Nieuws

LOKAAL: Hicham El Mzairh: steeds meer ongevallen met e-steps, tijd voor actie

Team Vooruit

Thursday 02

December 2021 19:18

Het aantal slachtoffers van ongevallen met e-steps is in Antwerpen meer dan verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers van de Antwerpse politie die Hicham El Mzairh, onze fractieleider van Vooruit, opvroeg bij de burgemeester. In 2020 vielen er 84 gewonden en helaas ook één dode. Ruim het dubbele van het jaar voordien. Voor 2021 ziet het voorlopige bilan er nog slechter uit. Tijd voor actie dus.

Steeds meer grote steden in het buitenland leggen de e- steps aan banden. Zo besliste men in Parijs om de snelheid te beperken tot 10 kilometer per uur in bepaalde zones. Probleem is dat er bij ongevallen vaak sprake is van vreselijke letsels aan het hoofd.

“Fijne en handige vervoersmodus, maar wel 84 gewonden en 1 dode in 2020: dringend nood aan sensibilisering en handhaving!”

“Ik vroeg twee jaar geleden al om niet alleen op Vlaams niveau, maar ook op lokaal vlak de ongevallen met e-steps apart bij te houden. Zo krijgen we een helder beeld over de gevaren van dit nieuwe vervoersmiddel”, zegt Hicham. “In 2019 waren er 34 slachtoffers, onder wie één zwaargewonde. Vorig jaar liep dat aantal op naar 85. Eén gebruiker overleefde het niet, zes raakten zwaargewond, 78 lichtgewond. Dat spreekt voor zich. Het is dringend tijd voor de volgende stap: sensibilisering en handhaving.

Net die handhaving is een teer punt. De politie moet bij flagrante overtredingen de gebruiker van de e-step aan de kant zetten om een pv te kunnen uitschrijven. Steps hebben immers geen nummerplaat. In extreme gevallen, bijvoorbeeld bij zwaar overdreven snelheid, kan de step gerechtelijk in beslag worden genomen. De politie kan ook bestuurlijk de hand leggen op het voertuig als de bestuurder andere weggebruikers in gevaar brengt.

Hicham vindt het een goede zaak dat Antwerpen de middelen heeft om onveilig gedrag op e- steps aan banden te leggen, maar wijst op de onduidelijke wetgeving. “Het is aan de federale overheid om dat op te lossen. We juichen toe dat e- steps bijdragen tot meer mobiliteit, zeker in steden. Alleen wordt er te veel misbruik van gemaakt. Zo komt het voor dat automobilisten die te veel hebben gedronken een e-step nemen om weer naar huis te kunnen. En een snelheidsbeperking opleggen, klinkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is. Exploitanten van deelsteps (er zijn er in Antwerpen drie: Poppy, Lime en Bird) kunnen vanop afstand de snelheid afstellen, naargelang de plek. Op de Meir zou je dan bijvoorbeeld net als in Parijs een limiet van 10 km per uur kunnen instellen. Maar voor je het weet, ga je discrimineren. Want fietsers zouden dan nog wel sneller mogen. En wat met alle e- steps van particulieren? Het is niet de eerste die zijn step opvoert naar 50 of zelfs 70 km per uur.”

In het federale parlement pleitte Vooruit al voor een minimumleeftijd van 16 jaar en een algemeen verbod van de e-step op voetpaden. Ook verkeersinstituut VIAS sprak zich al herhaalde malen in die zin uit en beklemtoont het belang van een helm. (bron: HLN/DNG, foto: Tessa Kraan)


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant