Nieuws

LOKAAL: Landinrichtingsplan Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven

Vooruit Hasselt

Wednesday 16

February 2022 09:33

Na enkele jaren van onderzoek en overleg, ligt het finale Landinrichtingsplan ‘Openruimtegebied Kiewit-Zonhoven’ op tafel. “Het gebied tussen Kiewit en Zonhoven heeft veel troeven en kansen, maar ook veel noden”, leggen schepenen Marc Schepers en Derya Erdogan uit. Samen met de betrokken partners en de Vlaamse Landmaatschappij zocht en vond de stad Hasselt oplossingen voor die noden. “We willen deze open ruimte zo aanleggen dat zowel natuur, inwoners als bezoekers er baat bij hebben. Dat doen we door fiets- en wandelverbindingen te verbeteren en er nieuwe aan te leggen. Daarnaast maken we de aanwezige natuur meer toegankelijk en meer (be)leefbaar.” De eerste acties zijn gepland in 2022

 

“Die zogenaamde ‘trage wegen’ worden alsmaar belangrijk in ons mobiliteitsbeleid”, verduidelijkt Marc Schepers, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit. Trage wegen zijn alternatieve groene routes die een verkeersveilig alternatief bieden voor fietsers en de wandelaars. “Ook in Kiewit bleek er nood aan zulke trage wegen. Door onder meer een fietspad aan te leggen tussen de Walenstraat en de Tulpenstraat -door de wei van Pukkelpop- creëren we een alternatief voor die drukke Kempische steenweg”, aldus de schepen. “Een bijkomende wandeldoorsteek tussen Putvennestraat en de Tulpinstraat en een fietspad in de Paalvennestraat zorgt er dan weer voor dat mensen zich veiliger naar hun school-, sport- en recreatie-infrastructuur kunnen begeven.”

 

Andere maatregelen die in het plan werden neerschreven, gaan over het verbeteren van bestaande fietspaden -bijvoorbeeld in het verlengde van de Luchtvaartstraat en op de Bokrijkse weg – en het voorzien van snelheidsremmende maatregelen op enkele drukke wegen zoals de Kiewitstraat. “Deze laatste actiepunten nemen we mee in het participatietraject om tot een gedragen mobiliteitsplan van Kiewit-Heide te komen.”

 

Groene verbinding

De lange verkeersveilige en groene verbinding die uiteindelijk wordt gecreëerd vanaf Kiewit-Station tot Domein Kiewit is volgens Schepers de ideale manier om meer mensen te overtuigen van het gebruik van duurzame mobiliteit. De nieuwe verbinding moet bovendien de bereikbaarheid van Domein Kiewit verhogen.  “Als toegangspoort tot De Wijers is Domein Kiewit een uitgelezen startpunt om te voet of met de fiets de omliggende natuur te verkennen. Met deze bijkomende duurzame verbinding begint de beleving al bij het vertrek thuis. Bovendien halen we zo extra wagens van de weg en versterkt dit landinrichtingsplan dus rechtstreeks de natuurwaarden in en rond Kiewit”, zegt schepen voor Natuur Derya Erdogan. 

 

Gedeelde kost

De globale kostprijs van het plan wordt geraamd op zo’n miljoen euro, waarvan 500.000 euro wordt gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De overige kosten worden gedragen door de verschillende partners. De stad Hasselt draagt zo’n 178.000 euro bij.

 

Het gehele plan zal worden uitgevoerd in de periode 2022-2025. “Het gloednieuw fietspad tussen de Walenstraat en de Tulpinstraat in en in de Paalvennestraat, samen met de nieuwe wandeldoorsteek tussen de Tulpinstraat en de Putvennestraat voorzien we in 2024-2025 . Zo kan de zwakke weggebruiker veel veiliger op pad”, aldus Schepen van Openbare werken Laurence Libert. 

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant