Nieuws

LOKAAL: Maak van Kanaal Kwartier een inspirerend en levendig stadsdeel!

Vooruit Hasselt

Monday 29

April 2024 11:33

Kanaal Kwartier, de site gelegen tussen de Grote Ring, het Albertkanaal, de Sasstraat en de Kempische brug, moet volgens Marc Schepers, schepen van Stadsontwikkeling, verder kunnen ontwikkelen als inspirerende en ondernemende stukje Hasselt, waar cultuur, creativiteit, sport, onderwijs en economie hand in hand gaan. “Het moet een buurt worden met een hoek af. Een plek waar bijzonder projecten niet enkel kansen krijgen maar elkaar ook kunnen versterken”, stelt Schepers, die geïnspireerd werd door Spoorzone (Tilburg) en Strijp-S (Eindhoven). 

 

Kanaal Kwartier herbergt al heel wat bedrijvigheid. “Dit stadsdeel was ooit het oudste industriegebied van Hasselt”, weet Schepers. “De graanmolens van weleer hebben intussen plaats gemaakt voor kantoren, industrie en culturele activiteiten.” Een diverse mix van spelers - denk onder meer aan Bootstraat, PXL Music, Kaai 16, De Silo en Sparkx – doen vandaag het gebied bescheiden heropleven. “Maar deze buurt heeft precies omwille van haar huidige invulling én haar ligging het potentieel om veel meer te zijn dan enkel een bedrijventerrein.” 

 

Een mix van functies

Kanaal Kwartier is natuurlijk in de eerste plaats een plek voor ondernemerschap. “Maar ze grenst ook aan de 11de linie onderwijscampus”, stelt Schepers. Voor de schepen kan een kruisbestuiving tussen onderwijs en ondernemerschap beide buurten versterken. “Daarvoor zijn creativiteit en innovatie natuurlijk onontbeerlijk. Als we in Kanaal Kwartier ruimte geven aan experiment, kunst en cultuur, kan de buurt nog meer evolueren naar een plek van creatie en creatieve economie.” Ook de ondersteunde functies mogen in dat verhaal niet ontbreken. “Denk aan Urban Sports en kortverblijf gekoppeld aan onderwijs en bedrijvigheid.”

 

De Hasseltse schepen heeft een duidelijk toekomstbeeld voor ogen. “Ik zou Kanaal Kwartier graag zien evolueren naar een buurt waar ondernemers, theatermakers, artiesten en studenten aan de basis liggen van een nieuwe dynamiek”, aldus Schepers. “Een plek waar theatergezelschappen terecht kunnen voor creatie en uitvoering en waar creatieve ondernemers kunnen landen in het zog van al die artiesten.” Schepers ziet ook plaats voor Urban Sports. “Denk aan indoorskating, free running of dance bijvoorbeeld. Daarnaast moeten studenten er kunnen fuiven én zie ik uitgesproken kansen voor een aanbod aan kortverblijf.” Kortverblijf voor onderzoekers of ondernemers die tijdelijk aan onze onderwijsinstellingen of op de Corda campus aan de slag zijn, maar ook huisvesting voor Hasseltse studenten. 

 

Volgens de schepen zal die interessante combinatie van diverse actoren zorgen voor een eigenzinnige en extraverte sfeer in het stadsdeel. “Doordat iedereen -  van werkgevers en cultuurliefhebbers tot studenten en toevallige passanten- hier op elk moment terecht kan, zal onze oudste industriezone opnieuw de klok rond bruisen.” Die smeltkroes zorgt bovendien voor extra veel bezieling en inspiratie in het stadskwartier. “En dat leidt dan weer tot nieuwe out-of-the-box ideeën en initiatieven die Hasselt mee op de kaart zetten”.

