Nieuws

LOKAAL: Koekelare engageert zich verder voor het klimaat

Vooruit Lokaal

Wednesday 01

November 2023 22:19

Onze gemeente heeft sedert 2016 een duurzaam energieactieplan, waarin staat opgenomen hoe we binnen onze gemeente energie kunnen besparen en kunnen inzetten op hernieuwbare energie. Dit plan wordt nu opgeschaald tot een volwaardig klimaatplan, waarin we ook rekening houden met de klimaatuitdagingen zoals drogere zomers, fellere buien of hitte.

Met de ondertekening van het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (CoM 2030) schakelen we met de gemeente Koekelare een versnelling hoger. De ambities om verdere klimaatverandering tegen te gaan worden scherper gesteld, daarnaast wordt ook afgestemd hoe we ons moeten aanpassen aan de klimaatverandering die nu al zichtbaar is.

De doelstellingen van het Burgemeestersconvenant zijn heel concreet:

  • De klimaatverandering beperken, door tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk broeikasgas dat mee de klimaatverandering veroorzaakt) op het grondgebied met 40% te verminderen ten opzichte van de nulmeting in 2011.
  • Ons aanpassen aan klimaatverandering die nu al merkbaar is en in de toekomst nog zal toenemen. De uitdaging is hierbij om samen onze weerbaarheid te verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven, droogteperiodes of door wateroverlast aan te pakken.

Samenwerken sleutel tot succes

Schepen voor klimaatbeleid Jessy Salenbien: “Samenwerking is cruciaal willen we onze engagementen voor een klimaatbestendige samenleving waarmaken. We werken vanuit onze eigen en elkaars sterktes om samen aan de slag te gaan en meer te bereiken, en dit al vanaf de opmaak van het klimaatplan. De stakeholders, zoals de overheden, bedrijfswereld, kennisinstellingen, NGO’s en burgers ontmoeten elkaar in het planningsproces, bouwen vertrouwen op en zetten partnerships op om plannen om te zetten naar acties op het terrein”.

“Omdat klimaatverandering geen ver-van-ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk mensen betrekken om een goed klimaatplan 2030 op te maken en het samen uit te voeren.  Niemand kan deze uitdaging alleen aanpakken. Enkel met de inzet van alle inwoners, handelaars, bedrijven, landbouwers, verenigingen, experten en overheden kunnen de doelstellingen worden gehaald”, aldus nog de schepen.

 

MEER INFO

Jessy Salenbien, schepen voor milieu en klimaat

[email protected]


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant