Nieuws

LOKAAL: Kwetsbare jongeren gratis naar de dokter dankzij Frank Vandenbroucke

Vooruit Lokaal

Monday 04

December 2023 14:15

Door een nieuwe maatregel van Frank Vandenbroucke, onze minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, kunnen kwetsbare jongeren tot en met 24 jaar vanaf 1 oktober 2023 gratis naar de dokter. Een uitstekende zaak uiteraard. Dat vindt ook ons gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke. Joris vroeg daarom aan Rudy Coddens, onze schepen van Gezondheid, hoe het stadsbestuur er zou voor zorgen dat Gentse jongeren die financieel kwetsbaar zijn op de hoogte zijn van deze maatregel en er gebruik van kunnen maken.

“Het gaat hier zowel over consultaties bij de huisarts als bij specialisten. Het wegvallen van het remgeld betekent dat ze bij een geconventioneerde arts niets hoeven te betalen. Bijkomende vereiste is dat er een globaal medisch dossier is bij de huisarts. Zo worden jongeren ook goed opgevolgd. Dit is een belangrijke stap vooruit in het wegnemen van drempels naar een goede gezondheidszorg, want we weten dat zorg geregeld uitgesteld wordt om kosten te vermijden. Als zorg nodig is, moet de toegang er zijn, voor álle jongeren.”

Gratis gezondheidszorg voor 17.200 jongeren

Rudy antwoordde Joris dat het in Gent toch over dik 17.200 kinderen en jongeren gaat die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.

“Die hebben dus ook recht op gratis gezondheidszorg. 83% heeft al een globaal medisch dossier bij de huisarts, zij maken dus automatisch gebruik van dit recht. Ongeveer 3.000 kinderen en jongeren hebben dat nog niet, die moeten daar dus eerst nog voor zorgen. Daarom is het belangrijk dat we die nieuwe maatregel goed bekendmaken; dat we die groep jongeren ook toeleiden naar een vaste huisarts. Want gezondheidszorg wordt op die manier beter betaalbaar - en vooral ook: die groep jongeren hoeft dan de zorg die ze nodig hebben, niet meer uit te stellen wegens te duur. Het is zoals minister Vandenbroucke afgelopen weekend nog zei in een groot kranteninterview: ‘Wat goed is voor de gezondheid, mag niet slecht zijn voor de portemonnee’.”

Communicatie vooral naar hulpverleners

De nieuwe maatregel is sinds 1 oktober 2023 in voege. Er is ondertussen al heel wat communicatie gebeurd, of die is ingepland.

“De communicatie is vooral gericht naar hulpverleners uit de sectoren gezondheid, welzijn en onderwijs. Bij de verspreiding lag een extra focus op organisaties die met kinderen, jongeren en gezinnen werken. Hun hulpverleners kunnen de maatregel bij die doelgroepen bekend maken. Ze kunnen de betrokkenen ook proactief vragen of ze al een vaste huisarts hebben, of niet.”

De bekendmaking verloopt onder meer via de Gentse Gezondheidsraad, de zorgraad van de Eerstelijnszone Gent, de werkgroep toegankelijke gezondheidszorg, de beleidsgroep gezin, het netwerk Huis van het Kind, de jeugdhulporganisaties, het forum jeugdwelzijnswerk en het netwerk rond armoede in onze stad.

“Zoals zo vaak doen we het dus sámen. We hébben een sterk middenveld in onze stad, we ‘gebruiken’ dat dus graag om samen te zorgen voor de gezondheid van toch meer dan 17.000 Gentse jongeren.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant