Nieuws

LOKAAL: Joris Vandenbroucke: “Vooruit maakt elke dag het verschil voor de mensen!”

Vooruit Lokaal

Saturday 28

January 2023 11:29

Na de ‘Lentedrink’ van vorig jaar kon Vooruit Gent nog eens – coronavrij – een nieuwjaarsreceptie organiseren zoals het hoort. De Red Loft in de Tolhuiswijk zat gezellig vol kameraden op zaterdag 28 januari 2023 op de middag.

Onze nationale voorzitter Conner Rousseau kwam langs en ‘plaçeerde’ een woordje. Ook onze eigen politiek voorzitter Joris Vandenbroucke sprak er uiteraard de leden toe, strijdvaardig als altijd.

“Vooruit blijft focussen op het beschermen van uw koopkracht. Door facturen betaalbaar te houden - te verlagen zelfs - en door het inkomen van de mensen te doen stijgen. Zolang wij deel uitmaken van de regering wordt aan de automatische indexering van de lonen, pensioenen en uitkeringen niét geraakt. Bovendien: voor het eerst in meer dan 10 jaar stijgen de minimumlonen, én wij investeren fors in het optrekken van het minimumpensioen dat deze maand al de kaap van 1.500 euro netto zal bereiken, tegen het einde van de legislatuur is dat 1.680 euro. Zo maken wij elke dag het verschil voor de mensen!”

Sociale taksshift in Gent: sterkste schouders dragen zwaarste lasten

“Met een sociale taksshift - minder belastingen op arbeid en meer op vastgoed - zorgen we er in Gent voor dat werken meer loont en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Keuzes maken, daar gaat het over in de politiek. Laat duidelijk zijn: of het nu in een regering is, of hier in Gent, met socialisten aan tafel wordt gekozen voor een politiek die niemand loslaat, voor een samenleving waarin iedereen erop vooruit kan.”

Na oktober 24 méér socialisten aan tafel

De ambitie van Vooruit Gent is duidelijk: “Na oktober 2024 willen we met een pak méér socialisten aan tafel te komen. Voor een nog duurzamer, socialer, welvarender én plezanter Gent! Aan strijdlust, aan goesting en aan zelfvertrouwen is er alvast géén gebrek.”

 

Onder de foto kan je de volledige toespraak lezen.

Beste vrienden, beste kameraden

Het is fantastisch om met zoveel Gentse socialisten samen te zijn vandaag. Dat doet toch altijd deugd. Ik zie een paar nieuwe gezichten, van harte welkom! Welkom ook aan onze voorzitter, natuurlijk. Wij zien u altijd graag komen in Gent, Conner.

Allereerst wil ik jullie natuurlijk het beste wensen voor het nieuwe jaar. Met een goeie gezondheid, een goeie job en goed lief. Kies gerust zelf wat op u van toepassing is en wat niet. Ik hoop dat iedereen met frisse goesting het nieuwe jaar is aangevat. Met Vooruit staan we alleszins klaar om erin te vliegen.

Want 2023 wordt natuurlijk ook een belangrijk jaar voor onze beweging. We naderen nu toch wel snel de verkiezingen van volgend jaar, in mei voor de parlementen en in oktober voor de gemeenteraad. De voorbereidingen zijn volop bezig, in alle geledingen van onze partij.

Maar dat er volgend jaar verkiezingen zijn, betekent in de eerste plaats dat we dit jaar keihard verder moeten werken. Zeker waar we bestuursverantwoordelijkheid hebben, zoals in de federale regering, maar natuurlijk ook in Gent. Dat is wat de mensen van ons verwachten.

Want waar zijn de mensen mee bezig? Dat heb je zelf al gemerkt: met het leven dat alsmaar duurder wordt. Na de energieprijzen, is ook de huur opgeslaan, de prijzen in de supermarkt, uw pintje of koffie op café. Voor wie rond moet komen met een bescheiden loon of pensioen, schiet al rap niet veel meer over tegen het eind van de maand.

En dus zal Vooruit zich komend jaar opnieuw volop focussen op het beschermen van uw koopkracht. Zowel in de regering als in het Gentse stadsbestuur.

Hoe doen we dat in de regering? Door facturen betaalbaar te houden - te verlagen zelfs - en door het inkomen van de mensen te doen stijgen.

We hebben het sociaal energietarief uitgebreid naar 1 miljoen gezinnen, we hebben gezorgd voor een verwarmingspremie en alle gezinnen krijgen een basispakket energie van 1.000 euro dat wordt terugbetaald via uw factuur. We hebben ook een belangrijke belofte gerealiseerd: de btw op gas en elektriciteit hebben we verlaagd van 21% naar 6%. En ik kan u verzekeren: die btw blijft op 6%.

Als het over het verminderen van de facturen van de mensen gaat, moet ik toch ook onze minister Frank Vandenbroucke vermelden. Frank blijft recordbedragen investeren in de gezondheidszorg. Met als resultaat een lagere maximumfactuur, hogere terugbetaling van de huisarts en tandzorg en voor het eerst terugbetaling van psychische hulp. Hij sloot onlangs ook een fel bevochten akkoord met de artsen om supplementen die worden aangerekend aan kwetsbare mensen volledig af te schaffen.

Frank was onlangs trouwens op bezoek in het gloednieuwe mondzorgcentrum van Nieuw Gent, dat Rudy en Astrid als experiment hebben opgestart om grátis mondzorg aan te bieden aan mensen voor wie een tandartsbezoek te duur is, met de boodschap dat hij budget heeft vrijgemaakt om zo’n initiatieven in héél het land mogelijk te maken.

Het belangrijkste systeem dat ervoor moet zorgen dat uw winkelkar even gevuld blijft, is natuurlijk de automatische indexering van de lonen, pensioenen en uitkeringen. Gemiddeld 12% komt erbij deze maand. Nérgens in de Europese Unie wordt de koopkracht zo goed beschermd als in België, dankzij de automatische index. Jullie kunnen erop rekenen dat zolang wij deel uitmaken van de regering, hier niet aan geraakt wordt.

Maar indexeren is niet genoeg voor wie een laag inkomen heeft. Daarom zorgen we ervoor dat, voor het eerst in meer dan 10 jaar, de minimumlonen stijgen. Daarom investeren wij fors in het optrekken van het minimumpensioen dat deze maand al de kaap van 1.500 euro netto zal bereiken, tegen het einde van de legislatuur is dat 1.680 euro.

6% btw op energie, 1500 euro minimumpensioen, hogere minimumlonen. Waar extreem links niet verder komt dan een campagne op Facebook, maakt Vooruit het waar.

Wij maken elke dag het verschil voor de mensen. Wij zullen dus keihard verder werken om de koopkracht te beschermen, om onze gezondheidszorg te versterken en om duidelijk te maken dat de extremen, links of rechts, alleen maar roepen en niets realiseren.

Beste vrienden, kameraden, keihard verder werken, dat gaan we ook doen in Gent in 2023. Het zal u ongetwijfeld toch ook wel opgevallen zijn: er zijn Gentse politici die al zeven interviews hebben gegeven met allerlei speculaties over ándere partijen en over hun eigen burgemeester-ambities. En er zijn er die zich niet laten opjagen en doen waarvoor ze zijn verkozen, namelijk : Gent besturen.

Neem nu onze Rudy, bijvoorbeeld. Wat hebt gij eigenlijk al allemaal niet op uw bord gekregen, beste vriend? Als schepen, bevoegd voor sociaal beleid en gezondheid, heeft Rudy zich twee jaar lang uit de naad gewerkt om Gent door de corona-crisis te loodsen. Vriend en vijand hebben hun waardering daarvoor geuit.

Die gezondheidscrisis was nog niet goed en wel afgelopen, of wie klopte daar al op Rudy’s deur, of beter gezegd op de stadskas? Een energiecrisis en enorme inflatie. Pijlsnel stijgende uitgaven voor energie, voor personeel, voor infrastructuurwerken en noem maar op. En inkomsten die niét volgen omdat de Vlaamse regering bespaart op het gemeentefonds dat goed is voor de helft van onze inkomsten. Begin er maar aan, als schepen van Financiën. Besparen in tijden van crisis om de boekhouding op orde te houden.

Wel, he did it! De stadskas blijft netjes in evenwicht. En hoe!

Rudy had het zich gemakkelijk kunnen maken door van álle budgetten een ‘dikke schel’ af te schaven. Hij had ook de prijs voor de vuilzakken, de parkeerplaatsen, de rusthuizen, de zwembaden en alle andere mogelijke retributies met de volle pot kunnen indexeren. Hopla, 12% erbij! Of medewerkers ontslaan, dat kon ook.

Wel, beste kameraden, met een socialist op Financiën worden ándere keuzes gemaakt.

Niémand krijgt hier zijn ontslag.

Aan het sociaal beleid, aan de handen in de zorg, wordt niét geraakt, wij laten kwetsbare Gentenaars niet in de steek.

Evenmin wordt er geraakt aan de kinderopvang, het onderwijs en het jeugdbeleid. Wij besparen niet op de kap van kinderen.

En ja, we gaan kosten indexeren. Maar dat gebeurt pas in juni, ná de indexering van de lonen, pensioenen en uitkeringen. En niet met de volle 12%, maar slechts met de helft, met 6%. Want wij willen niet raken aan de koopkracht van onze inwoners.

Wie een huis bezit - vergis u niet: dat is amper de helft van de gezinnen - of bedrijven met vastgoed, die zullen meer bijdragen via de onroerende voorheffing. De waarde van vastgoed is immers enorm gestegen de laatste jaren. Maar op het inkomen van iedereen die werkt zal de Stad mínder belastingen heffen. Het minst van alle Vlaamse centrumsteden!

Met die sociale taksshift, minder belastingen op arbeid en meer op vastgoed, zorgen we er in Gent voor dat werken meer loont en dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat is exact waar wij socialisten voor staan! Rudy brengt dat in de praktijk.

Vrienden, we houden de stadskas op orde. En we blijven investeren in wat het belangrijkste is in onze stad: de mensen, de buurten, het sociaal weefsel, datgene wat mensen bij elkaar brengt en houdt.

Astrid doet dat met haar wijkbudgetten. 6,5 miljoen euro waar Gentenaars zélf over mogen beslissen, omdat wij geloven dat buurtbewoners zélf zeer goed weten welke de noden zijn van hun wijk. Omdat wij geloven dat initiatieven die vanuit de wijken zélf komen, echt het verschil kunnen maken om het samenleven aangenamer en beter te maken.

De respons op de oproepen van Astrid om ideeën voor te stellen was over-wel-di-gend!

Uit de 25 wijken kwamen maar liefst 555 voorstellen waaraan nog eens een veelvoud aan Gentenaars heeft meegewerkt. Verbaast ons dat? Natuurlijk niet. Er zijn duizenden Gentenaars actief als vrijwilligers in hun buurt. Hoe zot zou het zijn om als stadsbestuur die goudmijn aan ideeën en inzet voor de stad niet aan te boren? Met resultaat!

Het gloednieuwe muziekfestival, Afrit Drongen, was direct een schot in de roos.

Brugse Poort Vochtvrij is bezig met 100 woningen gezond te maken.

In Zwijnaarde zorgen vrijwilligers, zoals onze Koen Neyrinck, met 200 acties voor meer groen in wijk, om straten aangenamer te maken en koeler in de zomer.

Samen met 53 andere projecten in 14 wijken, is dit mogelijk gemaakt door de steun van Astrid. Maar vooral: door de buurtbewoners zélf!

Voor ons socialisten is het evident dat we daarin investeren, dat we mensen steunen die iets willen betekenen voor hun buurt, voor hun stad. Want dát is het DNA van Gent: Gentenaars die de handen in elkaar slaan om samen onze stad te maken tot wat ze vandaag is.

Kunt ge nu geloven dat de steun aan dergelijke initiatieven waaraan duizenden Gentenaars meewerken, door Anneleen Van Bossuyt in de gemeenteraad met veel misprijzen wordt weggezet als ‘knuffelsubsidies’? Wel, wie duidelijk géén voeling heeft met het DNA van Gent, is de N-VA in Gent.

Keuzes maken, beste vrienden, daar gaat het over in de politiek. En laat duidelijk zijn dat (of het nu in een regering is, of hier in Gent) met socialisten aan tafel wordt gekozen voor een politiek die niemand loslaat, voor een samenleving waarin iedereen erop vooruit kan.

Daarom is het onze ambitie om hier in Gent na oktober 2024 met een pak méér socialisten aan de tafel te komen. Voor een nog duurzamer, socialer, welvarender én plezanter Gent!

Beste kameraden, in de komende weken gaan wij samen, in onze algemene ledenvergadering, beslissen hoé we dat gaan aanpakken. Hoe we ervoor zorgen dat we in de zes jaar ná de verkiezingen een pak meer kunnen wegen in het bestuur. Het wordt tijd om die knoop door te hakken, dat besef ik zeer goed.

Maar één ding staat nu al vast: aan strijdlust, aan goesting en aan zelfvertrouwen is hier géén gebrek. Ik weet dat ik op ieder van jullie kan rekenen. Op onze militanten; op de Jongsocialisten; op onze gemeenteraadsleden Sven, Emilie, Anne, Karin, Rudy en Astrid in het stadhuis; op Burak en Pascal in het OCMW; op Bruno in de provincieraad; op Freya in het Vlaams Parlement; en op de volle steun van onze nationale voorzitter!

Tot slot, beste kameraden, wil ik jullie nu al uitnodigen voor 1 mei. Voor de stoet en de speeches, natuurlijk, maar daar komen jullie sowieso massaal naartoe. Máár: die dag is er nóg een evenement. Een belangrijke, socialistische verwezenlijking! Vanaf dit jaar start het zwemseizoen in de Blaarmeersen veel vroeger. Jawel, op 1 mei. En ge moogt daar als Gentenaar altijd binnen zonder reservatie, zonder identiteitscontrole en zonder te betalen!

Alleen voor warm water en warm weer kunnen we niet zorgen :-)

Beste vrienden, heel graag hef ik het glas op jullie, op Vooruit, op Gent!


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant