Nieuws

LOKAAL: Hasselt wil Trage Wegen verbinden

Vooruit Hasselt

Thursday 14

March 2024 18:26

Een avontuurlijk wandelpad in de vallei van Herk en Mombeek en een veilige, groene route naar school in Kuringen Centrum. “Dit zijn maar enkele ambities die we hebben bij het creëren van een tragewegennetwerk”, vertelt Schepen van Mobiliteit en stadsontwikkeling Marc Schepers. “Nu de inventarisatie van de wegen achter de rug is, werken we verder aan een gedragen toekomstvisie met concrete actieplannen.” De effectieve uitvoering van de terreiningrepen met betrekking tot de uitbouw van het tragewegennetwerk is nog niet voor nu.

Onder leiding van schepen van mobiliteit Marc Schepers werkt de stad Hasselt aan een tragewegennetwerk. “Overal in Hasselt vind je trage wegen. Denk aan openbare paden, fietsverbindingen, veldwegen of doorsteekjes. Sommige worden niet frequent gebruikt, andere zijn in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt”, aldus de schepen. “Deze wegjes en paden vormen nochtans dé ideale en veilige routes voor wandelaars en fietsers. Het was dus de hoogste tijd om hier een visie voor uit te werken.”

In 2020 werd gestart met de inventarisatie van deze wegen. “We identificeerden ondertussen zo’n 338km aan trage wegen.  Er wordt nu onderzocht hoe we ze best met elkaar kunnen verbinden zodat ze een stadsbreed netwerk vormen. Daar zijn natuurlijk terreiningrepen voor nodig. Zo zullen sommige paden verbeterd, hersteld of zelfs verplaatst moeten worden.”

Veilige verbindingen in en tussen wijken

Schepers wil met dit plan sterk inzetten op veilige, groene fiets- en wandelpaden in de verschillende wijken. “Het is namelijk belangrijk dat in deze drukke woonkernen veilige routes  naar school – én naar andere buurtfuncties - ontwikkeld kunnen worden. Door al deze wegen te verbinden, zorgen we bovendien voor extra groene ontmoetingsplekken en speelruimtes.”

Een aantal trage wegen die gelegen zijn in woonkernen werden reeds meegenomen in de verschillende mobiliteits- en buurtontwikkelingsplannen. “Zo wordt in Kuringen Centrum een veilige doorsteek vanuit het Prinsenhof naar de toekomstige groene dorpskern gerealiseerd. Het wordt de ideale route naar school. Ook in Runkst willen we de verschillende groene plekken met elkaar verbinden.” Een ander voorbeeld is het functionele fietspad dat vanuit Hasselt Centrum, via Runkst door Kermt zal lopen.  

Vallei van Herk en Mombeek

Natuurlijk kijkt de stad Hasselt verder dan enkel de woonkernen. “Ook in de open ruimte en natuur kunnen we acties ondernemen. Door bijvoorbeeld onverharde paden in te schakelen én met elkaar verbinden, kunnen we in de vallei van Herk en Mombeek een mooie wandelroute creëren voor avontuurlijke wandelaars”, aldus Schepers. Een wandelroute die in de toekomst perfect kan aantakken op de GR564 (Loonse Route) en de StreekGR Haspengouw. “Deze kunnen over de gemeentegrenzen heeft voor vele mooie connecties zorgen. Daarnaast kunnen we er ook zorgen voor betere aansluitingen met de nabije woonkernen. Op die manier geraken buurtbewoners vlotter en veiliger tot in de vallei.”

Het project wil verder ook inzetten op de ontwikkeling van wandellussen rondom en tussen kernen en wijken maar ook in het buitengebied. Zo ontstaan er meer mogelijkheden voor recreatie dicht bij huis. Anderzijds kunnen bezoekers verrassende plekken rondom de stad en in de open ruimte ontdekken.

 “Deze bestuursperiode willen we een duidelijk beleidskader voor trage wegen hebben ontwikkeld. Een kader dat we steeds zullen koppelen aan onze beleidsplannen. Of het nu gaat over de ontwikkeling van groen, circulatieplannen of buurtontwikkeling”, besluit Schepers

Lees ook het eerder verschenen artikel 


Ga naar Vooruit Hasselt
Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant