Nieuws

Erpe-Mere - Vergeet de kinderopvang niet bij de vaccinatie

Team Vooruit

Tuesday 11

May 2021 10:31

Onthaalouders en crèches staan ondertussen al een jaar in de frontlinie, zegt Vooruit-raadslid Anja Vanrobaeys, maar toch staan kleuter- en kinderbegeleiders in ons vaccinatiecentrum niet op de 2de reservelijst voor vaccinatie zoals het Vlaanderen in nieuwe richtlijnen aanbeveelt.

Nochtans staan ze sinds de pandemie uitbrak, elke dag klaar om onze kinderen op te vangen. In de eerste lockdown, zorgden zij er zo mee voor dat de zorg en andere essentiële beroepen in staat waren onze samenleving verder te doen draaien. In moeilijke omstandigheden, want met kleine kinderen kan je onmogelijk de afstandsregels respecteren en neem je toch gezondheidsrisico’s. Bovendien zagen ze hun inkomen dalen, want er waren en zijn nu opnieuw minder kinderen aanwezig, terwijl de inkomenscompensatie daarvoor pas later volgde. Ze draaien wel overuren, want ook al zijn er minder kinderen, alle bedjes, speelgoed en ander materiaal moet elke dag ontsmet worden om een veilige opvang te kunnen verzekeren.

Crèches zijn essentieel, want zorgverleners en andere mensen die essentiële taken uitvoeren, moeten zeker zijn dat er opvang is voor hun kinderen. Maar ik zie dat liefst in veilige omstandigheden gebeuren zodat kinderbegeleiders niet elke dag met de daver op hun lijf moeten zitten om een coronabesmetting op te lopen, vervolgt Vanrobaeys. Daarom heb ik aan de burgemeester gevraagd om de aanbeveling van het Vlaams Agentschap Zorg te volgen en kinderbegeleiders en kleuterjuffen op de 2de reservelijst te plaatsen voor vaccinatie.

Momenteel werkt Denderdal alleen met een algemene reservelijst waarop iedereen zich kan inschrijven en waarop voorrang wordt gegeven aan 65-plussers en hulpverleners. Het algemene principe is om de vrijgekomen vaccinatieplaatsen op te vullen met 65-plussers, die op een eerste reservelijst staan. Het komt er inderdaad op aan de meest kwetsbare personen eerst te vaccineren. Maar als dat niet lukt, stel ik voor om conform de Vlaamse richtlijnen te werken met een tweede reservelijst, waarop onder meer kleuterleiders, hulpverleners zoals politie en brandweer en personen werkzaam in de kinderopvang kunnen staan. De burgemeester ging mijn suggestie meenemen naar het eerstvolgende overleg van de eerstelijnszone Aalst. Ik hoop dat ze daar oor hebben naar mijn voorstel, zodat iedereen in de kinderopvang veilig en met een gerust hart verder kan werken, besluit ze.

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant