Nieuws

LOKAAL: Heulepark krijgt verdere heropwaardering

Vooruit Kortrijk

Tuesday 05

December 2023 17:18

Heulepark ondergaat de laatste jaren een grote metamorfose. Met een beheersplan dat in verschillende fasen is opgemaakt, worden zowel het park als ’t Kasteel in ere hersteld. In de zomer is gestart met de aanleg van het betoverend bosje tussen de pastorie en de Heulebeek alsook de heraanleg van de paden in het bosje. Aannemer Arbowar voerde deze week de laatste beplantingen uit. De volgende fase, de restauratie van de bruggen, volgt in het voorjaar van 2024. Sluitstuk van de heropwaardering is de historische oprijlaan 'Avenue Rouge', die in ere zal worden hersteld.

Het park met zijn omgeving is een beschermd dorpsgezicht en van grote historische waarde. Met de heropwaardering herstellen we het stapsgewijs tot het Engels landschapspark van weleer. Zo kunnen de Heulenaren volop genieten van deze groene long in het centrum.

"Bert Herrewyn, schepen van Natuur, Klimaat, Biodiversiteit, Kinderen en Jongeren."

 

In 2017 werd door Buro Bossaert/Demeyere J.&A. een beheersplan voor Heulepark opgesteld. Het beheersplan blijft 20 jaar van kracht waardoor de geplande werken gefaseerd kunnen uitgevoerd worden. De afgelopen jaren werden met de metamorfose van het nieuwe plein tussen 't Kasteel en de bib, het vergroenen van het parkgedeelte, de aanleg van een nieuwe speelzone en het uitbaggeren van de vijver de eerste 2 fases van dit beheersplan afgerond.

Heraanleg boszone

In de zomer van 2023 is gestart met de aanleg van het betoverend bos tussen de oude pastorie en de Heulebeek. Dit deel is natuurlijk verbost en werd op een natuurlijke en speelse manier aangelegd, waar beleving centraal staat. Het centrale dolomietpad werd in een slingerbeweging tussen de bomen heraangelegd en er werden bijkomende wandelwegen gerealiseerd in boomschors. De zone langs de Heulebeek kreeg een grondige snoeibeurt om een beter zicht op de beek te krijgen. Langs de beek is een verlaagde zone aangelegd om een meer gevarieerde kruidenontwikkeling te krijgen. Om vertrappeling van deze zone te vermijden en de beleving te vergroten is een vlonderpad aangelegd. Aansluitend op de pastorietuin is een deel voorzien waar kinderen en jongeren kunnen ravotten en kampen bouwen. Eind november 2023 volgde de aanplanting van nieuwe planten en bomen. Dit alles zorgt ervoor dat het park opnieuw een stuk aantrekkelijker geworden is.

Vervolg van de werken

In een volgende fase restaureren we de brug over de Heulebeek nabij het Kasteel, de metalen boogbrug over de vijver en de bosbrug. Waar nodig wordt het brugdek vernieuwd en balustrades hersteld en geschilderd. Ook de keermuur van de vijver wordt hersteld. Deze werkzaamheden zijn gepland in het voorjaar van 2024.

Na de restauratie van deze drie bruggen zullen ook de paden in het Engels landschapspark hersteld worden. Enerzijds wordt de historische oprijlaan 'Avenue Rouge' opnieuw in ere hersteld. Deze was vroeger in een rood gesteente aangelegd, vermoedelijk mijnsteen omdat dit toen een afvalproduct was uit de mijnindustrie. Anderzijds verbeteren we de bestaande onverharde paden. De kleine en de grotere wandellus over de bruggen in het landschapspark worden heraangelegd in dolomiet. Vele lindes in de dreef aansluitend op de Gullegemstraat zijn tijdens de stormen gesneuveld en worden vervangen. De toegangsdreef wordt verfraaid met de inplant van bloembollen. De historische afsluiting wordt er herplaatst en de inkomzone wordt opnieuw afgewerkt met hulst om het park goed af te sluiten aan de zijkanten. De volledige afwerking van het park is voorzien in het najaar van 2024.


Kostprijs

- heraanleg boszone: € 99.500

- heraanleg paden en aanplantingen park: € 195.600

- restauratie brugjes, hek, keermuur: € 381.000 (raming)


Ga naar Vooruit Kortrijk
Over de Auteur

Vooruit Kortrijk

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant