Nieuws

LOKAAL: Hackathon Onderwijs over ongekwalificeerde uitstroom en lerarentekort

Vooruit Antwerpen

Thursday 14

September 2023 13:29

Op 12 september organiseerde de Vooruit Antwerpen werkgroep onderwijs o.l.v. Marc Swyngedouw, een hackathon Onderwijs over ongekwalificeerde uitstroom en lerarentekort. Een hackathon is een bijeenkomst van personen die samen discussiëren over de oorzaken van een moeilijk probleem en pogen om tot gerichte oplossingen te komen.

Jinnih Beels (schepen onderwijs) en Thijs Verbeurgt (Vlaams parlementslid Vooruit die onderwijs opvolgt) kwamen een korte inleiding geven.

 

Jinnih benadrukte in haar inleiding  dat “We het potentieel en de talenten van iedere jongere in onze stad maximaal willen benutten. Daarbij is een diploma of kwalificatie nog steeds de beste garantie op een goede toekomst. We doen er vanuit de stad alles aan om dat te realiseren, met verschillende acties en in samenwerking met verschillende partners. Een onmisbare partner daarbij is uiteraard het onderwijs zelf, meer bepaald de leerkrachten. En laat het nu net leerkrachten zijn waarvan we vandaag een tekort hebben. Meer dan de creatieve maatregelen van Vlaanderen, hebben we nood aan structurele oplossingen zodat mensen weer oprecht en voluit voor het onderwijs kiezen én ze het beroep ook volhouden.”

 

Dirk Jacobs van de ULB gaf een korte inleiding via video waarin hij de eerste evaluaties van de veranderingen in het Franstalig onderwijs in België bespreekt als antwoord op de ongekwalificeerde uitstroom. Ludo De Caluwé (ex-directeur van Pius-X-instituut) kaderde de oorzaken van het lerarentekort en waarschuwde er voor dat in de nabije toekomst we ook nog geconfronteerd zullen worden met een directeurstekort.

 

Vervolgens discussieerden alle aanwezigen (directeurs middelbare scholen, onderwijsspecialisten, leerkrachten, studenten, geïnteresseerde burgers, politici) over mogelijke oplossingen. De voorstellen die hieruit voortkomen worden opgelijst en dienen mee als input voor het opstellen van het (Antwerps) verkiezingsprogramma onderwijs voor juni en oktober 2024.


Ga naar Vooruit Antwerpen
Over de Auteur

Vooruit Antwerpen

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant