Nieuws

LOKAAL: Joris Vandenbroucke over KAA Gent: ‘Aandelengeld moet binnen de club blijven!’

Vooruit Gent

Tuesday 05

September 2023 16:00

Enkele weken geleden ontstond commotie over de toekomst van KAA Gent. Na de overname door ondernemer Sam Baro en de omvorming van de cluborganisatie van een cvba met sociaal oogmerk naar een naamloze vennootschap, bleken vroegere ‘symbolische’ aandelen plots toch veel geld waard. Enkele clubbestuurders, die ooit gratis aandelen in handen kregen, zouden daar nu toch geld voor willen incasseren, tegen de afspraken in.

Ons gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke, ook hevig Buffalofan, sprak daarover zijn verontwaardiging uit tijdens de gemeenteraad op maandag 4 september 2023.

“Een kapitaalsverhoging, lokale verankering, de versterking van de sociale werking (de Foundation) en méér supportersparticipatie. Prachtig. Uniek zelfs, in het Belgische topvoetbal. Voor ons geen buitenlandse investeerder voor wie alleen geld telt. Maar: hoe onbegrijpelijk is het dan, dat 7,7 miljoen euro van het geld dat Sam Baro op tafel legt moet dienen om enkele topmannen uit te kopen?! Die eisen heel veel geld voor aandelen waarvoor ze zelf geen eurocent betaald hebben. Dat geld moet in de club blijven! Je kan er de financiering van de Foundation 15 jaar lang mee verdubbelen.”

Naar écht supportersparticipatie

De supporters zouden binnenkort meer betrokken worden bij de clubwerking en -leiding. Iets wat Joris vanzelfsprekend wél goedkeurt. Hij richtte zich tijdens de gemeenteraad tot de schepen van Sport.

“Ik reken er op dat de Stad Gent er mee op toeziet dat er echt werk gemaakt wordt van een nog grotere betrokkenheid van de Supportersraad bij de club, via een speciaal overlegplatform. Echte supportersparticipatie, met impact op het bestuur van de club, als volwaardige partner waaraan ook verantwoording moet worden afgelegd: ook op dat vlak kan KAA Gent pionierswerk doen!”

 

Onder de foto kan je de volledige tussenkomst van Joris lezen.

Beste collega’s, mevrouw de schepen

Een paar weken geleden heb ik voor de tiende keer mijn voetbalabonnement verlengd. Gisteren mocht ik met vele andere supporters ervaren waarom: een vol stadion, topsfeer in de tribunes, veel vechtlust op het veld en een dik verdiende overwinning. Dat zijn van de hoogdagen die je als supporter natuurlijk niet wil missen. Ik zie ook rond mij in de tribune (vak 224) ook al jaren dezelfde gezichten. Het is duidelijk dat veel supporters trouw zijn aan hun club.

Dat valt voor een stuk te verklaren door sportieve successen of minstens de hoop daarop. Maar zeker ook door de sterke traditie van lokale verankering en communitywerking van de club. Niet alleen rond de grasmat in het stadion, maar ook daarbuiten heeft AAGent altijd veel mensen samengebracht.

Ik overdrijf niet als ik zeg dat onze club daarmee een unieke positie bekleedde in het Belgisch topvoetbal waar steeds meer clubs in handen zijn gekomen van al dan niet buitenlandse investeerders die geen enkele lokale link hebben en niet geïnteresseerd zijn sociale community werking. Want voetbal is big business geworden. Waar steeds meer geld in omgaat. En ook AAGent ontsnapt daar niet aan. De behoefte aan meer financiële slagkracht bleek niet verzoenbaar met de structuur als CVBA met verspreid aandeelhoudersschap.

En zo belandde dit dossier op uw bord, mevrouw de schepen. Met als opdracht erover te waken dat er vers kapitaal gevonden wordt zonder de ziel van de club te verkopen. Om het DNA van AAGent intact te houden waarvan lokale verankering en sociale community werking deel uitmaken.

Na lezing van de ‘letter of intent’ - zeg maar de koopovereenkomst met Sam Barro -  is duidelijk dat u uw rol in het onderhandelingsproces maximaal hebt ingevuld. Binnen wat juridisch en politiek mogelijk is, hebt u uw stempel gedrukt op de deal door te hameren op de juiste prioriteiten met als resultaat dat wat voorligt:

  • Er zijn garanties voor de zelfstandigheid en lokale verankering van de club. De stad blijft via SoGent blijft aan boord met doorslaggevende stem als het over de statuten en overdracht van aandelen gaat.
  • Er zijn garanties voor de communitywerking. Ik verwijs naar de stevige en stabiele financiering van de Foundation en de verankering van de sociale doeleinden in de statuten.
  • Er zijn garanties voor het behoud van de clubkleuren en het logo die niet kunnen gewijzigd worden zonder akkoord van de Supportersraad.

Ik las ook dat het de intentie is om de betrokkenheid van de Supportersraad via een overlegplatform verder uit te bouwen. Ik reken er echt op, mevrouw de schepen, dat de stad er mee op toeziet dat hier echt werk van wordt gemaakt. Op dat vlak hoopt de Vooruit-fractie dat AAGent pionier kan worden van iets dat in het Belgisch voetbal nauwelijks bestaat : echte supportersparticipatie, met impact op het bestuur van de club, als volwaardige partner waaraan ook verantwoording moet worden afgelegd. In Duitsland, bijvoorbeeld, met stuk voor stuk gezonde clubs in de Bundesliga, bewijst men al jaren dat dit goed kan werken.

Mevrouw de schepen, u bent erin geslaagd om met alle betrokkenen een akkoord te bereiken dat zorgt voor de broodnodige kapitaalsverhoging, voor lokale verankering, voor het versterken van de sociale werking via de Foundation, voor supportersparticipatie en voor good gouvernance via de opgesomde cruciale bepalingen in de ‘letter of intent’. Onze dank daarvoor.

Wat u niet hebt kunnen vermijden, omdat het simpelweg juridisch niet in uw macht lag, is dat sommigen zich persoonlijk verrijken op een manier die de Vooruit-fractie tegen de borst stuit.

In 2016 werd vzw Kaagent omgevormd naar een “CVBA met sociaal oogmerk” waarbij de feitelijke controle in handen kwam van voorzitter De Witte, mijnheer Louwagie, mijnheer Devers en twee andere vertrouwelingen. Zij kregen 55% van de aandelen in handen.

Op 20 januari 2018 ontkende mijnheer De Witte dat daar persoonlijke voordelen aan zijn verbonden. “Als er aandelen worden verkocht, dan kan de waarde ervan niet worden uitbetaald”, zei Patrick Devers daarover in De Tijd. “Elke uitbetaling van dividenden is statutair uitgesloten, ook bij een wissel van aandeelhouders. Aan het kapitaal en de opgebouwde reserves kan niet worden getornd. Dat is onze ijzeren voorraad.”

Vandaag zien we dat 7,7 miljoen euro van het geld dat mijnheer Barro op tafel legt, gereserveerd moet worden om deze aandeelhouders uit te kopen. Want ze eisen geld - heel veel geld - voor aandelen waarvoor ze zelf geen eurocent betaald hebben. Hoe leggen mijnheer De Witte, Louwagie en Devers dat vandaag uit? Juridisch valt hier blijkbaar geen speld tussen te krijgen.

Dat is bijzonder jammer en en erg zuur, natuurlijk. Ook als ik het bekijk in een breder plaatje: de belastingbetaler betaalt jaarlijks meer dan 100 miljoen euro mee aan de lonen van topvoetballers dankzij een zeer royale fiscale gunstregeling. Daar staat geen enkele rem op. Als de spelerslonen stijgen, stijgen die loonsubsidies. Ik heb daar in het federale parlement vraagtekens bij geplaatst en kreeg meteen een lobby over mij heen, met mijnheer Louwagie op kop. Volgens mijnheer Louwagie & Co mag er niet geraakt worden aan de enorme fiscale voordelen van voetbalclubs omdat ze bijna allemaal in moeilijke financiële papieren zitten.

Dan is het toch onbegrijpelijk dat net deze heren 7,7 miljoen euro in hun zak steken?! Middelen die in de clubkas konden blijven. Met het geld dat zij overschrijven naar hun bankrekening kan je de financiering van de Kaagent Foundation gedurende 15 jaar verdubbelen. Dàt zou pas een prachtige erfenis zijn om na te laten. Voor onze club en voor onze stad. Ik ben hier bijzonder ontgoocheld over.

Tot slot, collega’s: ik ken mijnheer Barro niet, maar onze fractie is opgelucht dat er een investeerder uit de regio is gevonden. Ik hoop dat hier sportief en maatschappelijk een mooi verhaal wordt geschreven. Mevrouw de schepen, met deze overeenkomst wordt alvast een mooie voorzet gegeven, we keuren die verwachtingsvol goed en wensen mijnheer Barro en Kaagent veel succes.


Ga naar Vooruit Gent
Over de Auteur

Vooruit Gent

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant