Nieuws

LOKAAL: VOORUIT Herent vraagt extra investeringen in betaalbare kinderopvang

Team Vooruit

Tuesday 05

October 2021 16:39

De gemeente Herent heeft op 1 oktober haar eigen dienst voor onthaalouders afgestoten. Zorg Leuven zal voortaan als organisator van de gezinsopvang optreden. “Nadat er tijdens deze legislatuur al 16 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen verloren zijn gegaan, dreigen er in de toekomst nog minder betaalbare opvangplaatsen in Herent over te blijven”, klaagt Jan Creten van Vooruit Herent aan.  Het wordt tijd dat de gemeente zelf ook mee investeert in betaalbare kinderopvang.

 

Net zoals elders in Vlaanderen kampt ook Herent met een tekort aan gesubsidieerde kinderopvanginitiatieven waar gewerkt wordt volgens inkomenstarief. Slechts voor 1 op 3 kinderen tussen 0 en 3 is er hier zo’n plek voorzien. In eerste instantie omwille van de gebrekkige financiering vanuit de Vlaamse overheid, maar ook door de lakse houding van het gemeentebestuur.

In tegenstelling tot andere steden en gemeenten wil het schepencollege in Herent niet langer investeren in betaalbare kinderopvang. Het bestuur heeft zelfs de eigen dienst voor onthaalouders vanaf 1 oktober overgedragen aan Zorg Leuven omdat het - volgens de bevoegde schepen - onvoldoende nieuwe onthaalouders kan aantrekken. Daardoor zijn er deze legislatuur al 16 inkomensgerelateerde kinderopvangplaatsen (IKG-plaatsen) verloren gegaan. “Nieuwe onthaalouders vinden is inderdaad niet evident”, geeft Jan Creten aan, “maar het bestuur heeft hier ook nooit extra in willen investeren. Nochtans had Herent meer kunnen doen. Zo betaalt men in andere steden en gemeenten premies tot €500 voor startende onthaalouders, zijn er uitleendiensten voor speelgoed of kindermeubilair of worden plekken voorzien waar samenwerkende onthaalouders gratis of tegen een lage huurprijs samen kinderen kunnen opvangen.”

Terwijl andere gemeenten wel duidelijk kiezen voor betaalbare kinderopvang, is er in Herent nauwelijks praktische ondersteuning geweest de voorbije periode. Het laatste jaar was er zelfs geen verantwoordelijke voor de dienst onthaalouders. “Door de overdracht van de dienst naar Zorg Leuven geeft de gemeente het enige instrument om in extra betaalbare kinderopvangplaatsen te voorzien uit handen”, zegt Jan Creten. “Met Vooruit Herent betreuren we dit ten zeerste. Door de overdracht is het immers lang niet zeker dat er in de toekomst niet nog meer plaatsen zullen verdwijnen. Wanneer een onthaalouder stopt, kan Zorg Leuven de vrijgekomen IKG-plaatsen namelijk ook elders in Leuven en omstreken inzetten. Aangezien verschillende Herentse onthaalouders stilaan de pensioenleeftijd naderen, is die kans spijtig genoeg reëel.”

Wat moet er nu gebeuren?

In eerste instantie wil Vooruit dat er snel duidelijkheid komt voor de onthaalouders die de overstap maken. “Hoewel de onthaalouders tot nu toe vanuit Zorg Leuven goede ondersteuning en duidelijke info krijgen, blijft de door de gemeente beloofde compensatie uit. Compensaties die mondeling zijn toegezegd, maar nooit op papier zijn bevestigd.”

Daarnaast vraagt Vooruit dat het gemeentebestuur en Zorg Leuven snel opnieuw rond de tafel gaan zitten om formele afspraken te maken voor verdere investeringen in de kinderopvang in Herent. Als we de bestaande inkomensgerelateerde kinderopvang in Herent willen verankeren en uitbreiden, dan zal de gemeente met extra budgetten over de brug moeten komen. Middelen die kunnen aangewend worden voor extra premies of fysieke locaties.

Tenslotte wil Vooruit dat er extra budget komt om de kostprijs te milderen voor ouders die niet terecht kunnen in een kinderopvanginitiatief dat werkt volgens inkomenstarief.

“Het wordt tijd dat het schepencollege toont dat het ook begaan is met de sociale noden van zijn inwoners. Want daar is voorlopig nog niet te veel van te merken. Op langere termijn willen we dat de gemeente zelf meer mensen en middelen uittrekt voor betaalbare kinderopvang in samenspraak met alle onthaalouders en kinderdagverblijven in Herent. Het belang van voldoende kwalitatieve en betaalbare kinderopvang kan immers niet overschat worden. Dat zal voor Vooruit Herent alvast een prioriteit zijn in de volgende legislatuur! “, besluit Jan Creten.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant