Nieuws

LOKAAL: Joris Vandenbroucke: “De Lijn moet nú stoppen met haltes afschaffen!”

Vooruit Lokaal

Saturday 18

March 2023 12:16

Ons gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke protesteert al maandenlang tegen de besparingen in het openbaar vervoer in onze stad door De Lijn, op de kap van de Gentenaars. Hij doet dat aan de cafétoog, op sociale media en in de pers, en uiteraard ook in de gemeenteraad. Tijdens de commissie Mobiliteit van dinsdag 14 maart 2023 vroeg hij aan de schepen van Mobiliteit hoe het ondertussen nog zat met de ‘basisbereikbaarheid’ in Gent.

“De schepen had in de vorige commissie, op 7 februari, aangekondigd dat er de dag nadien een vervoerregioraad zou plaatsvinden met op de agenda onder meer de volgende fases in de uitrol van de basisbereikbaarheid. De ‘fase 0’ kwam eigenlijk neer op het schrappen van haltes op diverse buslijnen, met alle protest van dien. Hij zou deze gang van zaken terecht aanklagen. Ondertussen keurde de hele gemeenteraad – meerderheid én oppositie samen! – op 28 februari een motie goed, met de vraag aan De Lijn om te stoppen met haltes af te schaffen. Al de dag nadien liet De Lijn weten dat ze dat niét zou doen. On-be-grij-pe-lijk.”

De schepen zei dat het plan eigenlijk goed ineen zit maar dat omwille van de budgetneutraliteit (De Lijn krijgt nul extra budget, dus als ze ergens moet investeren moet ze elders iets schrappen) het resultaat nefast is voor de openbaarvervoergebruikers.

Hij presenteerde een uitgebreide tijdslijn met alle belangrijke data en meer info. Die vind je onder de foto.

22 juni 2019: het (Vlaamse) ‘decreet basisbereikbaarheid’ treedt in werking. De lokale besturen, verenigd in de vervoersregioraad (VVR), hebben een beperkt beslissingsrecht. In Gent behoort 90% van het openbaar vervoer tot het kernnet, waarover de VVR enkel advies kan geven. In de VVR zitten bovendien 23 gemeenten. De volledige invoering van het nieuwe net (kernnet + aanvullend net + vervoer op maat) is gepland op 1 januari 2021.

7 mei 2020: kennisname van het nieuw openbaarvervoersplan door het college. De Stad Gent reageert meteen negatief: door de budgetneutraliteit zullen weinig gebruikte lijnen/haltes geschrapt worden ten voordele van lijnen/haltes met meer potentieel. Dat is betreurenswaardig. Eigen moeten er net méér  geld naar het openbaar vervoer gaan.

19 oktober 2020: goedkeuring van de stedelijke reactie op het gewijzigd voorstel van Openbaar Vervoer-plan door de gemeenteraad. ‘Niemand zou zonder vervoer mogen vallen. Als de modaliteiten pas ná goedkeuring van het OV-plan komen, dan bestaat het risico dat we een ‘blanco cheque’ tekenen…’

1 januari 2021: de geplande invoering van het nieuwe net kan niét starten.

11 augustus 2022: Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters kondigt aan dat de invoering van het decreet basisbereikbaarheid niet via een ‘big bang’ zal verlopen, maar wel gefaseerd. De timing en inhoud van die fasering zijn niet gekend.

10 oktober 2022: bespreking van de fasering op het dagelijks bestuur van de VVR. De Stad Gent weigert op het voorstel in te gaan want ‘met wat nu voorlicht betreft het enkel een achteruitgang en dus geen verbetering.’

21 oktober 2022: bespreking van de gefaseerde invoering door de VVR. Stad Gent geeft negatief advies op alle punten in fase 0 binnen het eigen grondgebied, aangezien er op dat moment te weinig zicht is op de inhoud van de komende fases.

8 november 2022: mail van De Lijn met de melding dat een aantal lijnen worden aangepast en een aantal haltes niet meer worden bediend ‘in functie van operationele noodwendigheid’. Het gaat om de rechttrekking van de reisweg van lijn 18, het inkorten van de reisweg van lijn 17, de aanpassing van lijn 38/39, de beperking van lijn 6, en de opsplitsing van lijn 9 ter hoogte van het kruispunt Rooigemlaan-Brugsesteenweg. De aanpassingen worden ingevoerd in januari en februari 2023.

22 december 2022: De lijn stelt ter info de inhoud van fase 1, 2 en 3 voor op de VVR. De Stad laat weten verrast te zijn door de timing: ‘Er was oorspronkelijk gezegd dat het OV-plan volledig ingevoerd zou worden half 2023. Het grote pakket aan aanpassingen komt pas een jaar later. Ondertussen worden verschillende haltes niet meer bediend en zijn er andere beperkingen…’

12 januari 2023: overleg tussen de Stad Gent en De Lijn over de inhoud van fase 1. De Stad vraagt een goed communicatieplan over de uitrol van het nieuwe plan.

20 januari 2023: topoverleg met directeur-generaal Ann Schoubs van De Lijn. De schepen van Mobiliteit meldt namens de Stad dat de fasering onverdedigbaar is: ‘We hebben het OV-net in zijn geheel goedgekeurd, nu hebben we enkel verlies.’

8 februari 2023: bespreking van fase 1 op de VVR en opmaak van een brief aan de minister van Mobiliteit met bedenkingen over de gefaseerde invoer en de budgetten. De Stad Gent stelt duidelijk niet tevreden te zijn met de gefaseerde de invoer, slechte communicatie en het afschaffen van haltes. Andere gemeenten delen de bezorgdheid over de gebrekkige communicatie. De opmerkingen van de Stad Gent zijn niet meegenomen in de brief vanuit de VVR maar zijn ondertussen wel bezorgd aan het kabinet van de minister. Daarop kwam nog geen feedback.

11 & 13 maart 2023: overleg met De Lijn en het Vlaams Departement Mobiliteit & Openbare Werken over de invoering van fase 1. De Stad Gent geeft negatief advies aangezien er haltes worden geschrapt (en gegeven het moratorium gestemd door de voltallige gemeenteraad) en vraagt om de aanpassingen van fase 1 mee te nemen bij de invoering van fase 2 op 1 januari 2024 (fase 1 zou worden ingevoerd na de Gentse Feesten in juli 2023; vijf maanden later zou fase 2 worden ingevoerd).

14 maart 2023 (de dag van de commissie en de vraag van Joris): nog geen reactie gekregen van de minister op de brief van de VVR. De Lijn bevestigt vandaag dat de aanpassingen voor Gent uit fase 1 pas worden ingevoerd op 1 januari 2024.

De volgende vervoerregioraad is gepland op 22 maart 2023.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant