Nieuws

LOKAAL: GENT – Joris Vandenbroucke over maatregelen die uitbreiding LEZ vervangen: “Luchtkwaliteit verbeteren én vervoersarmoede aanpakken”

Team Vooruit

Thursday 09

September 2021 07:11

De gemeenteraad debatteerde op dinsdag 7 september over het nieuwe pakket maatregelen dat de uitbreiding van de Lage Emissie Zone vervangt. Uit grondig studiewerk dat er kwam op vraag van Vooruit, is gebleken dat de positieve impact van die uitbreiding zeer beperkt zou zijn. Het sop is de kool niet waard.

Een juiste keuze volgens ons gemeenteraadslid Joris Vandenbroucke, die het standpunt van Vooruit Gent helder toelichtte. “We zijn er met deze meerderheid in geslaagd om een evenwichtiger plan op te maken, dat én de luchtkwaliteit in onze stad verbetert, én vervoersarmoede stevig aanpakt. We moeten het groeiende aantal bewoners ruimte en zuurstof blijven geven. Dat kan ook met een beleid dat hen ondersteunt en stimuleert om zich duurzamer te verplaatsen. Door te investeren in beter openbaar vervoer en gedeeld autobezit, bijvoorbeeld.”

Extra subsidies voor milieuvriendelijke mobiliteit

De maatregelen helpen in de eerste plaats mensen en bedrijven om voor duurzame oplossingen te kúnnen kiezen. “Want die zijn niet voor iedereen even bereikbaar. Als we echt willen dat Gent een bruisende, economisch dynamische én gezonde stad is, zonder dat mensen moeten inboeten op hun bewegingsvrijheid, dan moet iedereen mee (kunnen) zijn. Logisch dus dat er extra middelen komen voor het subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit. Gezinnen en bedrijven kunnen hierop een beroep doen om te investeren in duurzame mobiliteit.”

Gerichte acties op komst voor aanpak vervoersarmoede

“Een tweede element in dit pakket dat wij als socialisten sterk waarderen, is de focus op mensen met een laag inkomen en bijzondere noden” gaat Joris verder. “Voor sommigen volstaat het om de keuzemogelijkheden uit te breiden, bijvoorbeeld met meer deelauto’s; voor anderen is hun oude diesel het enige wat ze zich kunnen permitteren om te gaan werken. Goed dus, dat voor hen de slooppremie naar heel het grondgebied wordt uitgebreid.”

Uit een rapport bleek eerder al dat vervoersarmoede wijdverspreid is, maar onmogelijk te vatten in één definitie of te herleiden tot één doelgroep. “Wat een oplossing is voor de ene, is dat niet voor de andere. De vervoersnoden van een inwoner in de 19de eeuwse gordel zijn niet dezelfde als die van iemand in een kanaaldorp. Daarom: méér budget voor het aanpakken van vervoersarmoede én gerichte acties door een vervoersarmoedespecialist in samenwerking met het middenveld. Met deze aanpak zal Gent pionier zijn in Vlaanderen.”

“In vijf ‘zuurstofwijken’ grootste gezondheidswinst te halen”

In het pakket zitten ook extra investeringen voor vijf dichtbevolkte wijken, met veel ‘streetcanyons’ vol doorgaand verkeer. “Heel vaak wonen daar mensen met minder middelen. Die ademen wel de vuilste lucht in. In die vijf ‘zuurstofwijken’ - Dampoort, Oud-Gentbrugge, Ledeberg, Bloemekenswijk en Muide-Meulestede - valt dus de grootste gezondheidswinst te halen. Een fors uitgebreid, divers en toegankelijk aanbod aan deelwagens en -fietsen in combinatie met deftig openbaar vervoer is volgens ons wat nodig is. Boodschap aan de oppositie tussendoor, trouwens: u onderschrijft graag de doelstellingen, maar het is wél N-VA-minister Weyts die jaar na jaar bespaard heeft op De Lijn…”

De Stad Gent zal ook zelf het goede voorbeeld geven door haar voertuigenvloot verder te verkleinen en versneld te vergroenen.

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant