Nieuws

LOKAAL: Kerk De Mokker krijgt nieuwe bestemming

Vooruit Lokaal

Wednesday 15

November 2023 20:18

Overal in Vlaanderen is het kerkbezoek de jongste decennia sterk teruggevallen. Er is ook een groot tekort aan beoefenaars van de eredienst. Daardoor worden sommige kerken nauwelijks of helemaal niet meer gebruikt. In de voorbije jaren zijn daarom veel steden en gemeenten aan de slag gegaan op zoek naar een andere bestemming voor hun waardevolle kerkgebouwen. Ruim 350 parochiekerken in Vlaanderen zullen binnen afzienbare termijn een her- of nevenbestemming krijgen.

Voor onze gemeente werd al in 2017 een kerkenbeleidsplan voor ons grondgebied opgemaakt in samenwerking met de kerkbesturen en het bisdom. Dit beleidsplan werd eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad. Daarin werd opgenomen dat de kerken van de Mokker en Zande een herbestemming zullen krijgen. Voor de Mokker werd de herbestemming naar een socio-culturele ontmoetingsplaats als een mooie opportuniteit opgenomen als opwaardering voor de Mokker.

In 2022 werd het architectenbureau Urbain Architectencollectief uit Gent, dat veel ervaring heeft met dergelijke opdrachten, aangesteld als ontwerper voor het verbouwen van de parochiekerk. Het voorontwerp werd op donderdag 28 september voorgesteld op een infoavond waarop alle inwoners werden uitgenodigd. De kerk krijgt een grote zaal en een tweede kleinere zaal voor allerlei activiteiten van de gemeente, de scholen, het verenigingsleven en particulieren. Activiteiten weliswaar die in overeenstemming zijn met de geest van het gebouw. Het ontwerp werd algemeen positief onthaald door de aanwezigen.

De architecten zullen het ontwerp nu verder finaliseren waarna in de loop van 2024 de procedure kan doorlopen worden voor de omgevingsvergunning en de aanbesteding. Er wordt naar gestreefd de werken te kunnen starten begin 2025. Kort voordien zal de kerk dan onttrokken worden aan de eredienst.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant