Nieuws

LOKAAL: Leuven – Nieuw sportterrein voor cliënten, bewoners en buren vzw De Spiegel

Team Vooruit

Monday 13

September 2021 14:30

Met steun van het project ‘Kom op voor je wijk’ van de stad Leuven kon vzw De Spiegel, een therapeutische gemeenschap voor mensen met een verslaving, het versleten sportterrein op haar site in Kessel-Lo vernieuwen en openstellen voor de hele buurt. Daarbij kozen ze er bewust voor om hun project samen met de buurtbewoners aan te pakken, zodat buren, cliënten en bewoners van De Spiegel er vanaf nu ook samen kunnen sporten. Het sportterrein wordt opgedragen aan Dixie Dansercoer, omdat hij er als vaste vrijwilliger vaak kwam sporten met de cliënten en bewoners.

In De Spiegel verblijven mensen met een verslaving aan illegale drugs. Er is een ontwenningsafdeling, een behandelafdeling, een re-integratiehuis en een aanbod van ambulante nazorg. “Bij mensen die werken aan herstel van hun verslaving, blijkt menselijke verbinding een sterke bescherming te zijn tegen hervallen”, weet directeur Inge Temmerman. De bewoners van de langdurige behandelafdeling hebben aan het begin van hun opname weinig netwerk. De banden met hun vrienden in het drugmilieu worden doorgesneden wanneer ze kiezen voor een drugvrij leven. Dan staan ze voor de moeilijke uitdaging een nieuw sociaal netwerk uit te bouwen. “We willen als organisatie graag helpen bij die heropbouw en onze mensen positieve ervaringen laten opdoen tijdens hun verblijf in De Spiegel”, vervolgt directeur Temmerman. “Sporten met buren kan zo’n ervaring zijn. Zo vertelde één van onze mensen in opname na regelmatige loopsessies met ‘externen’ dat hij niet had gedacht een klik te kunnen voelen met iemand die nog nooit gebruikt had.”

Daarom begon De Spiegel te dromen van een grondige renovatie van het sportterrein dat voor het gebouw ligt. Dat lag er sinds een tijdje jammer genoeg wat verlaten bij. Hier konden heel wat dingen samenkomen in één project: een nieuw sportterrein kon nieuwe beweging en verbinding met de buurt rondom De Spiegel in gang zetten. De organisatie ging in gesprek met de buurtbewoners en ze beslisten om samen een aanvraag bij Kom op voor je wijk in te dienen om het gezamenlijke buurtproject te realiseren.

“Dit project past helemaal binnen onze Leuvense visie op vermaatschappelijking van de zorg, waarbij mensen met moeilijkheden niet verblijven in instellingen die ‘afgesloten’ zijn van de buitenwereld maar er net mee in contact blijven”, vertelt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en wijkwerking. “Met Kom op voor je wijk stimuleren we ontmoeting en verbinding tussen buren. Ook organisaties zoals De Spiegel hebben buren en maken deel uit van hun buurt.”

Samen met buurtbewoner Patrick Vanderhulst als peter voor de buurt, diende De Spiegel daarom een aanvraagdossier in om het vervallen sportterrein te vernieuwen. De stad subsidieerde het nieuwe multi-sportterrein (voor voetbal, basketbal en volleybal) waar bewoners en buren zowel samen als in groepjes kunnen gaan sporten. “Dit mooie nieuwe sportterrein nodigt echt uit om er samen te komen bewegen. Ontmoeting en verbinding zijn hier gegarandeerd!”, besluit schepen Verlinden.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant