Nieuws

Aanpassing meerjarenplan 2023 - 2026

Vooruit Gistel

Thursday 21

December 2023 21:51

Op de gemeenteraad van 21/12/2023 werd het budget 2024 en de aanpassing van het Meerjarenplan goedgekeurd. Meteen de laatste aanpassing van deze legislatuur. Met een investeringsvolume van 32 miljoen werd nooit zoveel geïnvesteerd. Uit de kerncijfers van ons aangepast meerjarenplan blijkt dat we een financieel gezonde gemeente zijn. Onze schepen van Financiën Michel Vincke, sinds 2007 verantwoordelijk voor de Gistelse Financiën bewijst andermaal, dat hij  na zijn jarenlange carrière als doelman, ook een heel betrouwbaar sluitstuk is voor de Gistelse financiën.

Schepen Vincke:

“Uit de kerncijfers van het aangepaste meerjarenplan voor de periode 2023 tot 2026 blijkt dat het lokaal bestuur Gistel financieel gezond is. Ondanks de moeilijkere economische omstandigheden door de nasleep van de coronapandemie, de energiecrisis met stijgende loonkosten, energiekosten, extra toelagen aan politiezone en hulpverlening zone en hogere uitgaven voor individuele maatschappelijke hulpverlening tot gevolg kan er een gezond financieel evenwicht bereikt worden.”

“Met de goedgekeurde aanpassing van het meerjarenplan werd het investeringsvolume voor de lopende legislatuur opgetrokken van 28 miljoen euro naar 32 miljoen euro voor de lopende legislatuur.. Hierbij werden extra middelen opgenomen voor de volgende grote investeringsprojecten:

 • De verdere realisatie van de infrastructuur op de site Zomerloos waarbij er een nieuwe ontmoetings- en feestzaal voor de Gistelse verenigingen, een jeugdhuis, een ruimte voor het Conservatorium aan Zee en een toeristisch onthaal wordt gebouwd.  Gepland is dat het gebouw in gebruik kan worden genomen tegen september 2024.
 • De aanleg van een recreatiezone voor de jeugd nabij Zomerloos bestaande uit een kunstgrasveld, omnisportkooi, skatepark en Finse piste is voltooid in 2023.  In 2024 volgt de aanleg van een mountainbikeparcours ten noorden van het Zomerloosgeleed.
 • In 2024 worden de wegenwerken rond de vrijetijdsite Zomerloos vervolgd met de heraanleg van een gedeelte van de Zomerloosstraat.  Dit project zal een betere ontsluiting van het Ghistelhof mogelijk maken.
 • In 2023 werd Pol Gernaeystraat en de omgeving van de Sport= en Vaartstraat heraangelegd.
 • De aanleg en inrichting van het dokter Egide Defeverpark.
 • De afwerking van de laatste fase van de dorpskernrenovatie van Snaaskerke.
 • Het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen met in het bijzonder de renovatie van het ontmoetingscentrum te Moere.
 • Het afwerken van het investeringsprogramma voor wegen en voetpaden.

Nog enkele grote lijnen voor het komende jaar:

 

Omgeving & Milieu

 • In 2023 wordt intens gewerkt aan een aantal RUP’s, het duurzaam energie- en klimaatplan Gistel en aan het hemelwater- en droogteplan.
 • Op het containerpark komt een nieuwe KGA-kluis.
 • Gistel start op 1 april 2024 met de gescheiden inzameling van GFT-afval. Voor het groente- en fruitafval gebeurt de gescheiden inzameling aan huis met een wekelijkse ophaling op vrijdag. Het tuinafval wordt maandelijks op zaterdagnamiddag ingezameld op wijkniveau. Tijdens de groeimaanden mei tot oktober is er een tweewekelijkse ophaling. Vanaf 1 januari 2025 wordt het restafval tweewekelijks opgehaald.

 

Infrastructuur:

 • De goedgekeurde mobiliteitsmaatregelen en de opmaak van een subsidiedossier ‘Veilige schoolomgevingen’ zijn opgestart met focus op de Gistelse scholen
 • Na een lange voorbereidingsperiode wordt in februari 2024 aangepaste LED-verlichting geplaatst langs een gedeelte van de Groene 62.
 • De inrichtingswerken voor het dokter Egide Defeverpark zijn aanbesteed. De opstart van de werken is voorzien in het voorjaar van 2024. Dit project omvat de aanleg van een nieuw fietspad dat de Oostmolensite zal verbinden met de Bruidstraat, zodat fietsers en voetgangers de drukke en onveilige gewestweg t.h.v. de Ellestraat kunnen vermijden.

Sociaal Beleid

 • Lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer start nieuwe initiatieven op om de bestrijding van eenzaamheid aan te gaan. De dienst organiseert een mobiele buurtkaravaan tijdens de periode mei – september en trekt hiermee ook naar de verschillende deelgemeenten met ‘Kom op de koffie’.
 • De buddywerking wordt opnieuw opgenomen. In 2024 zal o.m. tijd besteed worden aan de uitwerking van toegankelijk wegwijsmateriaal voor nieuwkomers.
 • Het project ‘Digibanken’, in samenwerking met de gemeenten uit de regio Oostende, krijgt verlenging tot eind 2024.

 

Vrije tijd

Sport, jeugd, cultuur, buitenschoolse kinderopvang en de zorg voor kinderen en jongeren zijn beleidsmatig sterk met elkaar verbonden. Het college heeft begin 2023 de administratieve en beleidsmatige ondersteuning van deze verschillende domeinen geclusterd in de dienst vrije tijd en opvang. Ook toerisme en erfgoed maken hier deel van uit.

 • De digitalisering van het evenementenloket bestaat uit vijf verschillende percelen: digitale evenementenaanvragen, aanvragen gebruik feestmateriaal, ticketing, inschrijvingen en aanvragen gebruik van zalen. Dit loket wordt gefaseerd uitgerold in 2023 en 2024.
 • De aanleg van de nieuwe recreatiezone langs de Sportstraat is voltooid. In 2024 wordt, na de implementatie van het geboortebos, een deel van het jeugdpark ten noorden van het Zomerloosgeleed ingericht met een mountainbikeparcours.
 • In september 2024 is er een nieuwe Urban Trail Run.
 • De visienota voor de buitenschoolse kinderopvang en de gemeentelijke

speelpleinwerking is goedgekeurd en wordt vertaald in een uitbreiding van de capaciteit van de kinderopvang en de speelpleinwerking. Hierbij is er meer aandacht voor een kwalitatieve personeelsinzet.

 • Het Huis van het Kind krijgt verder vorm en verbreedt en verdiept haar dienstverlening. Een deskundige ‘Huis van het Kind’ werd hiervoor aangeworven.
 • Het subsidiereglement kinderopvang 0-3-jarigen (niet-schoolgaande kinderen) wordt uitgewerkt met een structurele jaarlijkse subsidie voor de diverse initiatieven.

Ga naar Vooruit Gistel
Over de Auteur

Vooruit Gistel

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant