Nieuws

LOKAAL: Gemeente maakt werk van bijkomend woonaanbod

Vooruit Lokaal

Tuesday 31

October 2023 22:13

De gemeenteraad heeft het ontwerp van nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Site Hovaerestraat’ unaniem goedgekeurd. Met dit RUP wenst het gemeentebestuur een bijkomende woonaanbod te creëren vlakbij de hoofdkern.

De provincie West-Vlaanderen gaf de gemeente Koekelare toelating om in totaal 123 bijkomende woongelegenheden te voorzien. In het RUP ‘Nieuwenhove’ komen er daarvan 14. In het RUP ‘Site Hovaerestraat’ zijn er dat 45. Binnenkort volgt nog een nieuw RUP ‘Site Da Vinci’ waar de andere 64 woongelegenheden voorzien worden.

Burgemeester Patrick Lansens: “Het principe om een bijkomende woonwijk te realiseren op de gronden gelegen tussen de lintbebouwing van de Hovaerestraat en de wijk de Brakke Grond dateert al van 2005. Toen werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) eenparig goedgekeurd door de gemeenteraad. In het GRS werden 2 zones weerhouden die in aanmerking komen om toekomstgericht nieuwe verkavelingen te realiseren. Het gaat daarbij om landbouwgronden die een ‘insnijding’ maken in de bestaande woonzone van het Gewestplan, zodat de open ruimte maximaal gevrijwaard blijft.  Een basisprincipe van het Structuurplan Vlaanderen is immers om het wonen ‘te bundelen’ en resoluut te stoppen met nieuwe lintbebouwing, laat staan bijkomende woningen voorzien in het open landschap. Het nieuwe RUP geeft invulling aan één van de 2 zones die toen reeds weerhouden werden.”

Het RUP beslaat een oppervlakte van 3,7 ha. Afgerond 2,8 ha krijgt de bestemming ‘woonzone’ maar er is ook 0,9 ha nieuwe groen- en parkzone. In de projectzone voor wonen kunnen ééngezinswoningen en zorgwoningen worden opgericht, zowel van het type open, halfopen of gesloten bebouwing. De nieuwe woonzone zal ontsloten worden via de Hovaerestraat.

De nieuwe parkzone sluit aan op het bestaande park dat grenst aan de wijk ‘De Brakke Grond’. Beide samen zullen een aaneengesloten park van 1,65 ha vormen. Voetgangers en fietsers zullen via het park de verbinding kunnen maken tussen beide wijken, doorgaand autoverkeer is niet mogelijk.

In de groenzone aan de andere kant van de nieuwe woonwijk zal een ruimte voor waterbeheersing voorzien worden, wellicht een bufferbekken, zodat het water van de nieuwe wijk vertraagd wordt afgevoerd naar de nabijgelegen Plaatsebeek toe.

 

MEER INFO

Patrick Lansens, burgemeester

[email protected]


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant