Nieuws

LOKAAL: Herent - Vooruit Herent vraagt bijsturing subsidiereglement Coronanoodfonds

Team Vooruit

Wednesday 26

May 2021 11:54

Uit cijfers die Vooruit opvroeg, blijkt dat in 2020 nog maar 13% van de middelen uit het corona-noodfonds terecht is gekomen bij de lokale verenigingen waarvoor ze bedoeld waren. Ook verenigingen die door corona in financiële moeilijkheden zitten, waaronder Jeugdhuis De Molotov, blijven voorlopig in het ongewisse over de noodsteun die zij zouden kunnen krijgen. ‘Wij vragen dan ook een snelle bijsturing van het subsidiereglement om tot een betere besteding van de middelen uit het coronanoodfonds te komen’, zegt gemeenteraadslid Jan Creten.

 

Een tijdje terug vroeg Vooruit Herent de cijfers op over de besteding van de middelen uit het Coronanoodfonds. En daaruit blijkt dat in 2020 slechts €30.681 van de door de Vlaamse regering toegekende  €227.387,41 naar de lokale verenigingen van onze gemeente is gegaan. Anders gezegd: 13% van de Vlaamse noodmiddelen is effectief bij de verenigingen terechtgekomen. We kunnen ervan uitgaan dat in coronajaar 2021 op basis van hetzelfde reglement niet meer middelen naar de verenigingen  zullen vloeien. Dat betekent dat in totaal ongeveer een kwart van de Vlaamse steunmiddelen naar de verenigingen zal gaan. Voor Vooruit Herent is dat te weinig. Bovendien heeft het college altijd gezegd dat verenigingen die echt in financiële problemen dreigden te komen, gesteund zouden worden. Maar uit de 2de bevraging van de verenigingen blijkt dat er weldegelijk verschillende sport- en jeugdverenigingen zijn die het financieel moeilijk hebben. Zij hebben tot nu toe geen duidelijkheid gekregen over welke financiële noodsteun zij  kunnen krijgen en op basis van welke criteria.

We kunnen dus niet anders dan concluderen dat het huidige subsidiereglement van het coronanoodfonds er onvoldoende voor zorgt dat de noodmiddelen effectief bij de lokale verenigingen geraken. We hebben daar met Vooruit van bij het begin en bij herhaling  voor gewaarschuwd. Bovendien geven sommige verenigingen in de 2de bevraging  aan dat ze hun lidgelden moeten opslaan; andere  zeggen dat ze hun financieel spaarpotje grotendeels moeten opsouperen of  moeten bezuinigen op de  vergoedingen van lesgevers en op materiaal of dat ze extra activiteiten voor hun vrijwilligers, zoals nieuwsjaarsdrink, BBQ moeten schrappen. 

Het is duidelijk dat een heel aantal verenigingen de tering naar de nering zet en daar is op zich helemaal niks mis mee. We vinden het wel jammer dat de gemeente niet meer doet om die bittere pil te verzachten. 

Vooruit Herent vraagt dan ook om zeer snel de verenigingen die echt in financiële problemen zitten duidelijkheid te geven over de financiële steun die ze kunnen krijgen vanuit de gemeente. En daarnaast vragen we ook aan het college om het bestaande subsidiereglement aan te passen zodat wat er nog rest van het coronanoodfonds beter terecht komt bij de verenigingen. Dat kan  voor ons alvast door het geld van het noodfonds volgens de bestaande reguliere subsidiereglementen evenredig te verdelen. Zo subsidiëren we de verenigingen voor hun reguliere werking en niet voor extra activiteiten die ze in coronatijden niet of moeilijk kunnen organiseren.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant