Nieuws

LOKAAL: Lokeren. Marjon Thienpondt - "Een mooie toekomst voor alle Lokeraars"

Vooruit Lokeren

Tuesday 21

March 2023 13:40

Bestuur 

Ik ben een sociaal beestje met een vrolijke tetter en een positieve ingesteldheid. Als het eens wat tegenzit of er moet een tandje worden bijgestoken, dan blijf ik niet bij de pakken zitten. Integendeel! De koe bij de horens vatten, het voortouw nemen, de mouwen opstropen, opkomen voor anderen,… zijn spreuken die mij typeren. Zo ben ik altijd al geweest, en zo zal ik altijd blijven!

Vanwaar de goesting om je politiek te engageren?

Mama was actief bij de Socialistische Vooruitziende Vrouwen en papa was gedreven vakbondsafgevaardigde bij het ACOD. Samen met mijn broer Frank sloten we aan bij turnkring Vooruit. Het socialistische 1 meifeest werd intens gevierd. Later werd ik animator bij de kindervakanties van Bond Moyson, de ABVV-jongeren en het Lokerse Jeugdatelier KADEE en lid van Jongsocialisten. Het was dus al rood wat de klok sloeg.

Ook mijn keuze om voor maatschappelijk assistent te studeren versterkte de goesting om goed te doen voor anderen. Ik wou niet alleen goed doen voor anderen, maar ook impact hebben en echt wegen op het beleid.

Na mijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezing in 1994 werd ik verkozen als OCMW raadslid. Sindsdien probeer ik het beleid er toe aan te zetten om te werken aan een warm en inclusief Lokeren waar niemand wordt uitgesloten en waar iedereen kansen krijgt. 

Ik draai dus al wat jaartjes mee binnen de beweging. Vandaag ben ik niet enkel gemeenteraadslid, maar ook secretaris bij Vooruit. Ook bij Curieus Lokeren de Fonnefeesten ben ik bestuurslid.

Hoe zie jij de weg Vooruit en hoe vertaalt zich dat naar een thema dat jou nauw aan het hart ligt?

Op vraag van Vooruit Lokeren heeft het bestuur beslist om het REMI systeem in te voeren. REMI staat voor 'Referentiebudgetten voor een Menswaardig Inkomen'. Het systeem berekent hoeveel een persoon of gezin minimaal nodig heeft om de noodzakelijke uitgaven te kunnen doen. Als het werkelijke inkomen lager ligt dan dit menswaardig inkomen, kan deze kloof door het OCMW worden gedicht via aanvullende steun. Dit is de weg vooruit naar een solide basis om de armoedeval structureel te bestrijden.

Wat vind jij geweldig aan Lokeren?

Ik woon hier gewoon heel graag, dit is mijn thuis. Ik vind Lokeren mooi met zijn parken, de natuur langsheen De Durme, Moervaart en Zuidlede, de klassieke gebouwen op de Markt, de centrale ligging als vertrekbasis voor wandel-, fiets- en treinritten,… Alles kan natuurlijk altijd beter en fraaier. 

Wat is voor jou vandaag de grootste uitdaging in onze stad?

Als actief lid bij diverse verenigingen, merk ik hoe moeilijk het is voor sommige werkingen om bestuursleden te vinden, lokalen en terreinen te onderhouden, acties op touw te zetten om financiële middelen te vergaren, of nog maar om een betaalbare ruimte te vinden. Het engagement van honderden bestuursleden en vrijwilligers kan meer dan het symbolische ondersteunend duwtje in de rug gebruiken. Lokeren heeft een zeer divers en groot vrijetijdsaanbod – dit moeten we beter ondersteunen. Zo ook de kans op veilig feesten en fuiven. Ook vind ik het jammer dat de uitgaansmogelijkheden voor de jeugd maar ook de ‘belegen’ jeugd zo sterk zijn afgenomen in het centrum, de deelgemeenten en in Moerbeke – als tiener ging ik er graag naar de jeugdhuizen.

Maar de grootste uitdaging is komaf maken met de veel te lange wachtlijst op een betaalbare woning. Lokeren moet meer dan één tandje bijsteken om het sociaal woonpatrimonium te renoveren, uit te breiden door bouwpromotoren te verplichten naast nieuwe dure kavels ook betaalbare huur en koopwoningen te bouwen. Kortom, een woonbeleidsplan moet de leidraad vormen om ervoor te zorgen dat elke Lokeraar een betaalbaar dak boven het hoofd heeft.

Stel: je wordt morgen de nieuwe burgemeester van Lokeren! Wat zou je onmiddellijk afschaffen, invoeren of aanpassen?

Burgemeester wil ik niet worden, maar wel de sidekick van de burgemeester. Ik wil ervoor zorgen dat het stadsbeleid blijvend aandacht schenkt en voldoende personeel en middelen inzet om armoede structureel aan te pakken binnen de verschillende levensdomeinen zoals onderwijs, werk, vrijetijdsbesteding, huisvesting en gezondheid,…  Ik wil de regisseur zijn van een armoedebestrijding zodat elke Lokeraar en Moerbekenaar kan participeren aan de samenleving.

Wie zijn jouw helden?

Wat maakt van iemand een held? Iemands strijdlust? Een heldachtig optreden? Een daad van moed en zelfopoffering? Voor mij moet het zo zwaar niet zijn. Ik zeg gemakkelijk ‘ge zijt nen held’ als iemand iets ten goede geregeld heeft, iets tof heeft gedaan, een mooi resultaat heeft behaald op school, op toneel of op het sportveld. Kortom: mijn helden zijn mensen die goeds doen voor een ander.

Wat wil je nog meegeven aan de Lokeraar over jezelf?

Ik 'ben-denk-reageer' vooral vanuit mijn sociaal en solidair zijn. Rutger Bregman schrijft in zijn bestseller 'De meeste mensen deugen':  "Zodra we geloven dat de meeste mensen deugen, verandert alles" en dat geloof ik oprecht. De meeste mensen willen écht goeddoen. Ik vertrek dan ook altijd vanuit het beste van de mens. Je kan me daarvoor naïef noemen. Ik zie dit eerder als positief en constructief in het leven staan.


Ga naar Vooruit Lokeren
Over de Auteur

Vooruit Lokeren

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant