Nieuws

LOKAAL: Gent – ‘Privatisering van de zorg? Over ons lijk!’

Team Vooruit

Tuesday 21

September 2021 15:05

N-VA, OpenVLD en CD&V hebben in het Vlaams parlement een voorstel ingediend om het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur te wijzigen zodat het mogelijk zou worden om woonzorgcentra en zorgbedrijven deels te privatiseren, maar vooral te commercialiseren. Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACOD, ACV en ACLVB heeft daar op dinsdag 21 september overal in Vlaanderen actie tegen gevoerd.

Vooruit Gent sloot aan bij de actie aan het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem. “Dat spreekt vanzelf” zegt Rudy Coddens, onze schepen van Gezondheid en Zorg. “Zo’n uitverkoop, da’s over ons lijk, als socialisten! Private investeerders denken in de eerste plaats aan winst. Besparingen op personeel en materiaal, een verhoging van de dagprijzen... Wij zullen nooit aanvaarden dat het zorgpersoneel wordt afgestraft, noch dat veel Vlamingen in de toekomst hun zorg niet meer zullen kunnen betalen en dat een aantal enkelingen nóg rijker zullen worden op de kap van de zorgbehoevenden.”

Als de decreetwijziging er door komt dan zou dat wel eens het einde kunnen betekenen van de publieke zorg. Commerciële spelers zullen zich dan kunnen ‘inkopen’ in welzijnsverenigingen. De kinderopvang, de jeugdzorg, de gezinszorg, de ouderenzorg en nog veel meer activiteiten zullen dan vooral winst moeten maken. De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gaf eind juni een negatief advies over het voorstel en ook de Raad van State had fundamentele opmerkingen. De vakbonden en heel wat middenveldorganisaties (o.a. Zorgnet-Icuro, belangrijke speler in het zorglandschap) protesteerden al maar de Vlaamse regering blijft daar doof voor…

Nathalie Dullemont, Gentse partijlid en co-voorzitter van Vooruit Oost-Vlaanderen, was bij de actie aanwezig. “Je kan zó voorspellen wat er zal gebeuren. Er zal bespaard worden op alles - maaltijden, personeelsinzet, enzovoort - om de winsten van de commerciële investeerder te garanderen. Wie zorg nodig heeft, zal meer moeten betalen voor een minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Of zoals onze kameraden van de vakbond het treffend verwoordden: ‘Wie de zorg uitkleedt, zet de patiënt (of in dit geval: de bewoner) in zijn blootje’. Als de coronacrisis één ding heel duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat zorg alleen toegankelijk en betaalbaar is als die in publieke handen blijft. Het is geen toeval dat het Gentse stedelijke (OCMW-)woonzorgcentrum WZC Het Heiveld in mei nog werd verkozen als ‘Woonzorgcentrum van het jaar’ door het vakblad Zorg Magazine…”

Meer info lees je in deze flyer.


Ga naar Nieuws Vooruit
Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant