Nieuws

Bezwaarschrift 3 Leidingstraat

Team Vooruit

Thursday 15

April 2021 16:10

Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw,

K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel

Diest, …. april 2021

Onderwerp: bezwaarschrift GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)

Geachte heer, mevrouw,

 

Hiermee wil ik bezwaar aantekenen tegen elk tracé uit de starnota van het GRUP ‘Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen)’.

De impact op mens en omgeving wordt in de startnota trouwens geminimaliseerd. Deze impact op mens en natuur is trouwens niet in evenwicht met de baten voor de gemeenschap in zijn geheel.

Mensen dreigen hun woning te verliezen, waar ze hun thuis van hebben gemaakt.

Voor landbouwers zal hun grond tijdelijk ontoegankelijk zijn, waar de compensatie trouwens niet in evenwicht staat. Het herstel kan lange tijd duren.

 

 

 

 

Met vriendelijke groet,

…………………………………….(naam + familienaam)

…………………………………….. (straat + nr)

…………………………………….. (postcode + gemeente)

…………………………………….. (mail of gsmnr)

(handtekening)

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant