Nieuws

LOKAAL: Hasselt blijft groeien als fietsstad: maar liefst 15% meer fietsers dan in 2022

Vooruit Hasselt

Thursday 07

March 2024 12:02

Marc Schepers zet sinds zijn aantreden als Hasselts schepen van mobiliteit sterk in op de fiets. “Alle inspanningen die werden gedaan om de fietsers een veilige plek te geven in het verkeer, werpen nu de vruchten af”, stelt Schepers. “Meer en meer mensen kiezen er tegenwoordig voor om zich met de fiets te verplaatsen in Hasselt, dat blijkt duidelijk uit de fietstellingen van 2023.”

Die tellingen organiseert stad Hasselt om haar fietsbeleid te evalueren. “Om te weten, moet je natuurlijk meten. Daarom wordt het fietsverkeer jaarlijks gemeten op zo’n 25 strategische locaties”, verklaart de schepen. Om de meest representatieve resultaten te bekomen, wordt er steeds geteld in dezelfde periode, het vroege najaar.

Succes binnen de Hasseltse ring

De resultaten van de metingen in 2022 waren al overwegend positief, de cijfers van 2023 blijken deze nu zelfs te overtreffen. “Op elke locatie zien we een duidelijke toename van het fietsverkeer”, stelt Schepers. “Binnen onze grote ring meten we onder meer een stijging van het aantal fietsers met maar liefst 15% ten opzichten van 2022.”

Binnen die grote ring kroonde Kempische steenweg zich als meest gebruikte invalsweg. “Met gemiddeld zo’n 3400 fietsers per teldag in 2023”, weet Schepers. ‘Maastrichtersteenweg en Sint-Truidersteenweg vervolledigen de top 3.”  De afwezigheid van Toekomststraat in deze erelijst is opvallend maar simpel te verklaren: ze werd omwille van langdurige werkzaamheden niet opgenomen in de metingen.

Het stalen ros blijft ook aan populariteit winnen in de Hasseltse binnenstad. “Op onze fiets- en wandelboulevard zien we een opvallende toename van 34%”, aldus de schepen, “wat neerkomt op gemiddeld 3500 fietsers per teldag in 2023.”

 

Florerende fietsstraten

De Hasseltse fietsstraten, straten die speciaal werden ingericht voor de fietser, delen opnieuw mee in het succes. “Het afgelopen jaar werd er opnieuw een stijging van het aantal fietsers waargenomen; namelijk 8% meer dan in 2022”, verklaart Schepers. Gemiddeld genomen verwelkomden de verschillende fietsstraten elk ongeveer 2000 fietsers per teldag. “Sinds de invoering mogen we dus spreken van een verdrievoudiging van het aantal fietsers”, aldus Schepers. “Hét bewijs dat men zich op deze straten duidelijk veel comfortabeler en veiliger voelt.”

In een fietsstraat zijn auto’s nog steeds welkom, maar zij zijn beperkt tot een snelheid van 30km/u . “Uit onze snelheidsmetingen zien we dat het autoverkeer steeds trager rijdt. De regels van deze fietsstraten geraken dus ook meer en meer ingeburgerd”, weet Schepers. 

Geliefkoosde Langeman

Tot slot wordt er ook buiten de Hasseltse grote ring duidelijk meer gefietst. “Op de verschillende fietssnelwegen zien we een forse stijging van 44% ten opzichte van vorig jaar”, duidt Schepers. De uitschieter hier is de snelweg die passeert aan fietsbrug de Langeman (F72/F702). 

 

Werk op de plank

Schepers is uiteraard bijzonder tevreden over deze resultaten, toch beseft hij dat er nog steeds werk op de plank ligt. “Het is fijn om steeds weer de resultaten van ons fietsbeleid te zien. We hebben deze bestuursperiode duidelijk de kaart van de fietsers getrokken en we zullen dit blijven doen.”

De Hasseltse schepen blijft dus investeren in kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur om zo comfort en veiligheid aan de fietser te geven. “We pakken straat per straat aan. Sommige straten krijgen volwaardige fietspaden of -suggestiestroken, denk aan de Diepstraat,  op andere plekken leggen we dan weer een heel nieuw fietstraject aan dat past in het tragewegennetwerk.” Stad Hasselt blijft hiervoor ook samenwerken met haar partners. “Denk aan de fietsbrug over de grote ring die de Corda campus met de 11de linie zal verbinden.”

Schepers blijft prioriteit geven aan de jonge fietsers. “Zo blijven we verder werken aan veilig schoolomgevingen én aan veilige fietsroutes naar die schoolpoort. Kinderen kunnen het verkeer nog niet lezen zoals volwassenen dat doen, extra inspanningen zijn dus nodig.”

Over de Auteur

Vooruit Hasselt

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant