Nieuws

LOKAAL: Gent – “Arsenaalsite in handen van Stad is beste garantie op evenwichtige ontwikkeling”

Team Vooruit

Wednesday 14

July 2021 14:34

De NMBS wil de 13 hectare grote ‘Arsenaalsite’ in Gentbrugge verkopen aan de hoogste biedende, ook al betoont het stadsbestuur reeds lange tijd interesse om deze site over te nemen. Tijdens het stadsdebat van de actiegroep ‘Hou de Arsenaalsite in Gentse handen’ op zaterdag 10 juli benadrukte gemeenteraadslid en federaal volksvertegenwoordiger Joris Vandenbroucke nog eens krachtig het standpunt van VOORUIT Gent. “Voor ons is de beste garantie op een evenwichtige ontwikkeling van de Arsenaalsite dat de grond alsnog in handen komt van de Stad. Op zijn minst moet de Stad het gedeelte kunnen verwerven waarop sociale en betaalbare huurwoningen voorzien zijn. Die zijn immers broodnodig.”

Na veel politieke druk, ook vanuit VOORUIT, is er een hoopvolle reactie gekomen op een brief van het schepencollege aan de bevoegde minister Georges Gilkinet en NMBS-ceo Sophie Dutordoir. Er wordt ernstig onderzocht of de Stad alsnog een gedeelte van de site, bestemd voor betaalbaar wonen, rechtstreeks kan aankopen. Ook onteigening wordt niet uitgesloten.

De toekomstige ontwikkeling van de Arsenaalsite is zeer belangrijk voor Gent en de Gentenaars. Het is één van de weinige open plekken in onze stad, midden in de wijk Gentbrugge-Moscou, in de directe nabijheid van trein, tram en bus.

De Stad Gent heeft al een visie klaar: er moet een gevarieerde invulling komen met ruimte voor betaalbaar wonen. 30% van de oppervlakte moet naar woningbouw gaan waarvan 20% sociale woningen en 20% budgethuurwoningen. Er moet daarnaast ruimte zijn voor startende en doorgroeiende maakbedrijven, cultuur en openbaar groen. Kortom, een nieuw stadsdeel op maat van de behoeften van onze stad en haar inwoners.

VOORUIT Gent waakt: betaalbaar wonen moét!

VOORUIT Gent waakt er over dat die visie kan uitgevoerd worden. Dat is veel moeilijker als de NMBS de hele site openbaar verkoopt aan de hoogste biedende. “Als lokale overheid passen we om met het geld van de Gentse belastingbetaler mee te spelen in een commercieel opbod. Daarom zijn we achter de schermen al een tijdlang op zoek naar oplossingen. Astrid De Bruycker in het college, Sven Taeldeman als fractievoorzitter, en ikzelf in de Kamer van volksvertegenwoordigers.”

Vandaar de brief aan minister Gilkinet en NMBS-ceo Dutordoir, en het antwoord dat de deur terug opent voor een sterkere regierol voor de Stad in de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel.

Joris is blij dat onze strijd loont. “We zijn erin geslaagd om de deur naar onderhandeling met de NMBS terug open te krijgen. De beste garantie voor de realisatie van een mix van betaalbare woningen en kwaliteitsvolle publieke infrastructuur, is dat de Stad als eigenaar van de grond de regie kan voeren over de ontwikkeling ervan.”

Tijdelijke invulling vanaf 2022: ‘Inspraak over wensen voor definitieve invulling’

Ondertussen heeft de NMBS een overeenkomst met projectontwikkelaar Revive om een deel van het terrein in de periode 2022-2025 tijdelijk in te vullen. Hal 5 wordt een plek voor professionele en amateur-cultuurorganisaties, voor dans, theater, uitgaan, kunstateliers en lessen. Maar de tijdelijke invulling is ook bedoeld om, via actieve deelname van buurtbewoners, verenigingen en vele anderen, te bepalen wat er na 2025 definitief op de Arsenaalsite moet komen.

Astrid De Bruycker, die als schepen onder andere bevoegd is voor Participatie, volgt dat van nabij op. “Die tijdelijke invulling moet er mee voor zorgen dat de definitieve plannen overeenkomen met de noden en wensen van Gent en de Gentenaars. Zo maken we de visie op de site verder concreet. Het mag niét zo zijn dat heel die plek door private ontwikkelaars wordt vol gebouwd met dure appartement. Dat zullen we niet laten gebeuren.”

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant