Nieuws

LOKAAL: Melle - Wat is er mis met het debiteurenbeheer?

Team Vooruit

Thursday 30

September 2021 11:11

Elke vraag die wij stellen en informatie die wij vragen is gebaseerd op het algemeen en maatschappelijke belang. Wij vragen maw geen individuele vertrouwelijke informatie op, maar als gemeentelijke bestuurders willen we onze werking en dienstverlening zo transparant als mogelijk maken.

Uitwisselen van informatie is hierin belangrijk. Dit is volgens ons een bezorgdheid die we allemaal zouden moeten delen.

We vernamen dat het OCMW ernstige inspanningen leverde om de "erfenis" zoals deze situatie op het OCMW van Melle wordt omschreven, weg te werken.

We zien en merken ook dat er daadwerkelijk vooruitgang wordt geboekt qua dienstverlening. Heel wat nieuwe maatschappelijk werk(st)ers verrichten meer en beter gestructureerd werk.

Maar in 2015 en 2017 stelden wij in deze gemeenteraad vragen over de werking van het OCMW en telkens werd dit afgedaan als een "politiek machtsspel" of was er sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar nooit werd er herkend dat er een daadwerkelijk probleem was.

De huidige voorzitter van het BCSD liet bij aanvang van de huidige legislatuur verstaan dat het OCMW een "erfenis" inhield die niemand wou. Regelmatig worden bepaalde werkingen van OCMW en gemeente waaronder het debiteurenbeheer (OCMW en/of gemeente?) als problematisch omschreven.

Dit gegeven wekt onze aandacht omdat de huidige BCSD-voorzitter de voorbije drie legislaturen deel uitmaakte van het college van burgemeester en schepenen en hierdoor van dicht de werking van het OCMW bijna 15 jaar heeft kunnen volgen.

Want om het heden te begrijpen moet men het verleden kennen.

Het OCMW is nu eenmaal het laatste vangnet, dat dienstverlening en hulp biedt, die niemand anders kan. We herhalen dat er ontegensprekelijk werk werd verzet en dat er nog heel veel werk voor de boeg ligt, maar wat niet duidelijk is, is wat er fout gaat met het debiteurenbeheer? De schepen stelde reeds diverse keren dat het debiteurenbeheer voor verbetering vatbaar is. Wat er fout gaat of ging of wat er moet worden verbeterd is niet duidelijk.

  • Zijn het BCSD-beslissingen tot terugvorderingen van steun of onderhoudsgeld, die niet worden uitgevoerd omdat deze niet werden doorgegeven aan de dienst financiën of werden vergeten om uit te voeren?
  • Betreft het gevallen van bewuste verarming van senioren door gelden, eigendommen weg te schenken en nadien aan te kloppen bij het OCMW om de facturen van de rusthuizen te betalen?
  • Onderhoudsplicht die voor de ene persoon wel en voor de andere persoon niet wordt onderzocht
  • ...

Ik denk dat elke gemeentelijke bestuurder graag verneemt en ook recht heeft om te vernemen waar het schoentje knelt ihkv het debiteurenbeheer? Voor alle duidelijkheid: wij vragen geen persoonlijke en vertrouwelijke informatie, maar wel

  • Wat de problemen die zich ihkv van het algemene debiteurenbeheer voordoen?
  • Sinds wanneer stellen deze problemen zich en wat zijn de oorzaken en de oplossingen en wat is de timing hiervan? Graag een stand van zaken
  • Over hoeveel dossiers en terugvorderingen gaat het en wat is de huidige omvang van de openstaande schulden, die nog door de gemeente/OCMW kunnen worden geïnd?
  • Ging er geld verloren en hoeveel kan er niet meer worden geïnd voor de periode 2018 tem heden?

Schepen De Vis beantwoordde onze vragen tijdens de raadszitting van 13 september alsvolgt:

  • Vanaf augustus 2020 is de werkwijze oké is. Hij ontkende niet dat er voordien zich problemen hebben voorgedaan. Welke problemen er waren, omschrijft hij niet, maar hij liet wel verstaan dat dit volledig te wijten was aan de maatschappelijk werk(st)ers die destijds in dienst waren en nu het OCMW hebben verlaten.
  • Op de vragen over hoeveel dossiers het gaat en welk bedrag er dient te worden gevorderd, kregen we geen antwoord schuldig en verwees hij ons naar de dienst financiën. Wel meldde de schepen dat er tussen 2014 en 2020 slechts 7.330 euro als oninvorderbaar werd

gesteld.

Vooruit Melle vindt dit antwoord onvolledig en niet geloofwaardig. Dat enkel voormalige maatschappelijk werk(st)ers aan de basis liggen van deze problematiek is volgens ons ongeloofwaardig aangezien het debiteurenbeheer gebaseerd is op besluitvorming door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, met een vertegenwoordiging van de bestuursmeerderheid. Bovendien wordt deze besluitvorming opgesteld en opgevolgd door zowel het managementteam als de beleidsverantwoordelijken. De stelling dat enkel ex-werknemers schuld hebben, is niet geloofwaardig.

Vooruit Melle wil dat elke Mellenaar op een gelijkaardige en menswaardige manier wordt behandeld en dat er geen willekeur bestaat in de besluitvorming noch in de afhandeling van deze besluiten.

Wordt vervolgd...


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant