Nieuws

LOKAAL: Melle - Geen inspraak bij de fusie!

Vooruit Lokaal

Tuesday 26

December 2023 12:16

Melle en Merelbeke beslisten om te fuseren tot één gemeente nl. "Merelbeke-Melle". Het fuseren van twee gemeentes is een bijzondere gebeurtenis, die best wat impact kan hebben op dagelijkse leven en hierdoor ook best een breed draagvlak krijgt bij zowel de bevolking als het gemeentepersoneel.

Vooruit Melle is niet overtuigd of dat breed draagvlak er intussen is gekomen.

Inspraak door de bevolking is er in elk geval niet geweest. Zelfs de beslissing van de nieuwe naam werd niet door de inwoners genomen, ondanks de herhaalde vraag van Vooruit. Er was nochtans voldoende tijd: er lagen 41 dagen tussen 7 november en het moment van de definitieve beslissing. Andere gemeenten organiseren dergelijke stemming op twee weken tijd. Het kiezen van de naam door de bevolking was voor Vooruit een belangrijke stap in het inspraakproces.

We vinden dit een gemiste kans om de bevolking echt te betrekken.

Maar ook de oppositiepartijen werden niet betrokken bij het opstellen van de visietekst, zelfs niet na een raadsbesluit waarin een delegatie van de oppositie in de stuurgroep werd gestemd. Het resultaat was dat deze "stuurgroep" werd herdoopt tot het "kiescollege"; hetgeen technisch (maar niet inhoudelijk) inhield dat de oppositie niet moest worden uitgenodigd om rond de tafel te zitten.

De Melse bestuursmeerderheid gaat echt ver om geen inspraak te dulden. Zelfs een democratisch beslist raadsbesluit wordt niet gerespecteerd.

Los van het gebrek aan inspraak en participatie gelooft Vooruit nog steeds in de meerwaarde van een grotere gemeente, een groter financieel draagvlak, een grotere werkgever, een bredere dienstverlening, enz.

Maar het wordt heel duidelijk dat participatie een "moeilijk traject" is.

Nochtans staat er in de visietekst te lezen dat er zal worden gezocht naar nieuwe participatiestructuren. Eerst zien en dan geloven.

Wat is het belangrijkste: de nieuwe naam of de inhoud van de visietekst?

Er werd vooral veel publieke aandacht besteed aan het eerste. Ons inziens zijn ze allebei belangrijk voor het brede draagvlak.

2140 inzendingen waarbij de naam Mellebeke met kop en schouder boven elke andere suggestie uitstak. Was Mellebeke onze favoriet? Absoluut niet. Maar wat bijzonder is, is dat het percentage aan indieners slechts voor een derde uit Melle en voor twee derde uit Merelbeke kwam. Mellebeke stond op de eerste plaats nl. met 218 indieners (bijna 10%). Terwijl op de tweede plaats Merelbeke-Melle 105 keer werd voorgesteld. Schelderode stond initieel zelfs niet op de voorkeurlijst en werd ook slechts 27 keer voorgesteld. De naam werd toegevoegd aan de keuzelijst nadat "het kiescollege" een "joker" inriep en – los van het advies van de specialisten – de naam "Schelderode" toevoegden aan de voorkeurlijst.

Dit is zeker ondemocratisch te noemen.

Maar genoeg over de naam; wij willen VOORUIT omdat we nog steeds geloven in het fusieverhaal. Er zullen zich op termijn inhoudelijke opportuniteiten voordoen die we enkel als grotere gemeente krijgen.

De rol van de oppositie is niet enkel 'to oppose'.

Vooruit wil voor de inwoners en de verenigingen een goed beleid uitstippelen dat vanaf 2025 van start gaat. Een beleid dat de openbare dienstverlening en ondersteuning afstemt op hetgeen noodzakelijk en gewenst is, maar ook absoluut toegankelijk is voor senioren, minder mobiele inwoners of inwoners die het financieel moeilijker hebben. Vooruit is van mening dat het uitermate belangrijk is dat deze toegankelijkheid ook zo blijft tijdens het fusieproces, een periode waar er door beide administraties heel hard zal moeten worden samengewerkt.

Een fusie zonder visietekst is ondenkbaar, maar...

Niet de huidige, maar de volgende bestuursploeg zal het beleid uitstippelen tot 2030. De visietekst is gewenst om de inwoners, maar ook het personeel enige duidelijkheid te bieden. De inhoud van deze visietekst is vaag en blinkt uit in middelmatigheid, maar dat is ook begrijpelijk omdat deze visietekst nog geen beleidsplan is met concrete beleidsintenties. Afgaande op de inhoud is het maar goed dat het aan de volgende bestuursmeerderheid is om de pen vast te houden.

Vooruit zal oppositie voeren waar het nodig is en meewerken aan een nieuwe gemeente waar het kan!


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant