Nieuws

LOKAAL: Het eindrapport van een politieke legislatuur

Vooruit Lokaal

Tuesday 25

June 2024 19:32

Een goed werkende organisatiebeheersing maakt het mogelijk dat een overheidsorganisatie uitblinkt op 4 vooropgestelde doelstellingen: effectiviteit, integriteit, kwaliteit en efficiëntie.

Jaarlijks wordt een rapport over de organisatiebeheersing van gemeente en OCMW voorgelegd aan de raad. Het rapport 2024 werd in Melle voorgelegd aan de raad van 24 juni. Het volledige rapport kan je hier lezen.

Organisatiebeheersing is het kloppende hart van een gemeentelijke dienstverlening en als het hart goed werkt, dan is dit ook zo voor de dienstverlening. Het rapport 2024 toont echter duidelijk aan dat dit niet altijd zo is in Melle.

In het verslag van april 2023 lezen we dat de medewerkers de beheersmaatregelen eerder intuïtief toepassen ipv dat dit structureel gebeurt en dat aanbevelingen uit eerdere audits niet automatisch werden opgenomen.

Vooruit vindt dit zeer zorgwekkend vanuit het oogpunt naar dienstverlening en transparantie toe.

In het verslag van juni 2023 lezen we dat er voor de gemeente geen eigen missie noch een visie werden geformuleerd omdat er hiervoor geen politiek draagvlak was. Missie en visie zijn hierdoor dan ook niet gekend bij de medewerkers.

Er werd geen inschatting gemaakt van de noodzakelijke inzet van de medewerkers om doelstellingen te halen. Integendeel: de doelstellingen werden geformuleerd in functie van de bestaande personeelsbezetting en dus niet in functie van beleidsplannen.

Het verslag eindigt met: Het is niet duidelijk wanneer een doelstelling is gerealiseerd.

Vanaf juni 2024 lezen we verbetering. Het organogram is opgemaakt met het oog op de realisatie van de doelstellingen en de optimalisatie van de dienstverlening. De nodige coördinatiekanalen zijn ingebouwd zodat beslissingen van verschillende diensten/afdelingen op elkaar zijn afgestemd. De organisatiestructuur wordt geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd;

Onze conclusie: Het rapport organisatiebeheersing 2024 van Melle is het eindrapport van deze legislatuur en komt over als een grote mea culpa vanuit de gemeentelijke administratie met een bijzonder grote vingerwijziging naar het gebrek aan politieke verantwoordelijkheidszin van de bestuursmeerderheid.

Besturen zonder kompas is koersloos ronddobberen en dit verdiende de Mellenaar niet!

Gelukkig is er vanaf 2024 beterschap op komst. Hopelijk varen we een goede toekomst tegemoet.

Vooruit Melle kaart de problematiek van het gebrek aan organisatiebeheersing reeds jaren aan. Dit was ook de aanleiding dat wij een interne audit hebben gevraagd, nl. om een signaal te geven, dat het niet goed was. Om de dienstverlening door te lichten en te verbeteren.

Wij denken dat dit rapport een goede weergave is van het gevoel van onmacht en gebrek aan transparantie en dienstverlening dat bij heel veel Mellenaars leeft.

We hopen oprecht dat de fusie nieuwe zuurstof brengt en de organisatiebeheersing en dienstverlening efficiënter, toegankelijker en klantvriendelijker maakt.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant