Nieuws

LOKAAL: Huisvuilophaling – DIFTAR

Vooruit Lokaal

Wednesday 05

July 2023 09:00

In 2021 startte Igean met het DIFTAR-systeem (wie minder afval meegeeft, betaalt minder) met als doel restafval te verminderen tot 88kg per inwoner. Dit streefcijfer is eveneens één van de doelstellingen van het Rumstse klimaatactieplan. Vanaf 2021 mochten er wel meer verpakkingen (folies, tubes e.d.) in de blauwe PMD-zak.  Tijdens de gemeenteraad van april interpelleerde Christine Jacobs de bestuursmeerderheid hierover.

De doelstelling m.b.t. restafval is behaald en voor PMD is er uiteraard een flinke stijging genoteerd.  Het % dat hiervan gerecycleerd wordt, was niet voorhanden maar er wordt nog steeds een groot gedeelte verbrand. Een gedeelte van deze warmte wordt gerecupereerd maar er belandt nog steeds CO2 in de atmosfeer. Hier houdt het klimaatactieplan van de gemeente geen rekening mee en aldus is dit volgens schepen De Schepper geen Rumsts probleem maar een Vlaams. Hoe kortzichtig kan je zijn! Het zou dit bestuur sieren om in de gemeente zelf de plastiek verpakkingen te verminderen en dit in samenspraak met de lokale middenstand.

Onze fractie heeft er nogmaals op aangedrongen om tijdens de zomermaanden de GFT wekelijks op te halen. Bovendien werd ons vermoeden bevestigd dat het volume van sluikstorten wel degelijk is toegenomen.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant