Nieuws

LOKAAL: Gent - Geen uitbreiding van de LEZ in Gent dankzij Vooruit

Team Vooruit

Thursday 19

August 2021 13:49

Anderhalf jaar geleden maakten we als socialisten onze bezwaren kenbaar tegen een uitbreiding van de Lage Emissie Zone. Met resultaat: vandaag (donderdag 19 augustus 2021) besliste het schepencollege dat de LEZ niet zal worden uitgebreid.

 Uit een wetenschappelijke studie, die er kwam op onze vraag, blijkt dat een uitbreiding geen goed idee is. Gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke: “De studie bevestigt wat wij al lang zeggen: een uitbreiding van de LEZ zou een sociaal onrechtvaardige maatregel zijn. Vooral gezinnen met een lager inkomen komen zwaar in de kosten, terwijl de positieve effecten op de luchtkwaliteit eerder beperkt zijn. Met andere woorden: het sop is de kool niet waard.”

Omdat we uiteraard wel willen dat de luchtkwaliteit verbetert, heeft het schepencollege beslist om andere maatregelen te nemen die wél rechtvaardig zijn én zorgen voor schonere lucht. Er zal 4,5 miljoen euro worden geïnvesteerd in de aanpak van vervoersarmoede en in duurzame mobiliteit zodat iedereen zich snel en betaalbaar kan verplaatsen.

Dit is wat werd afgesproken:

   1. De huidige LEZ blijft maar wordt niet uitgebreid.
   2. De slooppremie voor mensen die hun oude wagen wegdoen, wordt uitgebreid naar heel Gent voor mensen met een laag inkomen of specifieke noden.
   3. Er komt ook een slooppremie voor motorfietsen.
   4. De Stad Gent zal het goede voorbeeld geven en haar eigen voertuigenvloot sneller ‘vergroenen’.
   5. Er komt extra geld voor autodelen en voor het stimuleren van de vergroening van voertuigen bij gezinnen en bedrijven.
   6. Er komen 5 ‘zuurstofwijken’ waar extra geïnvesteerd wordt in duurzame alternatieven en de vervoersarmoede sterker wordt aangepakt: Dampoort, Oud-Gentbrugge, Ledeberg, Bloemekenswijk, Muide-Meulestede. In deze wijken wordt het aanbod deelwagens en -fietsen fors uitgebreid. Er wordt gezorgd voor goede verbinding met openbaar vervoer, kwalitatieve fietsenstallingen en versnelde uitrol laadpalen. In deze vijf wijken wordt een vervoersarmoedespecialist ingeschakeld. Die zal samen met onder meer het OCMW, ervaringsdeskundigen en armoedeorganisaties concrete acties uitwerken om vervoersarmoede tegen te gaan en duurzame mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Gezien de extra investeringen in deelmobiliteit dooft de tweede bewonerskaart uit in deze zuurstofwijken. Een beter aanbod aan alternatieven en lagere parkeerdruk, zal de mobiliteit leefbaarder, toegankelijker en duurzamer maken voor iedereen in de wijk.

   

Vooruit vecht al langer voor een rechtvaardiger milieubeleid dat zorgt voor propere lucht zónder mensen financieel te straffen. We zijn erg trots dat onze strijd heeft geloond. De uitbreiding van de LEZ is definitief van tafel en er komen goede alternatieven.

Als je nog vragen hebt, mail naar [email protected].

 

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant