Nieuws

LOKAAL: Melle - Akoestisch onderzoek NMBS werkplaats

Team Vooruit

Thursday 30

September 2021 11:45

Na vaststellingen door de gemeentelijke milieudienst werd door de NMBS opdracht gegeven aan Tractebel om een onafhankelijke geluidstudie uit te voeren. Het rapport van deze studie werd op 24 augustus voorgesteld. Deze infoavond verliep niet zoals we gewoon zijn omdat de raadsleden een aparte voorstelling om 18u kregen en de buurtbewoners om 20u. Wim nam deel aan de beide voorstellingen en stelde vast dat deze identiek waren, maar dat tijdens beide uiteenzettingen je niet zag wie deelnam en welke er werden vragen gesteld. Ons inziens een niet zo transparante werkwijze om inspraak te voeren omdat er geen dialoog mogelijk was.

Het rapport duidde dat er inderdaad overtredingen van de wettelijke milieunormen werden vastgesteld. Zo werd vastgesteld dat

 • De geluidsnorm is ‘s nachts 40 dB(A)
 • De treinpassage van Lijn 50 is duidelijk hoorbaar en bepalend voor de geluidsbelasting in de omgeving.
 • Een stationair draaiende motor van locomotief is enkel merkbaar aan de Vijverwegel 36 tijdens de nachtperiode.
 • Minimale geluidsniveaus met stationair draaiende motor van locomotief met uitzondering van de Vijverwegel
 • Werkzaamheden in de werkplaatsen zijn met gesloten poorten niet merkbaar in het geluidsverloop, noch overdag, noch 's nachts en voldoen aan de geluidsnorm.
 • Geen tonaal geluid volgens Vlarem II definitie
 • Incidentele geluiden van activiteiten voldoen aan de richtwaarde voor bijzondere geluiden

Van deze studie werd een presentatie gemaakt. U kan deze hier herbekijken.

Tijdens de hoorzitting werd duidelijk gemaakt dat er een ganse reeks saneringsmaatregelen noodzakelijk zijn om de overtredingen tegen te gaan:

 1. Tankinstallatie => verminderen van het geluidsniveau
 2. Verwarming, ventilatie en airconditioning => aanpassen tijdsschema en uitschakeling bij geen activiteit
 3. Er wordt een geluidsdemper geplaatst voor de rookgasafzuiging
 4. Reductie van de tijdsduur waarbij bepaalde categorieën rollend materiaal moet draaien
 5. Buitenste sporen van de site worden gemeden voor het plaatsen van stationair draaiend materieel
 6. Tijdens de nacht worden er geen locomotieven aan de poetsplatformen toegelaten
 7. Plaatsen van een geluid reducerend object tussen de sporenbundel PW-noord en de lintbebouwing aan de Vijverwegel
 8. De tijdsduur waarbij het rollend materieel stationair moet draaien => reduceren tot een operationeel minimum.
 9. De locatie waar rollend materieel stationair dient te draaien => zodanig te kiezen dat geluidsimpact op de buurtbewoners tot een minimum beperkt blijft. Hierbij worden de buitenste sporen van de site gemeden voor het plaatsen van stationair draaiend materieel.
 10. Periodiek interne controles in te plannen waarin het naleven van de maatregelen en bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. geluid gecontroleerd wordt door de hiërarchische lijn
 11. Sensibilisering van het NMBS-personeel en extern personeel (Infrabel, Lineas, ...)

De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de gemeente en de Vlaamse overheid.

Schepen De Buck verklaarde tijdens de gemeenteraad van september dat er weldegelijk een tweede reeks metingen door de Vlaamse overheid zal volgen om na te gaan of de werkplaats voldoet aan alle wettelijke milieunormen.

Of de gemeente aparte metingen zal laten uitvoeren blijft twijfelachtig aangezien het gemeentelijke budget voor dergelijke metingen beperkt is en er nog andere metingen kunnen plaatsvinden.

Blijft dus een kwestie van beleidsprioriteiten leggen.

De Vooruit-fractie volgt dit verder voor u op.

Voor meer info of vragen kunt u terecht op [email protected]


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant