Nieuws

LOKAAL: Hasseltse Diepstraat behoudt dubbele rijrichting en krijgt broodnodige veilige fietspaden

Vooruit Hasselt

Tuesday 03

October 2023 14:26

De Hasseltse Diepstraat, een belangrijke toegangsweg in Kuringen-Centrum ontvangt dagelijks veel verkeer. Te veel onnodig verkeer meent Marc Schepers, schepen van mobiliteit. “Uit metingen blijkt namelijk dat zo’n 30% van het verkeer noch een herkomst, noch een bestemming heeft in Kuringen.” Dat overtollige doorgaand verkeer zorgt volgens de schepen voor te veel verkeersonveiligheid en voor conflicten tussen weggebruikers. “Zeker tijdens de piekuren. Want net op die momenten, tijdens de ochtend- en avondspits, mengen zich honderden fietsers in het verkeer, veelal jongeren kinderen die op weg zijn naar school of er net van komen.” Tot slot is ook de huidige weginrichting niet eens aangepast op de hoeveelheid verkeer. “Een dorpskern hoort nu eenmaal niet zoveel doorgaand verkeer te ontvangen, onze wegen zijn hier helemaal niet op voorzien. Vandaag zien we dat hierdoor eveneens de woonkwaliteit en de leefbaarheid in Kuringen-Centrum onder druk te staan.”

 

Voor Schepers bestond er dus geen twijfel, ingrijpen was noodzakelijk! “We voerden in en rond het dorpscentrum al verschillende maatregelen in om de verkeersveiligheid er te verhogen, denk aan trajectcontroles, tonnagebeperkingen, er zijn ook bijkomende fietspaden voorzien, zoals onder meer in de Crutzenstraat en Prinsbeemden. De heraanleg van de Diepstraat is nu de volgende stap.”

 

2 concepten

Voor die heraanleg gingen ze op ’t Scheep niet over één dag ijs. “We gingen te raden bij verschillende experten waarna tal van onderzoeken en simulaties werden gevoerd”, aldus Schepers. Uiteindelijk hielden ze 2 mogelijke concepten over. “Beiden gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid én de leefbaarheid in Kuringen-Centrum.” Het verschil? De ene gaat uit van een enkelrichtingstraat, de andere behoudt de huidige dubbelrichting. “Beiden hebben natuurlijk voor- en nadelen”, verklaart Schepers. “Wat ze gemeen hebben met elkaar is dat, naast het garanderen voor een veilige fiets en wandelroute en extra groen, er ook een remmend effect is op de hoeveelheid autoverkeer. Om tot een definitieve beslissing te komen, werden niet enkel adviezen van deskundigen ingewonnen, ook de buurtbewoners bevraagd. “Via een infomarkt en een online vragenlijst wilden we natuurlijk alle aandachtspunten, wensen en bezorgdheden van de buurt verzamelen alvorens tot een finale beslissing te komen.”

 

Uit de resultaten blijkt dat – zoals verwacht- afhankelijk waar men woont of welke verplaatsing met wil afleggen, de voorkeuren verschillen. “Zo vragen de inwoners van de Diepstraat meer leefbaarheid en meer groen in hun straat, zij schatten de positieve impact van het eenrichtingsvoorstel hoger in”, aldus Schepers. “Uiteraard zijn de inwoners van de omliggende straten ook bezorgd om de verkeersveiligheid in hun straat. Zij vrezen dat in geval van een eenrichtingsconcept er net meer verkeer door hun straat zal rijden en verkiezen dus hoofdzakelijk voor het tweede scenario.” Automobilisten die slechts passant zijn, zijn dan weer vooral bezorgd om een vlotte doorgang terwijl fietsers vooral veiligere en vlotte fietspaden willen. “Wat wel duidelijk naar voren kwam is dat de overgrote meerderheid van de respondenten de heraanleg van de Diepstraat wenselijk vindt voor de veiligheid en tegen de overmaat van doorgaand verkeer”, stelt Schepers.

 

 

Dubbele rijrichting behouden en extra inzetten op verkeersveiligheid

Het college van Burgemeester en schepenen hakte uiteindelijk de knoop door en koos voor het concept met de dubbelrichting. Schepers onderbouwt die keuze. “Wanneer we zouden kiezen voor het eenrichtingsconcept, moeten we natuurlijk het vele verkeer dat van de andere richting komt, omleiden naar de omliggende straten. Om de snelheid van al dat extra verkeer onder controle te houden én de fietsveiligheid te verzekeren in deze straten, zijn daar eveneens stevige infrastructurele ingrepen nodig.” Ook wordt volgens het stadsbestuur in dit concept het verkeer dat van Kuringen Heide komt net gefaciliteerd. “We maken als het ware de Diepstraat vrij voor nog meer doorgaand autoverkeer uit 1 richting én dat is natuurlijk net het tegenovergestelde van wat we willen bereiken.” Tot slot haalt Schepers een derde argument aan: “De problemen in Kuringen-Centrum doen zich voornamelijk voor tijdens de spitsuren. Wanneer er gekozen wordt voor een eenrichtingsstraat vragen we automobilisten echter ook om op andere momenten, wanneer het dus niet nodig is, extra rond te rijden en dat leidt natuurlijk tot meer luchtverontreiniging en verkeersonveiligheid.” 

 

Door te kiezen voor het dubbelrichtingsconcept wordt de impact op Kuringen-Centrum dus beperkt én behoudt de Diepstraat zijn functie als belangrijke toegangsweg”, aldus de Schepen. “Natuurlijk nemen we alle aandachtspunten van de inwoners mee”, weet Schepers. Duidelijke grote fiets- en voetpaden maken de straat alvast veel veiliger voor fietsers en voetgangers. “Bovendien halen we door te kiezen voor geschrankte parkeerplekken de snelheid eruit. Hierdoor wordt vooral op piekmomenten de straat veiliger én automatisch veel minder aantrekkelijk voor het vele doorgaand verkeer.” Het stadsbestuur zorgt alvast voor de maximale compensatie van de parkeerplaatsen. “We voorzien deze onder meer op de terreinen van buitenschoolse kinderopvang en op het openbaar domein in de hoek van de Grote Baan en de Billikstraat/Kuringerstraat.” Tot slot wordt op termijn ook de zone 30 in de omliggende woonstraten in Kuringen ingevoerd, gecombineerd met passende snelheidsremmende maatregelen. “De herinrichting van de Diepstraat is namelijk geen oplossing an sich, ze moet gepaard gaan met tal van flankerende initiatieven in de omliggende straat met oog op veilig wandelen, fietsen en leven.”

 

Communicatie

Nu de knoop is doorgehakt, moet het dossier natuurlijk nog een heel administratief traject doorlopen. “Bedoeling is om deze opdracht te gunnen voor de zomer van 2024, zodat de werken kunnen starten in november.” De Hasseltse mobiliteitsschepen wil vanaf de start van die werken sterk inzetten op communicatie. “Gedurende de werken zal de Diepstraat beperkt toegankelijk zijn, hierdoor zullen verschillende weggebruikers alternatieve keuzes moeten maken. Via heldere minder hinder communicatie willen we de Kuringenaren, ongeacht hun vervoersmiddel, zo goed mogelijk begeleiding in hun verplaatsing.” Diegene die niet in Kuringen-Centrum moeten zijn, worden tijdens de werken duidelijk aangemaand een andere route te kiezen. “En die communicatie blijven we na de werken verder zetten, de vernieuwde Diepstraat is niet ingericht op dit doorgaan verkeer”, besluit Schepers. 

 

 

Meer weten over de mobiliteit in Kuringen-Centrum

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant