Nieuws

Haaltert - Groepsaankoop stookolie: Doe mee!

Niels Aernaut

Sunday 17

September 2023 11:24

Geïnteresseerde inwoners van Groot-Haaltert kunnen via Vooruit Haaltert laten weten hoeveel liter stookolie zij wensen te bestellen voor levering begin oktober 2023. 

Vooruit bundelt al deze bestellingen en vraagt vervolgens bij verschillende leveranciers om een offerte te maken voor de totale hoeveelheid.

Door samen aan te kopen wordt de bestelhoeveelheid gebundeld waardoor er van de leverancier een ruimere korting kan verwacht worden.

Hoe gaan wij te werk?

Aan de leveranciers wordt op de dag van de bestelling een korting op de wettelijk bepaalde maximale
dagprijs gevraagd. Op die manier kunnen de ingediende offertes gemakkelijk worden vergeleken en kan
de opdracht worden toegewezen aan de leverancier die de hoogste korting of de laagste prijs biedt. Door
samen aan te kopen wordt de bestelhoeveelheid gebundeld waardoor er van de leverancier een ruime
korting kan worden verwacht.


Impact energiecrisis op de groepsaankoop ?

Door de dure en schommelende mazoutprijzen zijn er sinds de oorlog in Oekraïne minder leveranciers die
risico willen nemen met de verdeling van grote mazouthoeveelheden via een groepsaankoop. Indien geen
enkele leverancier zich inschrijft, zal de groepsaankoop ook niet kunnen doorgaan ! In dat uitzonderlijke
geval zal u zelf moeten instaan voor de aankoop en levering bij een zelf gekozen mazoutverdeler.
Wat is de rol van Vooruit Haaltert?
Vooruit coördineert, informeert en stuurt dit project.
Vooruit neemt geen verder engagement, noch ten aanzien van de inwoners, noch ten aanzien van de
leverancier.

Verder verloop:

Zodra de leverancier is aangeduid, zal Vooruit alle deelnemende inwoners hiervan onmiddellijk per brief
of e-mail op de hoogte brengen. De deelnemende inwoners staan zelf in voor de toegang tot de
opslagtank en de betaling aan de aangeduide leverancier. Vooruit staat dus enkel in voor de prijsvraag en
komt niet meer tussen na de aanduiding van de leverancier.

 

Concreet:
Schrijf tot ten laatste zaterdag 30 september ’23 in met het formulier op de achterzijde voor een
bestelling van minimum 500 liter. U verbindt zich uiteraard voor uw bestelling en de betaling ervan.
Je kan ook bestellen via [email protected] met volgende gegevens:
- Naam
- Adres
- Telefoon / GSM
- Gewenste aantal liter stookolie
- Vermeld of uw opslagtank al dan niet bereikbaar is bij afwezigheid.
Let op: wie extra’s of additieven wenst bij zijn mazout, moet dit afzonderlijk bij de levering vragen en
betalen. De mazoutactie geldt enkel voor gewone mazout (gasolie verwarming) !
Uw persoonlijke gegevens zullen in geen geval door Vooruit Haaltert of de gekozen leverancier worden
gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden dan deze gezamenlijke aankoop. Overeenkomstig de
wetgeving voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kan u op eenvoudig verzoek kennis
nemen van uw gegevens, ze laten verbeteren of verwijderen door een e-mail te sturen naar
[email protected] of de medewerkers te contacteren.
BESTELBON VOORUIT MAZOUTACTIE
WINTER 2023-2024


Terugbezorgen tegen ten laatste zaterdag 30 september ’23 bij de medewerkers in uw buurt:

Karine Van Impe, Kasineweg 29, 9450 Haaltert
Peter Van den Broeck, Kleine Dries 20, 9450 Haaltert
Johan Souffriau, Houtmarkt 35, 9450 Haaltert
Joni Goubert, Middelkouter 45, 9450 Haaltert

Danny Van den Steen, Beekstraat 90 bus 5, 9451 Kerksken
Warre Roelants, Hollestraat 69, 9451 Kersken

Niels Aernaut, Hoomweg 57b, 9450 Heldergem

Lisa Houtman, Vondelen 17, 9450 Denderhoutem


Ik, ondergetekende .............................................................................................................
Volledig adres: ....................................................................................................................
................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................
E-mailadres: ........................................................................................................................
Bestel: ................................. liter stookolie voor levering begin oktober 2023.
Mijn opslagtank is bereikbaar - niet bereikbaar bij afwezigheid (schrappen wat niet past).
Opmerking : wie extra’s of additieven wenst bij zijn mazout, moet dit afzonderlijk bij de levering
vragen en betalen. De mazoutactie geldt enkel voor gewone mazout (gasolie verwarming) !
Ik verbind mij ertoe de factuur aan de leverancier te betalen. Onder geen beding is Vooruit
Haaltert gehouden deze factuur te betalen, noch is de organisator aansprakelijk voor
mogelijke niet-betaling. De handtekening onder dit formulier en het terugsturen ervan maken
uw bestelling volwaardig en onherroepelijk.
Datum en handtekening:


Ga naar Niels Aernaut
Over de Auteur

Niels Aernaut

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant