Nieuws

LOKAAL: Leuven: Jongvolwassenen in kwetsbare situatie krijgen warme thuis in Abdij van Vlierbeek

Team Vooruit

Thursday 20

May 2021 11:27

Kerkfabriek, Mind the Gap Leuven en stad Leuven vinden mekaar in de strijd tegen dakloosheid bij jongvolwassenen

Het Nieuw Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek ondergaat de komende drie jaar een grondige restauratie en krijgt een nieuwe bestemming. Op de eerste en tweede verdieping zal de Kerkfabriek O.L.V. Vlierbeek elf studio’s inrichten voor jongvolwassenen in een kwetsbare situatie. De partners van Mind the Gap Leuven, een coalitie van verschillende organisaties die dak- en thuisloosheid van jongeren wil aanpakken, zullen deze jongeren ondersteunen. Het initiatief kadert binnen het Leuvense actieplan tegen dak- en thuisloosheid.

 

Het Nieuw Abtskwartier van de Abdij van Vlierbeek ondergaat de komende drie jaar een grondige restauratie met financiering van de stad Leuven en het Agentschap Onroerend Erfgoed. De eigenares van de Abdij van Vlierbeek, de Kerkfabriek, is vanuit haar sociaal engagement en in lijn met de historische opdracht van een abdij begaan met het lot van kwetsbare groepen in de maatschappij. Zij besloot voor de invulling van het Nieuw Abtskwartier onder meer een huisvestingsproject te realiseren voor jongvolwassenen die dreigen dak- of thuisloos te worden, in samenwerking met Mind the Gap/A Way Home Leuven. Stad Leuven vormt de schakel tussen beide partners, Kerkfabriek en Mind the Gap.

“We willen van het Nieuw Abtskwartier een bruisende plek maken waarbij er voldoende ruimte is voor de gebruikers om elkaar te ontmoeten en samen te leven. Op de eerste en tweede verdieping zullen we elf studio’s bouwen voor jongvolwassenen tussen 16 en 25 jaar. We beogen een mix tussen jongvolwassenen met een kwetsbaar profiel en jongvolwassenen die al steviger in het leven staan. Dit moet een plek worden waar beide groepen zich kunnen thuis voelen. Een plek die ook verbinding maakt met alle organisaties en mensen actief op de abdijsite”, zegt Hans Smeyers, voorzitter van de Kerkfabriek.

Op de gelijkvloerse en deels op de tweede verdieping van het Nieuw Abtskwartier komen zalen voor divers gebruik, iets waar de verenigingen en organisaties actief op de abdijsite erg naar uitkijken. Meerdere keren per jaar zal er ruimte zijn voor overleg waarbij alle gebruikers van de abdijsite zowel de mogelijkheden als eventuele uitdagingen van het samenleven bespreken.

Begeleiding door Mind the Gap Leuven
Als partner van de Europese en internationale A Way Home beweging is Mind the Gap Leuven een collectief van organisaties uit verschillende sectoren, van hulpverlening tot justitie, van vrije tijd tot tewerkstelling. Mind the Gap Leuven voorkomt en bestrijdt via actie op diverse terreinen dak- en thuisloosheid bij Leuvense jongeren. De Wissel vzw is één van de initiatiefnemers en een actieve partner binnen de beweging. Vanuit haar ervaring in residentiële jeugdhulpverlening zal De Wissel vzw het huisvestingsproject in het Nieuw Abtskwartier mee helpen uitbouwen.

Helen De Brauwere,  verantwoordelijke interne coördinatie van De Wissel vzw en mede-initiatiefnemer van  Mind the Gap Leuven: “Er komt heel wat kijken bij zo’n woonproject. We willen het zoveel mogelijk op maat van de jongeren vorm geven, en hen betrekken bij de invulling, de begeleiding en zelfs de inrichting. Voor de begeleiding zullen de partners van Mind the Gap nauw samenwerken en ook de aanmelding zal vanuit verschillende diensten kunnen gebeuren. Want het zijn niet alleen jongeren die uitstromen uit jeugdhulpverlening die een moeilijke start kennen. Ook voor andere jongeren, die via andere kanalen zoals het OCMW of het ruime welzijnswerk worden bereikt, kan dit project het verschil maken.” De restauratiewerken zullen ongeveer drie jaar tijd vergen. Die tijd zal worden benut om het project goed voor te bereiden samen met alle betrokkenen.

Leuvens actieplan tegen dak- en thuisloosheid
Dit initiatief kadert in het Leuvens actieplan tegen dak- en thuisloosheid. In aanloop naar dat actieplan organiseerde stad Leuven een jaar geleden een studie naar het aantal dak- en thuislozen en hun belangrijkste kenmerken. Onderzoeksgroep LUCAS van KU Leuven voerde het onderzoek uit, in nauwe samenwerking met 36 organisaties die actief zijn op het terrein. Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en voorzitter van het Bijzonder Comité vertelt: “Uit de telling werd duidelijk dat een vijfde van de Leuvense dak- en thuisloze mensen jonger dan 25 is. Van de in totaal 108 jongvolwassenen verblijft een deel in opvanginitiatieven, maar de meeste van hen logeren bij vrienden of familie omdat ze zelf geen stabiele thuis hebben. Veel van deze jongeren werden dak- of thuisloos na conflict met hun familie. Zonder stabiele woonplek kunnen deze jongeren niet leren, werken of een leven uitbouwen, wat hun toekomst hypothekeert. In ons actieplan tegen dak- en thuisloosheid schenken we een bijzondere aandacht aan jongvolwassenen. Het creëren van woonprojecten die aan de noden tegemoet komen, is één van de specifieke acties die we inschreven.”

Schepen van wonen, Lies Corneillie, geeft aan zeer blij te zijn met dit initiatief: “Binnen het Leuvense actieplan tegen dak- en thuisloosheid staan het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het bieden van woonoplossingen centraal. Wat de Kerkfabriek en Mind the Gap hier samen willen realiseren, sluit helemaal aan bij deze doelstellingen. We zijn er als stad van overtuigd dat dit woonproject heel wat jongeren zal helpen bij het vinden van hun plekje in de samenleving, vanuit de veilige zekerheid van een dak boven hun hoofd en een warme thuis.”


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant