Nieuws

LOKAAL: GENT – Broedplaats helpt bewonersinitiatieven: ‘Goesting groot houden om wijk en stad samen te maken’

Vooruit Lokaal

Thursday 13

January 2022 08:59

In de eerste ronde van het project ‘Wijkbudget’ werden niet minder dan 56 bewonersinitiatieven goedgekeurd voor verdere uitwerking. De Stad Gent investeert daar 2,4 miljoen euro in. Toch is die uitwerking niet evident, volgens ons gemeenteraadslid Karin Temmerman. “Het zijn stuk voor stuk prachtige initiatieven van geëngageerde Gentenaars, maar die krijgen er wel ‘een hele boterham’ bij: juridische aspecten, verzekeringen, budgetbeheer, enzovoort. Niet iedereen heeft de nodige kennis en expertise (zelfs niet in een groep indieners) om daar goed mee om te kunnen. Het is de ‘extra mile’ die ze nog moeten lopen, na de uitwerking van hun projectvoorstel en vooraleer ze hun plan kunnen uitvoeren. Maar die extra mile valt soms zeer zwaar.”

Karin vroeg daarom aan Astrid De Bruycker, onze schepen van Participatie, of de initiatiefnemers in het administratieve kluwen op een vorm van ondersteuning door de Stad kunnen rekenen.

De ‘Broedplaats’ helpt!

“Heel wat stadsdiensten denken al mee na over projectvoorstellen, bijvoorbeeld over wat haalbaar is voor de Dienst Wegen, welke mogelijkheden de Groendienst ziet in een voorstel, of er partners in de buurt zijn die kunnen bijspringen, enzovoort” zegt Astrid. “Maar een project moet inderdaad ook (onder andere) qua verzekeringen in orde zijn. Daarom zetten we momenteel een ‘Broedplaats’ op, een soort administratief-juridische incubator, een dienstverlener voor beginnende burgerinitiatieven. Die biedt ondersteuning bij een aantal administratief-juridische taken en is in deze opstartfase enkel voor wijkbudgetprojecten.”

Bij de Dienst Beleidsparticipatie is sinds eind september 2021 een juriste aan de slag die informatie verzamelt, overzichten maakt en de initiatiefnemers proactief bijstaat. De helft van de bewonersinitiatieven moet zich omvormen tot een feitelijke vereniging of vzw. Dat brengt vragen met zich mee over statuten, verzekeringen en fiscale en financiële verplichtingen.

“Indien nodig worden bijeenkomsten (tegenwoordig meestal online) georganiseerd om een bepaald onderwerp toe te lichten. Dat gebeurt in de opstartfase één-op-één, maar we plannen toelichtingsmomenten over bepaalde thema’s voor meerdere initiatieven.”

Collectief verzekeringscontract voor wijkbudgetinitiatieven

Om de verzekeringslast van de wijkbudgetinitiatieven te verlichten werd met ingang van 1 januari 2022 een verzekeringscontract afgesloten met verzekeraar AXA, dat dekkingen ‘burgerlijke aansprakelijkheid’ en ‘lichamelijke ongevallen’ biedt voor 50 wijkbudgetinitiatieven en hun activiteiten. “Tot slot, wat boekhouding betreft, verwijzen de mensen van de Broedplaats door naar gebruiksvriendelijke online tools. Als subsidieverlener kunnen we immers geen rechtstreekse hand hebben in de opmaak van de boekhouding van initiatieven.”

De opstart van de ‘Broedplek’ is – alweer – pionierswerk. “We zijn de eerste stad die met zo’n ondersteuning frisse ideeën verder laat groeien. Om ook Gentenaars die minder onderlegd zijn om dergelijke kennis op te bouwen en hun idee een kans te geven. En om de goesting groot te houden om de wijk, en de stad samen te maken.”

Alle info op www.wijkbudget.gent


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant