Nieuws

LOKAAL: Leuven – Ook dit jaar succesvolle zomerschool in Leuven

Team Vooruit

Friday 27

August 2021 16:13

Voor de tweede keer op rij organiseerde het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs Maken (SOM), samen met de stad Leuven en brede schoolpartners, de Leuvense zomerschool. De voorbije twee weken zakten zo’n tweehonderd leerlingen af naar Campus Redingenhof, waar de zomerschool plaatsvond. Ondersteund door een team van vijftig coaches en in samenwerking met zo’n vijftien lokale partners, konden Leuvense leerlingen hier leren, experimenteren, spelen, hun talenten ontdekken en versterken.

“Ik ben trots op wat de leerlingen hier deze week gedaan hebben. Want hoewel het een heel gevarieerde, actieve en inspirerende week voor hen was, de leerlingen hebben hier hard gewerkt en heel veel geleerd. Ze leerden over wiskunde, Nederlands en Frans en vooral ook over zichzelf. Deze tweehonderd kinderen hebben daarmee een belangrijke basis om met vertrouwen aan een nieuw schooljaar te starten”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

Leerlingen op scharniermomenten
De zomerschool richt zich op leerlingen die op een scharniermoment in hun schoolcarrière zitten. De keuze voor die doelgroep kwam er niet zomaar: “Scholen uit het Leuvense beslisten dat vooral leerlingen die na de zomer de overstap van basis naar secundair onderwijs of van OKAN (Onthaalklas voor Anderstalige Nieuwkomers) naar regulier onderwijs maken, gebaat zijn bij extra ondersteuning.  En dat blijkt ook dit jaar weer uit de grote opkomst van leerlingen uit de Leuvense scholen”, aldus Lore Baeyens, coördinator van SOM.   

Spelenderwijs leren
De zomerschool bereidt via projectwerk de leerlingen in een veilige en motiverende context voor op het nieuwe schooljaar. “In de zomerschool wisselen we lessen af met uitstappen, workshops, groepsgesprekken enzovoort. Op die manier herhalen leerlingen leerstof en werken ze tegelijk aan andere belangrijke competenties zoals creativiteit, digitale vaardigheden en samenwerken”, licht schepen van onderwijs Lalynn Wadera toe.  “Hiervoor werken we nauw samen met partners uit vrije tijd en welzijn, zoals Cirkus in Beweging, Link in de Kabel, Trill of de bibliotheek.” 

Vernieuwende projecten
De zomerschool bood dit jaar ook de ruimte om aan onderwijsinnovatie te doen via allerlei . pilootprojecten. Zo namen 32 leerlingen deel aan ‘The Village’, een initiatief van sociaal ondernemer Bieke Claes in samenwerking met SOM en DE MET. Dit project stimuleert de ondernemingszin bij jongeren. De leerlingen die het project kozen, ontmoetten op de zomerschool verschillende ondernemers uit het veld. Een ander pilootproject vond plaats in de ziekenhuisschool in Pellenberg, waar kinderen en jongeren psychische begeleiding krijgen. Enkele coaches bereidden hier  een groepje anderstalige nieuwkomers intensief voor op het nieuwe schooljaar.

Evaluatie
Het aantal leerlingen op de zomerschool is dit jaar nog groter dan tijdens de eerste editie. Toen namen zo’n honderdzestig kinderen deel.  “De betrokkenheid van de leerlingen is ook dit jaar heel groot”, zegt Lore Baeyens. “We vinden het dan ook belangrijk om hun beleving te bevragen.” Daarvoor doet de zomerschool  beroep op de expertise van hogeschool UCLL. “Met hun onderzoek krijgen we  zicht op de impact en meerwaarde van de Leuvense zomerschool. Dat moet ons toelaten om te kijken of en hoe we met de zomerschool in de toekomst nog beter kunnen werken aan gelijke onderwijskansen voor alle Leuvense leerlingen”, zegt schepen Wadera.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant