Nieuws

LOKAAL: Gent - Sven Taeldeman over burgerinitiatief

Team Vooruit

Wednesday 23

June 2021 15:31

Sven Taeldeman na burgerinitiatief in gemeenteraad: “Vlaanderen moet financiële problemen in sociale huisvesting structureel aanpakken”

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 22 juni kreeg een groep Gentenaars de kans om een eigen voorstel toe te lichten over het woon- en investeringsbeleid van de Stad, een initiatief van de actiegroep ‘Bernadette Blijft’. Ze vragen dat de sociale woningen in de Bernadettewijk niet in één keer worden gesloopt voor nieuwbouw maar wel gefaseerd. Bovendien willen ze dat het OCMW stopt met de verkoop van landbouwgronden buiten de stad. Het is echter zo dat de opbrengsten daarvan dienen voor de financiering van sociale initiatieven in Gent.

Sven Taeldeman, fractieleider van Vooruit Gent, dankte eerst en vooral de initiatiefnemers voor hun engagement en inzichten.

“We vinden het belangrijk om jullie stem niet enkel te horen als wij erom vragen, of in het stemhokje. We maken sámen de stad. Het vraagt tijd en moed om voorstellen op te maken en draagvlak te creëren. Dat appreciëren we. Zo stemmen we ons beleid af op de noden van de Gentenaars – in de mate van het mogelijke, want het is áltijd een kwestie van compromissen maken tussen verschillende belangen. Luisteren naar elkaar is cruciaal om te slagen in ons welgemeend opzet.”

Sven legde de initiatiefnemers echter meteen ook de beslissingen van de Stad grondig uit.

Bernadettewijk: in één keer renoveren is sneller, goedkoper én leefbaarder

Rond de meeste initiatieven zijn al beslissingen genomen. Daarbij is niet over één nacht ijs gegaan. Wat de Bernadettewijk betreft is er op basis van degelijk onderzoek een duidelijke keuze gemaakt om in één keer te renoveren. “We kiezen er voor om bewoners sneller in nieuwe, moderne, energiezuinige woningen te laten wonen. Mensen nog tijdelijk op de site laten wonen, dat betekent automatisch: langer in een lawaaierige, stoffige bouwwerf wonen. Bovendien heeft Woningent het niet ‘breed’, de huisvestingsmaatschappij zit in een bijzonder strak ‘Vlaams keurslijf’ zit. Door met deelfases te werken wordt het duurder.”

De ‘stem van de bewoner’ is daarin zeker belangrijk. Zodra de plannen voor de ‘nieuwe Bernadettewijk’ zijn voorgesteld, is Woningent de boer op gegaan, gezin per gezin, huis na huis, maanden en maanden aan een stuk. “Ondertussen heeft Woningent ongeveer de helft van de gezinnen al (tijdelijk) kunnen herhuisvesten. En bij de toewijs van de nieuwe woningen, wordt ook rekening gehouden met de woonwensen van de bewoners van de Bernadettewijk.”

‘Vlaanderen moet financiële problemen van sociale huisvestingsmaatschappijen structureel aanpakken!’

De initiatiefnemers vroegen ‘de renovatie mede te financieren via monetaire financiering, via de Nationale Bank met publieke landbouwgronden als onderpand’. “Da’s ‘out of the box’ gedacht, dat is goed, maar ‘t mag ook gezegd zijn dat de Stad vandaag al financieel bijspringt (meer dan ooit zelfs) bij renovaties van sociale woningen. Het is Vlaanderen dat dit financiële probleem structureel moet aanpakken: de Vlaamse regering bepaalt de regels over de financiering van sociale huisvestingsmaatschappijen.”

Het (meermaals) in onderpand geven van landbouwgronden van Stad en OCMW is niet mogelijk. Die maken immers al deel uit van een grond- en pandenstrategie. Daarin is gekozen om de gronden in Gent niet meer te verkopen, maar te gebruiken voor sociale en duurzame (ook voedsel-strategische) doelstellingen. De opbrengst van de eventuele verkoop van gronden buiten de stad moet wettelijk gezien terug geïnvesteerd worden in sociale doeleinden. Bij een eventuele verkoop in de buurgemeenten worden gesprekken aangeknoopt om de bouwgronden in te zetten voor sociale woningbouw.

Ook het voorstel om het Europese herstelprogramma (EU-‘NextGenerationplan’) is een begrijpbare vraag van burgers die de stad actief mee willen vormgeven. Maar de Stad Gent kan zelf geen voorstellen rechtstreeks indienen, ze kan enkel suggesties doen bij de hogere overheden - en dat doét ze ook.

‘Jullie inzichten zijn een verrijking van het democratische debat’

Aan het einde van zijn betoog vatte Sven het standpunt van de Vooruitfractie nog eens helder samen. “Wij staan absoluut open voor burgerinitiatieven. De voorstellen houden op veel vlakken steek, maar de Stad is daar al mee bezig; bij een aantal voorstellen maakt de Stad een gefundeerde, andere keuze. Hoe dan ook: helderheid én nuance maken deel uit van een volwassen discussie. Bedankt voor jullie inzichten, die zijn een verrijking van het democratische debat in onze stad.”

Over de Auteur

Team Vooruit

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant