Nieuws

LOKAAL: Joris Vandenbroucke over Gaza: ‘We kiezen de kant van alle onschuldige slachtoffers’

Vooruit Lokaal

Tuesday 28

November 2023 10:03

Tijdens de gemeenteraad van maandag 27 november 2023 heeft het Gentse stadsbestuur, uiteraard met de volle steun van de Vooruit-fractie, een motie goedgekeurd die oproept tot onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza en een onderzoek naar oorlogsmisdaden, en die vraagt aan de Stad Gent om (de aankoop van) producten uit bezette gebieden te weren. Er wordt ook 20.000 euro vrijgemaakt voor noodhulp.

Ons gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke zette het standpunt van Vooruit Gent kracht bij in een heldere tussenkomst.

“Voor de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober bestaat geen enkel excuus. Hier past alleen totale afwijzing en veroordeling van deze daden. Maar 14.000 burgerdoden later voltrekt zich een humanitaire ramp in Gaza. Dit gaat allemaal veel verder dan het recht op zelfverdediging toelaat. Hier wordt een collectieve straf uitgevoerd op onschuldige burgers. Zeer terecht heeft ons land vanaf dag één gekozen voor de kant van alle onschuldige slachtoffers. Het was een heel sterk signaal dat onze stad meteen de vredesvlag hees. Maar het mag niet alleen bij symbolen blijven. Onze fractie onderschrijft uiteraard oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, een onderzoek naar oorlogsmisdaden en het weren van producten uit bezette gebieden. Vanzelfsprekend past het om zelf de daad bij het woord te voegen en een budget vrij te maken voor noodhulp.”

Onder de foto kan u de volledige tussenkomst lezen.

Collega’s, laat ons duidelijk zijn : voor de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober waarbij 1300 onschuldige burgers werden vermoord en meer dan 200 anderen werden ontvoerd, bestaat geen enkel excuus. Hier past alleen totale afwijzing en veroordeling van deze daden. Sinds daarop een oorlog uitbrak in Gaza komen veel mensen op straat. Blijven veel mensen op straat komen. Ook vanavond. Ik ben ervan overtuigd dat weinigen aan Israël het recht ontzeggen om Hamas te bestrijden en haar burgers te beschermen. Ook Vooruit niet.

Maar 14.000 burgerdoden later (waarvan bijna 6.000 kinderen), en na het afsluiten van 2 miljoen mensen van energie, water en de meest elementaire humanitaire hulp en de vernietiging van volledige wijken, ziekenhuizen en scholen, voltrekt zich een humanitaire ramp in Gaza. Dit gaat allemaal veel verder dan het recht op zelfverdediging toelaat. Hier wordt een collectieve straf uitgevoerd op onschuldige burgers. Dit is buiten alle proporties.

Wat we hier zien, collega’s, is dat waar extremen aan de macht zijn, gewone burgers een hoge prijs betalen. Of het nu een terreurorganisatie als Hamas is of een extreemrechtse regering zoals de Israëlische. Ze zijn elkaars beste vijanden.

Zeer terecht heeft ons land vanaf dag één gekozen voor de kant van onschuldige slachtoffers, van alle onschuldige slachtoffers. Ook in Gent hebben we dat gedaan. Het was een heel sterk signaal, mijnheer de burgemeester, dat onze stad meteen de vredesvlag hees. Geen enkele vlag symboliseert zo duidelijk de veroordeling van geweld tegen burgers en ons streven naar duurzame vrede. In de directe nasleep van de aanslag op 7 oktober, werden elders andere vlaggen gehesen, wat alleen maar tot polarisatie heeft geleid. Dit draagt niet bij aan de geloofwaardigheid van een oproep om het geweld te stoppen. Laat ons niet in dezelfde val trappen. En bovendien nog eens de sterke symboliek van de vredesvlag ondergraven.

Maar het mag niet alleen bij symbolen blijven, natuurlijk. Onze fractie onderschrijft uiteraard oproepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, een onderzoek naar oorlogsmisdaden en het weren van producten uit bezette gebieden. Vanzelfsprekend past het om zelf de daad bij het woord te voegen en een budget vrij te maken voor noodhulp.

Omdat de motie grotendeels gericht is aan de federale regering, wil ik graag aangeven dat ons land al actie onderneemt.

Bij de stemming op 28 oktober over een resolutie in de algemene vergadering van de Verenigde Naties die oproept tot een ‘onmiddellijke, duurzame en volgehouden humanitaire wapenstilstand die leidt tot een stopzetting van de vijandelijkheden’, was België één van de slechts 8 Europese landen die vóór stemden.

Onder impuls van minister van Ontwikkelingssamenwerking Caroline Gennez (Vooruit) keurde de federale regering een 10-puntenplan goed met ondermeer steun voor een permanent staakt-het-vuren, 5 miljoen euro voor het onderzoek van het Internationaal Strafhof naar mogelijke oorlogsmisdaden, 2 miljoen euro steun voor het humanitair landenfonds van de VN dat zich richt op de Palestijnse gebieden, en werken aan de erkenning van Palestina.

De voortrekkersrol die België speelt werd vorige week geprezen door Human Rights Watch. Ik citeer: “België slaagt erin zowel de oorlogsmisdaden van Hamas als die van Israël te benoemen en te veroordelen. Het veroordeelde de gruwelijke aanval van Hamas op 7 oktober in duidelijke bewoordingen, maar stelt ook vragen bij de wettigheid van sommige Israëlische luchtaanvallen. Het veroordeelt de collectieve bestraffing van de Palestijnen en roept op tot sancties. Daarmee staat België aan de kant van burgerslachtoffers en neemt het het internationaal humanitair recht als uitgangspunt.”

Collega’s, ik hoop dat de motie van de meerderheid op uw unanieme steun kan rekenen. Het kan de consequente houding die ons land en onze stad van meet af aan aannamen, alleen maar verder kracht bij zetten.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant