Nieuws

LOKAAL: Is er nog plaats voor sociaal beleid in Tienen

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Sunday 05

February 2023 14:19

Niet alleen investeren in stenen en be- ton, maar ook in mensen. Het hart van de stad, de wortels van onze stad, dat zijn de mensen zelf, oud en jong, meer en min- der gegoeden, de verenigingen, iedereen. Mensen maken onze stad.

Afgaande op het beleid van de afgelopen jaren en maanden, stellen we ons echter de vraag of de huidige meerderheid dit wel belangrijk vindt. Is er nog wel ruimte voor sociaal beleid.

“In de voorbije jaren schafte men de pre- mie voor mantelzorg reeds af. Men zit ook veel te weinig in met eigen medewerkers die zich jaar en dag inzetten voor onze stad hebben ingezet in bijvoorbeeld lokale kinderopvang. Die dienst die al jaren prima werk levert, wordt zo maar uitbesteed en de medewerkers weten van niets. Senio- renfeesten werden van de ene dag op de andere dag afgeschaft,” aldus Jean Defau.

Wat ons betreft kan en moet het meer! In de komende jaren en tegen 2025 wil men nog eens EUR 250.000 besparen op cul- tuur en sport. “Als er iets is waar men niet mag op besparen, dan is het op mensen en op ons verenigingsleven. Die vormen de ziel van onze stad, die zorgen voor so- ciaal weefsel binnen onze stad! Daar ko- men mensen samen. Daar leeft een stad van!,” aldus fractieleider Nele Daenen.

Men spendeert honderdduizenden euro’s aan studies en consultants, waarvan men zich de vraag kan stellen of er wel voldoen- de resultaat uitkomt. Wordt er wel genoeg gedaan voor senioren, voor de jeugd, voor verenigingen, voor handelaars,...?

Het verenigingsleven in Tienen wordt ongetwijfeld financieel ondersteund via toelagen, maar toch horen we heel wat verenigingen die vinden dat ze te veel aan hun lot worden overgelaten: lokalen die moeten verlaten worden, organisaties die te veel zelf moeten doen bij evenementen, investeringen die op zich laten wachten,.... Zij vragen terecht om nog meer onder- steuning en begeleiding.

Daarom blijven we als oppositie kritisch maar zeker ook positief en constructief. Samen kunnen we onze stad een duwtje VOORUIT geven. Luisteren naar de noden van de mensen. Opnieuw dichter tussen mensen staan. Meer en meer moeten we de stad durven teruggeven aan de inwoners, hen ondersteunen én motiveren om zelf mee te werken aan onze stad, om mee te beslissen en mee verantwoordelijkheid te nemen. In hun eigen wijk, in hun eigen buurt, in hun eigen vereniging, ... . Mensen maken de stad! Laat ons er samen werk van maken!

 

Nele Daenen
Fractieleidster Gemeenteraad

Jean Defau
Gemeenteraadslid


Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant