Nieuws

LOKAAL: Het geheugenkoor: muziekles voor dementerende senioren

Vooruit Hasselt

Wednesday 16

February 2022 09:46

De Kunstencampus is, met maar liefst 2.500 leerlingen in een onder meer muziek-, theater- en dansopleidingen, in trek bij de Hasselaren. “De Kunstencampus is vandaag duidelijk een bruisend centrum voor kunstopleidingen en kunstbeleving en we streven er natuurlijk naar om het elke dag beter te doen. We willen groeien, vernieuwen en verbinden.”, vertelt bevoegd schepen Habib El Ouakili.  Een andere grote ambitie van het kunstencentrum het verbreden van het doelpubliek. “We bereiken momenteel al heel veel mensen, maar we willen graag ál onze inwoners prikkelen en warm maken voor kunst.”

 

Voor diegene die niet zo evident te bereiken zijn, treedt de Kunstencampus graag buiten haar muren. “We willen de drempels verlagen en onze toegankelijkheid vergroten. Dit schooljaar worden daarom twee belangrijke projecten uitgerold op verplaatsing. Om kansarme kinderen de kans geven zich artistiek te ontplooien in hun vertrouwde omgeving worden er lessenreeksen gestart in het Leonhuis. Daarnaast zal er in woonzorgcentrum Hoge Vijf campus Banneux een koor worden opgericht voor mensen uit de dementie-afdeling. Voor deze mensen is het namelijk onmogelijk om zich te verplaatsen naar ons vaste stek in de Kunstlaan.”

 

Geheugenkoor

 

Sinds september krijgen zo’n 15 bewoners van de gesloten afdeling Hoge Vijf campus Banneux dus elke dinsdagochtend zangles. “Het doel van dit project is om met behulp van instrumenten, zang en muziek te connecteren met deze bewoners. Dementerende ouderen opleiden vergt natuurlijk een andere aanpak dan we gewoon zijn. Gelukkig kunnen we beroep doen op de expertise van lesgeefster én muziektherapeute Jolien Vrolix. Zij weet als geen ander dat muziek een dankbaar middel is om terug contact te krijgen met een dementerend persoon”, aldus El Ouakili. “Van bij de start werd dat ook meteen duidelijk: bij sommige bewoners komen oude herinneringen bovendrijven, andere meer timide senioren bloeien opeens weer helemaal open tijdens het zingen. Muziek raakt duidelijk iedereen, dat is mooi om te zien. De muzieklessen hebben dus niet enkel een sociale functie maar ook een therapeutisch karakter. ” Momenteel vinden de lessen achter gesloten deuren plaats maar er staat toch al een kerstconcert gepland. “Net zoals bij de andere studenten, wordt er ook bij deze senioren op het einde van de lessenreeks een optreden georganiseerd zodat familie en vrienden kunnen zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hebben. Naar de toekomst en in het bijzonder post corona, willen we ook kijken hoe we de familie kunnen betrekken en zo hopelijk de familiebanden kunnen versterken. 

 

Het project kent nu al een looptijd van een jaar en wordt nadien geëvalueerd. “Gezien de positieve feedback die we krijgen, ziet het er naar uit dat we deze werking verder zetten in de toekomst. Daarnaast bekijken we ook welke doelgroepen we volgend schooljaar kunnen bereiken en aan ons aanbod kunnen toevoegen”, besluit schepen El Ouakili

 

Dementievriendelijke stad

 

“Hasselt profileert zich deze bestuursperiode uitdrukkelijk als dementievriendelijke stad. Niet alleen in woorden maar vooral ook in daden. We voeren een intensief dementiebeleid met onder meer dementievriendelijke wandelingen, themadagen rond dementie, een praatcafé rond het thema, een informatiebundel, enz. Het is een heel bewuste keuze van dit stadsbestuur om zo hard in te zetten op dementie. Dit is immers meer dan ooit een uitdaging voor de hele samenleving. Als dementievriendelijke stad zorgen we ervoor dat personen met dementie meetellen, dat ze kunnen blijven deelnemen aan het ‘gewone leven’ en worden aangesproken op hun mogelijkheden. Daarbij vertrekken we steeds vanuit de noden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit nieuwe initiatief, het Geheugenkoor, past perfect binnen deze visie,” vertelt schepen van de Hasselaar Dymfna Meynen.

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant