Nieuws

LOKAAL: Essen investeert 130.000 euro extra in toekomstgericht bosbeheer

Team Vooruit

Saturday 11

September 2021 17:20

Nadat in 2014 de gemeente Essen, het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Bosgroep Antwerpen Noord vzw samenwerkten aan de opmaak van een uitgebreid bosbeheerplan, slaan ze in 2021 opnieuw de handen in elkaar. Samen gaan ze het beheerplan evalueren en het beheer aanpassen aan de nieuwste inzichten.  Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu (Vooruit): “We vroegen daarom aan Bosgroep Antwerpen Noord om het beheer van de 175 ha gemeentelijke bossen te evalueren”.

De Bosgroepen spelen al langer een cruciale rol in de ondersteuning van lokale besturen en privé-eigenaars.  Zo organiseert de gemeente Essen sinds een aantal jaren in samenwerking met de Bosgroep Antwerpen-Noord een jaarlijkse bosrandactie voor bewoners van het woonbos en eigenaars in de weekendzone Horendonk.  Gemeente en Bosgroep werken zo samen aan een gezonde, biodiverse en klimaatrobuuste leefomgeving.

Blik op de toekomst

In het ‘Uitgebreid bosbeheerplan’ van 2014 zijn verschillende private bossen, bosdomeinen van ANB  (Agentschap Natuur en Bos) en gemeentebossen opgenomen. Op basis van die gegevens werden doelstellingen voor de toekomst geformuleerd en maatregelen opgesteld om die doelstellingen te bereiken. Zo werden een aantal bosbestanden uitgedund om de sterkste, meer waardevolle bomen vrij te stellen. Op andere plaatsen in de Horendonkse bossen werd naaldbos omgevormd naar een meer gemengde vorm. Op termijn zullen deze bossen evolueren naar eiken-berkenbossen, die van nature in de streek voorkomen en meer bestand zijn tegen de gevolgen van de klimaatverandering.

“De komende vier jaar bekijken we welke maatregelen toegepast werden en welk effect ze hadden. We zullen een nieuwe aanpak uitwerken die afgestemd is op de huidige wetgeving en nieuwe uitdagingen zoals verdroging en klimaatwijziging aanpakken. Daarvoor bundelen we de terreinkennis van de lokale boswachter met de bosexpertise van de Bosgroep en de toekomstvisie van de gemeente. Zo zullen we onder andere loofbos aanplanten waar er open plekken gemaakt zijn, de graslanden en heidegebieden opwaarderen en het recreatief netwerk in kaart brengen.”

Schepen van leefmilieu Helmut Jaspers (Vooruit) reageert tevreden: “Met deze samenwerkingsovereenkomst investeren we de komende jaren bovenop de reguliere inspanningen bijkomend € 130.000 aan duurzaam bosherstel, bosbeheer, het onder controle brengen van exoten zoals Amerikaanse vogelkers en in het klimaatrobuuster maken van onze bossen. Hiermee doet Essen een aanzienlijke extra investering in natuur, die op termijn ongetwijfeld ook een positieve invloed zal hebben op het vlak van klimaat en CO2-opslag, fauna en flora en op het beleven van de natuur”.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant