Deurwaarder mag laptop van je kind niet meer in beslag nemen

 In het Gerechtelijk Wetboek is een lijst opgenomen met goederen die een deurwaarder nooit in beslag mag nemen. Die lijst is dringend aan vernieuwing toe. “Een deurwaarder moet van je koeien, schapen en geiten afblijven, maar mag wel de laptop van je kind in beslag nemen. Dat is toch absurd? Ons wetsvoorstel dat vandaag werd goedgekeurd in de commissie Justitie actualiseert de lijst aan de noden en basisbehoeften van deze tijd”, zegt fractieleidster en indiener Melissa Depraetere. 

Jaarlijks vinden door schuldproblemen vele honderden openbare gerechtelijke verkopen plaats. In 2021 zijn deurwaarders 179.563 keer overgegaan tot het beslag leggen op goederen. Dat blijkt uit cijfers die fractieleidster in de Kamer Melissa Depraetere (Vooruit) opvroeg bij minister van Justitie Van Quickenborne. “Mensen die in de schulden terechtkomen, hebben het vaak al moeilijk”, reageert fractieleidster Melissa Depraetere (Vooruit). “Het kan niet de bedoeling zijn dat de computer waarmee je kind het huiswerk maakt of de laptop die je nodig hebt voor het werk afgenomen wordt. Sommige spullen zijn gewoon onmisbaar geworden.” Vooruit zorgt nu voor een aanpassing van de verouderde lijst van tegen beslag beschermde goederen. De bescherming wordt ook uitgebreid tot de echtgenoot of de persoon die wettelijk samenwoont met de schuldenaar. Zo moeten zij niet langer bewijzen dat hun laptop of gsm hun eigendom zijn om deze te mogen behouden. Ook de termijn om je te verzetten tegen de inbeslagname van je goederen wordt verlengd naar 15 dagen, zodat je meer tijd hebt om je goed te informeren. 

Moeilijk je facturen kunnen betalen kan het gevolg zijn van een onverwachte gebeurtenis zoals een langdurige ziekte, een echtscheiding of jobverlies. Ook kunnen de stijgende prijzen ervoor zorgen dat mensen sneller in een spiraal komen van onbetaalde facturen. “Een factuur of schuld moet betaald worden, maar de manier waarop moet menselijk zijn. Tot vandaag konden deurwaarders noodzakelijke spullen zoals een computer en een smartphone in beslag nemen om de schulden af te betalen. Van je koeien, schapen en graan moesten ze afblijven. Dat is in de huidige digitale samenleving onlogisch en onmenselijk. Ook een strijkplank en een printer worden gevrijwaard. Want wat ben je met een strijkijzer, dat wel in de lijst stond, zonder strijkplank of met een computer, voor je huiswerk, zonder printer? Dit akkoord garandeert het recht van schuldeisers op betaling, maar zorgt ervoor dat mensen die schulden hebben menswaardig kunnen leven”,  besluit Depraetere.