 

Een nieuwe dynamiek én een nieuw kader

Recent werden alvast de eerste stappen naar een nieuw Kanaal Kwartier gezet. Schepers: “Verschillende partijen uit diverse sectoren – diegene met belangen, activiteiten of interesse in de site- sloegen de handen in elkaar en dachten samen na hoe ze dit stadskwartier kunnen doen heropleven.” Een initiatief dat de schepen volop toejuicht. “Dat Bottom-up nadenken over de toekomst van een buurt is een vorm van co-creatie waar we als stad graag mee richting geven.”

 

Dat doet Schepers in de eerste plaats door een nieuwe ruimtelijke uitvoeringsplan – een RUP- te ontwikkelen voor de site. “Een must”, duidt hij. “De afgelopen jaren botsten tal van vernieuwende initiatieven namelijk steeds op de grenzen van het huidige RUP.” Dat regelgevend kader waarbinnen de wijk zich kan ontwikkelen werd volgens Schepers zo’n 10 jaar geleden nochtans met de juiste intentie opgesteld. “We zien helaas dat die regels te weinig beweegruimte lieten aan de investeerders waardoor de realisatie steeds uitbleef.”

 

Het nieuwe kader zal zich uiteraard baseren op de vooropgestelde visie, maar zal voldoende ruimte en tijd laten voor organische ontwikkeling. “Een stadsdeel als Kanaal Kwartier kan je nu eenmaal niet van achter de bureau ontwerpen”, zegt hij er zelf van. “De creativiteit die we hier beogen- en die vandaag al voor een stuk aanwezig is- kan je nu eenmaal niet regisseren. Je kan hooguit een kader bieden waarin die spontaan kan groeien.” Geen nieuwe keurslijf dus, maar wel een stimulans voor creatief en maatschappelijk ondernemerschap. “Het blijft natuurlijk belangrijk dat in de buurt de mensen centraal staan.”

 

Bereikbaarheid is de basis

“De rol die wij als stad opnemen in dit verhaal, gaat uiteraard verder dan enkel te zorgen voor dit realistische kader”, benadrukt Schepers. “Het is belangrijk dat wij de bereikbaarheid voor alle weggebruikers in dit stadsdeel garanderen én dat het openbaar domein een broodnodige opfrissing krijgt.”

 

Momenteel ligt de focus in Kanaal Kwartier namelijk op de auto. “En dat leidt tot parkeerdruk in de omgeving”, weet Schepers. “Door die parkeervraag in de toekomst meer te concentreren in centraal gelegen parkeerfaciliteiten verminderen we niet enkel de parkeerdruk, er ontstaat ook ruimte om de openbare ruimte anders in te richten: meer plek voor andere weggebruikers en voor evenementiele invulling én meer groen.”

 

Wie het openbaar vervoer verkiest, vindt op een boogscheut van de site een halte van de nieuwe tramlijn die rechtstreeks verbinding maakt met het station. Maar Schepers beseft dat vooral de fiets een veel prominentere rol zal krijgen in het vernieuwde stadsdeel. “Kanaal Kwartier ligt namelijk pal op de belangrijke fietsverbinding die vertrekt vanaf de Corda Campus, over de Langeman, door het Kanaalkwartier, de nieuwe fietsbrug over de Grote Ring, om zo door de 11de linie site in onze de binnenstad uit te komen”, duidt de schepen. Deze fietsroute die je onderweg meeneemt naar interessante en belevingsvolle plekken, zal volgens Schepers bovendien zorgen voor vele bezoekers in Kanaal Kwartier.

 

Samen Hasselt op de kaart zetten

Zeggen dat de Hasseltse schepen van stadsontwikkeling enthousiast is over het project, is een understatement. “Als we samen op dit elan blijven doorgaan, zal Kanaal Kwartier verder evolueren naar een bruisende eigenzinnige plek die onze prachtige stad nog meer op kaart zal zetten.” Schepers benadrukt het woordje ‘Samen’. “Inderdaad, zowel stad Hasselt als de huidige initiatiefnemers én bij uitbreiding ook alle andere belanghebbenden.”

 

 

Foto's van Strijp-S Eindhoven (credits Max Knevels) 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant