Nieuws

LOKAAL: Joris Vandenbroucke: “Extra drugnaaldcontainers zijn goede zaak”

Vooruit Lokaal

Monday 22

August 2022 08:52

De Stad Gent gaat op nog eens vier extra plaatsen naaldcontainers (type dropbox) plaatsen om het aantal op het publiek domein achtergelaten drugsspuiten tot een minimum te beperken. Dat antwoordde de burgemeester op een schriftelijke vraag van ons gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke. "In de 5 jaar sinds er naaldcontainers geplaatst werden waarin druggebruikers hun gebruikte spuiten kunnen deponeren, werden meer dan 4207 spuiten verzameld” zegt Joris. “Dat bewijst het nut van de naaldcontainers als middel om achtergelaten spuiten te vermijden. Het is dus een goede zaak dat er nog containers bijkomen."

Locaties die momenteel worden bekeken zijn onder andere Nieuw Gent, het Bijgaardepark, de Watersportbaan, de omgeving van ‘de Zuid’, de Witte Molenstraat en de omgeving van het Sint-Pietersstation.

Totaalaanpak met schadebeperking, preventie en zorg op maat

De Stad Gent voorziet sinds enkele jaren al naaldcontainers waarin gebruikte naalden anoniem en veilig kunnen gedropt worden. Dat is één van de actiepunten in het Gentse Drugsbeleidsplan 2020-2025. “Dat past in de totaalaanpak van het drugfenomeen, met schadebeperkende maatregelen én preventieve acties, juiste zorg op maat en een repressieve aanpak als dat nodig is” legt Joris verder uit. “Bij schadebeperkende maatregelen staat het beperken en terugdringen van de schade voorop. Schade voor de druggebruiker zelf, maar zeker ook voor de directe omgeving en de samenleving als geheel, onder andere door het aantal achtergelaten spuiten tot een minimum te beperken. De Stad sensibiliseert gebruikers die injecteren (door spuitenruilprogramma’s), zwerfspuitenpatrouilles gaan bovendien actief op zoek naar zwerfspuiten, en er zijn dus ook de naaldcontainers.”

Er hangen momenteel 10 naaldcontainers op diverse plaatsen in Gent, zoals aan het Medisch Sociaal Opvangcentrum in het Gewad, in het Groenevalleipark, aan het Wijkgezondheidscentrum Rabot en op het Seghersplein in de Brugse Poort. Die locaties zijn zorgvuldig gekozen: het gaat om plekken waar er geregeld zwerfspuiten worden gevonden, en gekende plaatsen waar soms wordt gebruikt of waar er geregeld passage is van personen die injecteren.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant