Nieuws

LOKAAL: Enigo pleit voor stadsrandbos tussen Elfjulisingel en Gistelstraat

Vooruit Ingelmunster

Monday 17

October 2022 19:47

Tussen de Elfjulisingel en de Gistelstraat ligt een gebied van 10 hectare dat op het gewestplan ingekleurd is als ‘parkgebied’. Op vandaag is het gebied echter in landbouwgebruik en in eigendom van verschillende private eigenaars. Tijdens de verkiezingscampagne van 2018 stelde Vooruit voor om van het gebied en park of bos te maken. Vandaag ziet fractieleider Enigo Vandendriessche een aantal kansen om het dossier van de grond te krijgen.

Op de gemeenteraad van oktober zal hij hierover een extra punt indienen. Enigo: “Onze roep om meer groen is niet nieuw, en stapsgewijs gaat het gemeentebestuur hier in mee. We zien veelbelovende plannen rond het kanaal, maar als we echt enkele hectaren nieuwe natuur willen, moeten we inzetten op dit project. Een stadsrandbos van 10 ha tussen Ingelmunster en Emelgem zou een enorme meerwaarde zijn voor onze inwoners én voor de natuur. Bovendien sluit het aan bij de groene long aan het kanaal. Andere overheden, zoals Vlaanderen en de provincie, zetten de komende jaren sterk in op extra bos. Dit is hét moment om onze bebossingsambities ook in Ingelmunster waar te maken. De gronden zijn vandaag geen eigendom van de gemeente, dus is de eerste stap de gronden aankopen. Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) subsidieert gemeenten die gronden aankopen om te bebossen aan 5 € per vierkante meter. Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (Vooruit) maakte maandag (3 oktober) bekend dat de provincie West-Vlaanderen daar samen met de WVI nog eens 1.5 € per vierkante meter bij doet. Beide subsidies betekenen een serieuze tegemoetkoming voor de gemeente, mochten ze de gronden kopen. In juni stemde de gemeenteraad in met de aankoop van een kleine 7000 m² in het gebied. Dit perceel werd aangekocht om de ontbossing voor de nieuwe Lysbrug te kunnen compenseren. Dit zou dus een eerste stap kunnen betekenen in het grotere geheel van een stadsrandbos. De aanplant van een openbaar bos zou betekenen dat de huidige landbouwactiviteiten op die gronden stopgezet moeten worden. Maar ook daar bieden zich opportuniteiten aan. Zo kwamen recent enkele landbouwgronden van de gemeente vrij van pacht. Deze gronden zouden kunnen ingezet worden als ruilgrond voor de actieve landbouwers in het parkgebied. Alle puzzelstukjes lijken in elkaar te vallen, we vragen dan ook aan het gemeentebestuur om het dossier snel op te starten.”


Ga naar Vooruit Ingelmunster
Over de Auteur

Vooruit Ingelmunster

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant