Nieuws

Bezwaarschrift 4 Leidingstraat

Team Vooruit

Thursday 15

April 2021 16:10

Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw,

K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

Diest, …. april 2021

Onderwerp: bezwaarschrift GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Geachte heer, mevrouw,

 

Hiermee wil ik bezwaar aantekenen tegen elk tracé uit de starnota van het GRUP ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)’, met als belangrijkste argument dat de noodzakelijkheid van deze pijpleidingen voor uitbouw van duurzame transitie allerminst is aangetoond.

De impact op mens en omgeving wordt in de startnota geminimaliseerd. Deze impact op mens en natuur is trouwens niet in evenwicht met de baten voor de gemeenschap in zijn geheel.

Bovendien zal het verwachte gebruik van de bijkomende capaciteit in de eerste plaats dienen voor verdere uitbouw van petrochemische activiteiten, gebaseerd op fossiele producten (propaan en propyleen), en niet voor producten uit carbon capture and storage (CCS) of waterstof uit hernieuwbare energie.

 

Met vriendelijke groet,

…………………………………….(naam + familienaam)

…………………………………….. (straat + nr)

…………………………………….. (postcode + gemeente)

…………………………………….. (mail of gsmnr)

(handtekening)

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant