Nieuws

LOKAAL: Ginne ijle , nu Vooruit!

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Monday 02

October 2023 09:35

Vandaag geeft de afdeling Vooruit Tienen het startschot voor haar pré-campagne voor de verkiezingen van 2024. De beweging wil volgend jaar het verschil maken met een programma op maat van de Tienenaars en de echte problemen van hun stad. 

Vooruit wil dat samen met de Tienenaar doen en daarom mag elk huis in Tienen de komende maanden een bezoek van ons verwachten. Op die manier wil de beweging van alle bewoners te weten komen waar hun specifieke bezorgdheden liggen en haar programma daarop afstemmen. Daarnaast krijgt de Tienenaar ook de mogelijkheid zelf mee te werken en denken aan het Tienen van morgen in een aantal ‘Idee Cafee’s’.Het gaat niet goed met Tienen. De verkeersknoop zit steeds strakker. De handel en horeca blijven achteruitboeren. De binnenstad verloedert. Een recent samenscholingsverbod toont aan dat ook het integratiebeleid faalt. En, de stadskas is leeg door ondoordachte ingrepen en zware uitgaven, het aanstellen van dure consultants en studiebureaus 

Het aantal actiegroepen dat te kennen geeft dat men het beu is, groeit elke dag. De kloof tussen het politieke beleid en haar inwoners lijkt ook nog nooit zo groot geweest. Het geloof is helemaal weg. Onder de huidige meerderheid is het daar in de afgelopen 9 jaar grondig fout gelopen. De voorbije jaren leek de focus meer te liggen op prestigeprojecten dan het oplossen van de kleine en grote problemen waar Tienen mee te kampen heeft. Laat staan dat de stad klaar is voor de uitdagingen van morgen. 

Tijd voor verandering

“Het roer moet dringend omgegooid worden. En niet een klein beetje, maar drastisch!” zegt Nele Daenen – fractieleidster van Vooruit. “Heel veel mensen hebben het gevoel dat de politiek helemaal niet bezig is met dat waar zij wakker van liggen: een propere stad, doordachte mobiliteit, een goede en bereikbare dienstverlening, aandacht voor de deelgemeenten. Het wordt tijd dat het beleid weer voeling krijgt met de echte problemen van de stad. Het Tienen van morgen kan en moet veel beter!”.

Onder het motto “Ginne Ijle , nu Vooruit!” wil de beweging de ramen en deuren open. Samen met de iedereen die van Tienen een fantastische stad wil maken gaan we aan de slag gaan om onze stad weer welvarend en bruisend te maken. Meer aandacht voor de mensen zelf. Een stad waar iedereen zich thuis kan voelen, zich kan ontplooien en een aangenaam leven kan uitbouwen. 

Daarvoor wil de partij een mandaat krijgen van de inwoners zodat ze kan veranderen wat zij nodig vinden. Om een juist beeld te krijgen van wat voor de Tienenaar echte prioriteiten zijn en wat volgens hen oplossingen zijn voor reële problemen, gaat Vooruit de komende maanden op pad. Het doel is naar iedereen te luisteren door in elke woning op bezoek te gaan. 

“We gaan huis aan huis en organiseren deze “Idee Cafés” als een uitnodiging om onze stad warmer en meer solidair te maken. Samen willen we Tienen weer op de kaart zetten en stap voor stap vooruithelpen” stelt Kjell Coel, voorzitter lokale afdeling. “We zijn ervan overtuigd dat we samen Tienen opnieuw sterk en welvarend kunnen maken: aangenaam, sociaal, duurzaam en warm. Een stad met kansen en mogelijkheden voor alle inwoners. Waar plaats en aandacht is voor iedereen”. 

Idee Cafee

Naast de huisbezoeken, krijgt de Tienenaar ook de mogelijkheid zelf mee te werken en denken aan het Tienen van morgen. Vooruit organiseert daarvoor de komende maanden een aantal ‘Idee Cafee’s’ rond verschillende thema’s. “Iedere Tienenaar kan daar samen met experten of vertegenwoordigers van verschillende belangengroepen meewerken aan oplossingen voor kleine en grote uitdagingen van morgen. “ zegt Celine Jonker Fraiture, ondervoorzitster Vooruit Tienen. Met deze oplossingen en conclusie willen we komen tot een visie en een plan van aanpak voor het Tienen van morgen. Iedereen zijn mening telt. Wie zin heeft om hieraan mee te werken, mag ons dan ook altijd contacteren via onze sociale media kanalen, via onze bestuursleden of met een éénvoudig mailtje.  

De feedback en de input van de huisbezoeken en de Idee Cafees worden meegenomen in het uiteindelijke verkiezingsprogramma 2024. De krachtlijnen daarvan zullen tegen het voorjaar van volgend jaar gepresenteerd worden. 

Onze eerste “Idee Café” gaat door op 17 oktober 2023 om 19h30 in OC de Koepel in Goetsenhoven en zal gaan over het thema “samenleven” en thema’s zoals diversiteit, integratie, onderwijs en de strijd tegen armoede.   

 

Voor meer informatie:

Nele Daenen Fractieleidster Vooruit Tienen  +32 472 69 65 54 

Kjell Coel Voorzitter Vooruit Tienen +32 474 48 35 47 

Celine Jonker Fraiture Ondervoorzitster Vooruit Tienen +32 490 66 93 42
Ga naar Kjell Coel
Over de Auteur

Kjell Coel

Voorzitter Vooruit Tienen / Conversation Manager

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant