Nieuws

LOKAAL: Gemeenteraad Gent: stop oorlog in Oekraïne!

Vooruit Lokaal

Tuesday 29

March 2022 10:20

De Gentse gemeenteraad heeft op maandag 28 maart 2022 unaniem een motie aangenomen over de oorlog in Oekraïne. Alle raadsleden hielden ook een minuut stilte bij aanvang van de raad, ter nagedachtenis aan de slachtoffers.

De gemeenteraad veroordeelt de schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het internationaal, humanitair en oorlogsrecht, evenals de schending van de burgerrechten in de Russische Federatie zelf. Ze roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, diplomatiek overleg en solidariteit.

De Vooruit-fractie zal te allen tijde blijven pleiten voor solidariteit met en menswaardige opvang van alle oorlogsslachtoffers en -vluchtelingen.

Onder de foto kan je de volledig motie namens het Bureau met betrekking tot de oorlog in Oekraïne lezen.

Op 24 februari 2022 vielen de strijdkrachten van de Russische Federatie Oekraïne binnen, met als klaarblijkelijk doel de soevereiniteit van dat land te beëindigen, de democratisch verkozen regering te vervangen, en de landsgrenzen door middel van militaire macht te hertekenen.

Het is voor het eerst sinds 22 juni 1941, cynisch genoeg de datum van de Duitse inval in de Sovjet-Unie, dat een Europees land een ander Europees land aanvalt, in strijd met het internationaal recht. Het is een fundamentele breuk met de methodiek van het vreedzaam oplossen van conflicten tussen staten die het Europese continent sinds 8 mei 1945 kenmerkt.

De humanitaire gevolgen van deze inval zijn ongezien. De inval betekent een flagrante schending van het internationaal recht dat stelt dat staten zich moeten onthouden van bedreiging met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke onafhankelijkheid van enige staat.

Inmiddels is een vluchtelingenstroom van miljoenen mensen uit Oekraïne op gang gekomen, worden burgers in steden gebombardeerd, worden de mensenrechten en het oorlogsrecht geschonden en dreigt het regime van de Russische Federatie impliciet met de inzet van massavernietigingswapens.

Het Poetin-regime treedt bovendien ongemeen hard op tegen haar eigen onderdanen die op een vreedzame manier hun ongenoegen uiten over de inval in Oekraïne, met massale arrestaties tot gevolg, wat een schending is van het fundamenteel recht op manifesteren en de democratische waarden. Ook de pers wordt ondertussen volledig aan banden gelegd.

Gent heeft een lange en rijke traditie als warme stad met een vrije en tolerante geest, waar plaats is voor alle overtuigingen zolang deze respectvol en vreedzaam geuit worden. Het belang van een menswaardig bestaan en het vreedzaam samenleven van alle inwoners van Gent en alle erkende (oorlogs)vluchtelingen die hier hun toevlucht zoeken, van welke afkomst ook, staat altijd voorop.

Individuele Gentenaars, middenveldorganisaties, cultuurhuizen en anderen hebben de voorbije weken opnieuw op grote schaal en via diverse kanalen hun solidariteit met de bevolking van Oekraïne getoond, en de stadsorganisatie zet alles op alles om de opvang van mogelijk duizenden vluchtelingen voor te bereiden en in goede banen te leiden.

Daarom, op voorstel van het Bureau, besluit de Gemeenteraad van de Stad Gent:

Artikel 1

In naam van de Gentse bevolking, en als aanvulling op de resoluties van het federale en Vlaamse parlement, de schending van de soevereiniteit van Oekraïne en van het internationaal, humanitair en oorlogsrecht door het regime van de Russische Federatie krachtig te veroordelen, evenals de schending van de burgerrechten in de Russische Federatie zelf.

Artikel 2

Op te roepen tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, de terugtrekking van alle Russische militaire eenheden uit Oekraïne en het herstel van de integrale soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne.

Artikel 3

Zijn solidariteit te betuigen met het Oekraïense volk en met de Russische burgers die zich tegen de oorlog verzetten.

Artikel 4

Het Gentse stadsbestuur, de Gentse burgers en organisaties, net als de regeringen van ons land en de Europese Unie op te roepen deze solidariteit concreet in te vullen met financiële en materiële steun voor de bevolking van Oekraïne.

Artikel 5

Er op aan te dringen dat het diplomatiek overleg alle kansen krijgt, en zolang een staakt- het-vuren uitblijft, bij de (regeringen van de) Europese Unie aan te dringen om het economisch sanctiepakket tegen het Russische regime op te drijven.

Artikel 6

De hogere overheid op te roepen de nodige financiële en materiële ondersteuning te bieden aan de lokale besturen om de noodzakelijke acties om deze crisis aan te pakken ook effectief te kunnen uitvoeren.

Artikel 7

Deze motie over te maken aan de diplomatieke vertegenwoordigers van Oekraïne en de Russische Federatie, de federale en de Vlaamse Regering en de Belgische en regionale vertegenwoordigers bij de Europese Unie.


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant