Nieuws

LOKAAL: Melle - Kinderopvang Melle wordt geprivatiseerd

Vooruit Lokaal

Friday 27

January 2023 14:11

De Melse bestuursmeerderheid wil zo snel als mogelijk de kinderopvang van het OCMW privatiseren omdat de voorwaarden om kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren te zwaar worden en dit financieel doorweegt. Op 16 november 2022 kwam daarom Ferm hun werking uiteenzetten aan de gemeenteraadsleden en de onthaalouders. Na deze interessante uiteenzetting werden heel wat vragen gesteld en bleek heel duidelijk de interesse van de onthaalouders om ook de diensten van de andere grote spelers nl. I-Mens en Helan te leren kennen vooraleer er een beslissing tot samenwerking of overname wordt genomen.

Op 14 december 2022 werd de uiteenzetting door I-Mens ingepland, maar enkele uren voor de uiteenzetting werd deze uiteenzetting geannuleerd wegens teveel afwezigen (volgens algemeen directeur). Vooruit Melle deed navraag bij de onthaalouders en vernam dat de onthaalouders hetzelfde bericht ontvingen, maar zonder de uitleg dat er teveel onthaalouders afwezig zijn.

Tot op heden werd er geen nieuwe uiteenzetting door I-mens noch door Helan ingepland.

Nochtans liet I-Mens op 16 januari 2023 weten dat zij interesse tonen om hun werking uiteen te zetten. Na de raadszitting van 16 januari stelde Wim de vraag of het infomoment alsnog kon worden georganiseerd zodat naast de onthaalouders ook de raadsleden de kans krijgen om de diensten van I-Mens beter te leren kennen.

Deze vraag naar transparantie en duidelijkheid werd niet goed ontvangen.

We wachten momenteel af of de bestuursmeerderheid hier ingaan op het aanbod van I-Mens om een voorstelling van hun werking te doen.

Intussen vernamen dat twee van de drie onthaalgezinnen interesse hebben om de diensten van I-Mens en Helan beter te leren kennen en dat het college van burgemeester en schepenen wel een uiteenzetting kregen van deze drie hoofdspelers. Maar we vernamen ook in de wandelgang dat de bestuursmeerderheid al een besluit zou hebben genomen en dat er een samenwerking met Helan zal worden voorgelegd aan de raadsleden en onthaalouders zonder dat deze onthaalouders hierbij werden betrokken of geraadpleegd. De raadsbeslissing moet nog worden genomen, maar het is opnieuw duidelijk dat de bestuursmeerderheid zonder veel inspraak of transparantie hun wil zal doorduwen ten koste van de keuzevrijheid van de onthaalouders en indirect de Mellenaars die hun kinderen in de opvang achterlaten.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant