Nieuws

LOKAAL: Geen belemmering van recht op abortus voor vrouwen zonder papieren

Vooruit Lokaal

Friday 20

January 2023 08:54

Tijdens de ‘Internationale Dag voor het Recht op Abortus’, in januari 2022, trok Dokters van de Wereld aan de alarmbel omdat vrouwen zonder papieren niet de toegang tot abortus zouden hebben die ze verdienen. Ons gemeenteraadslid Emilie Peeters maakt zich daar zorgen over en vroeg aan Rudy Coddens, onze schepen van Gezondheid, hoe het precies zit in Gent. Ze kreeg een geruststellend antwoord.

“In Gent is er géén administratieve rompslomp die vrouwen zonder papieren belemmert om binnen de wettelijke termijn (binnen 12 weken zwangerschap) een abortus te doen. In het OCMW van Gent kan de (hoofd)maatschappelijk werker dit recht toekennen als uit het sociaal-financieel onderzoek blijkt dat aan de wettelijke voorwaarden voor Dringende Medische Hulp is voldaan. Als het dringend is kan dat zelfs op de dag van de aanvraag. Daar ben ik blij om.”

Neutraliteit bij ethische kwesties is uiteraard een basishouding die in de opleiding maatschappelijk werk wordt aangeleerd en gestimuleerd. Elke beslissing wordt sowieso nadien nog voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, maar is ondertussen reeds uitvoerbaar.

“Het OCMW beperkt zich bovendien niet tot bepaalde zorgverstrekkers. In theorie kan men zich door om het even welke zorgverstrekker met RIZIV-erkenning laten verzorgen, binnen of buiten Gent. Zolang de cliënt op Gents grondgebied woont, blijft het OCMW Gent bevoegd voor de dringende medische hulp.”


Ga naar Vooruit Lokaal
Over de Auteur

Vooruit Lokaal

Deel dit artikel met je vrienden.

Dit vind je misschien ook
interessant