Nieuws

LOKAAL: Leerlingen Athena campus Ter Bruyninge aan de slag in woonzorgcentra Zorg Kortrijk

Vooruit Kortrijk

Wednesday 28

February 2024 08:47

Vanaf het voorjaar '24 gaan jongeren met een mentale beperking aan de slag in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Tijdens het zogenaamde werkplekleren maken de jongeren kennis met het dagelijkse werk in de zorgsector, kunnen ze hun talenten ontwikkelen en ontdekken ze welk werk het best bij hen past. Elke week nemen een drietal leerlingen samen met hun begeleider verschillende taken op binnen het woonzorgcentrum zoals strijkwerk, afwassen, zorgen dat materiaal op orde is, ... Dit jaar gaat het om een proefproject. Bij positieve evaluatie wordt het werkplekleren verdergezet in de woonzorgcentra en kinderopvanginitiatieven van Zorg Kortrijk.

Eline Vanwynsberghe is begeleidster in Athena campus Ter Bruyninge en ontwikkelde in het kader van haar eindwerk voor opvoeder-begeleider de mogelijkheid om op locatie werkervaring op te doen voor de oudste leerlingen (18 jaar en ouder) van de school. Werkplekleren, in een echte werksetting, bevordert de doorstroom naar de 'gewone' arbeidsmarkt. Deze leerklas is de voorbereidende klas op de werkklas, waar jongeren uiteindelijk stage lopen in dagcentra, de zorgboerderij, dagbestedingsinitiatieven, ...

Samen met hun vaste begeleider krijgt een groep van 3 jongvolwassenen (Jill Vandeputte, Erona Myrtai en Stan Vanluchene) wekelijks een halve dag een afgestemd takenpakket in woonzorgcentrum Sint-Jozef. Het takenpakket omvat strijk- en plooiwerk, afwassen van servies, het tellen van materialen, het proper maken van medicatiebakjes, de karren waarmee de maaltijden verdeeld worden en ander materiaal, het kappersgerief onderhouden, etc. Het werk op locatie zorgt voor contact met de bewoners, maar er is een vast lokaal voorzien waar de leerlingen hun taken uitvoeren. Dat zorgt voor structuur en een rustige werkomgeving wanneer er een teveel aan prikkels zou zijn.
Met het project slaan we een dubbelslag. We versterken de arbeids- en toekomstkansen van jongeren met een beperking en we versterken de zorg door extra mensen te motiveren om aan de slag te gaan. Als dit proefproject goed werkt, willen we het structureel inbedden in de werking van Zorg Kortrijk.Philippe De Coene, schepen van Zorg en Toegankelijkheid
Dit jaar gaat het om een proefproject. Dat loopt tot juni. Bij positieve evaluatie wordt het project verdergezet en zo mogelijk uitgebreid. Het project past immers volledig in de zorgvisie van de nieuwe Zorgcampus Condédreef waarvan de nieuwe gebouwen dit jaar openen; een plek waar iedereen zichzelf kan zijn met focus op autonomie, relatiegerichte zorg, inclusie en veel samenwerking met buurtbewoners en partnerorganisaties.

Ga naar Vooruit Kortrijk
Over de Auteur

Vooruit Kortrijk

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant