Nieuws

LOKAAL: Leuven – Toekomstbeeld scherpgesteld: 28 doelstellingen voor het Kessel-Lo van morgen

Team Vooruit

Friday 06

August 2021 10:27

Begin dit jaar gaven stad Leuven en Leuven 2030 de aftrap voor het participatietraject Vorm 3010. “Leuven wil bewoners van meet af aan betrekken bij de toekomstplannen voor hun buurt. Binnen Vorm 3010 krijgen Kesselaars de kans om hun straten, pleinen en buurten mee vorm te geven, wat ze massaal deden”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. In het kader van Vorm 3010 formuleerde een burgerpanel 28 doelstellingen voor de toekomst van Kessel-Lo. “Die vormen de basis voor een slim mobiliteitsplan en in een volgende fase gaan we met inwoners, scholen en bedrijven aan de slag om de doelstellingen samen te realiseren.”

Met de 28 doelstellingen heeft het burgerpanel een concreet toekomstbeeld voor ogen: een Kessel-Lo dat in de eerste plaats een woonomgeving is waar groen, leefbaarheid en comfort vooropstaan. Zo wil het burgerpanel verkeer ontraden door de straat in te richten als een verblijfs- in plaats van een verkeersomgeving, tarieven zodanig ontwikkelen dat ook inwoners met een beperkt inkomen gebruik kunnen maken van deelmobiliteit, aangename en groene verblijfsplekken met banken in straten creëren, het hitte-eilandeffect tegengaan door veel bomen aan te planten, maximaal ontharden, en openbare gebouwen energiezuinig maken. 

Stad Leuven is erg tevreden met het werk dat het burgerpanel leverde. Schepen van openbare werken Dirk Vansina: “Het werd de laatste weken nog maar eens duidelijk dat we onze buurten anders moeten inrichten als we onze stad leefbaar willen houden. Door maximaal in te zetten op ontharding, zal Kessel-Lo beter opgewassen zijn tegen de gevolgen van de klimaatopwarming.”

Ook schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid David Dessers reageert opgetogen: “We streven ernaar dat ook Kesselaars zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen. We willen sluipverkeer aanpakken, de snelheid naar beneden halen en meer ruimte geven aan de vele voetgangers en fietsers. Om dit te realiseren is de input van de inwoners enorm belangrijk. Ik wil het burgerpanel dan ook bedanken voor het formuleren van deze doelstellingen. Samen maken we het zo nog aangenamer wonen en leven in Kessel-Lo.”

Wat voorafging: Kesselaars lieten hun stem horen
De concrete doelstellingen zijn het resultaat van een traject dat al sinds dit voorjaar loopt. Toen werden alle inwoners bevraagd over hun Kessel-Lo van de toekomst. Er werden ook 25 Kesselaars uitgeloot die alle bewoners weerspiegelen op het vlak van geslacht, leeftijd, scholingsgraad, woonplaats en belangrijkste vervoersmiddel. Zij vormen samen het burgerpanel.

Op basis van de burgerbevraging stelde dat panel tien prioriteiten op. Daarbinnen stuurden Kesselaars via het online platform vorm3010.be ideeën in, die van Kessel-Lo een nog aangenamere plek kunnen maken. De ideeën dienden als inspiratie voor het burgerpanel om de 28 concrete doelstellingen te formuleren. De panelleden konden daarvoor rekenen op de expertise van stadsdiensten en deskundigen.

Input voor mobiliteitsplan
De komende maanden geven de doelstellingen mee richting aan een slim en duurzaam mobiliteitsplan. “We hebben een studiebureau aangeduid om een mobiliteitsplan voor Kessel-Lo uit te werken. Zij nemen deze 28 concrete doelstellingen en de mogelijke verbeterpunten die de Kesselaars op het online platform hebben aangeduid, mee in hun werk. In het najaar trekken we met verschillende mobiliteitsscenario’s opnieuw naar de buurt. Kesselaars kunnen dan hun bemerkingen en suggesties doorgeven. Eind dit jaar stellen we het plan voor aan de inwoners. De bedoeling is dat de uitvoering in 2022 begint”, zegt schepen Dessers.

De stad betrekt ook inwoners van andere deelgemeenten bij de opmaak van mobiliteitsplannen. Zo lopen er al trajecten in Wijgmaal, Wilsele-Putkapel en Spaanse Kroon. In 2022 start de stad ook met een mobiliteitsplan voor Heverlee.

Samen stad maken
In het najaar gaat het participatietraject Vorm 3010 een nieuwe fase in. “We dagen alle Kesselaars uit om deze doelstellingen voor de toekomst waar te maken door hen concrete middelen aan te reiken waarmee bewoners van hun buurt of straat aangenamere verblijfsplekken kunnen maken”, zegt schepen Vansina.

Ook binnen de contouren van het nieuwe mobiliteitsplan kunnen inwoners zelf aan de slag. “Via concrete proefopstellingen in hun eigen straat kunnen Kesselaars testen wat het effect ervan is op de mobiliteit in hun buurt. Zo zorgen we er samen voor dat we ons in de toekomst slimmer en duurzamer kunnen verplaatsen”, aldus schepen Dessers.

Om de complexe uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden, willen Leuven 2030 en het stadsbestuur een breed partnerschap opzetten, samen met onder andere scholen en bedrijven.  “Door onze krachten en creativiteit te bundelen en ons te engageren voor een gemeenschappelijk doel, kunnen we echt het verschil maken”, zegt Katrien Rycken, directeur van Leuven 2030.

Vorm 3010 is een samenwerking tussen stad Leuven en Leuven 2030, met de steun van EIT Climate-KIC. 


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant